Naar boven

Het jaar 2022 had niet alleen gevolgen voor de energiemarkt en de wereldwijde toeleveringsketens. Ook het koopgedrag veranderde door de hoge inflatie. Als bedrijf met vele jaren ervaring in de levensmiddelenproductie hebben wij deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd en waar nodig snel gereageerd - vooral met hoogwaardige producten die dankzij een flexibele toeleveringsketen en efficiënte productiemethoden in 2022 steeds in de detailhandel verkrijgbaar waren.

 

Maar hoewel het afgelopen jaar sterk in het teken stond van crises, zette de bekende trendbreuk op het gebied van voeding en consumptie door. Voor veel mensen is voeding een belangrijk onderdeel van de levensstijl, vooral als het gaat om gezonde en duurzame voeding. Consumenten zijn op zoek naar hoogwaardige voeding, die enerzijds staat voor persoonlijk genot, maar anderzijds op een klimaatvriendelijke en duurzame manier is geproduceerd. De thema's verantwoordelijkheid, passie en gemak waren dan ook belangrijk. Tegelijkertijd ontwikkelt zich een debatcultuur die feiten en nepnieuws niet altijd onomstotelijk uit elkaar houdt. Als DMK Group houden we deze trends nauwlettend in de gaten en hebben we er een passende bedrijfsstrategie op losgelaten. Zo hebben we enerzijds onze kerncompetenties op het gebied van melk en kaas aangescherpt en werd er hard gewerkt aan onze eigen merken, zoals MILRAM. Daarnaast werden ook plantaardige alternatieven geïntroduceerd, waarmee DMK in 2022 voor het eerst dit nieuwe marktsegment betrad. Deze strategische aanpak maakte 2022 tot een algemeen succesvol jaar voor DMK, ondanks een volatiele markt. In het volgende hoofdstuk vertellen we u graag in detail welke gebeurtenissen ons werk hebben beïnvloed en hoe we daarmee zijn omgegaan. 

De markt

We houden de vinger aan de pols

Een jaar van contrasten

In hoofdstuk “Onze DMK” doen we verslag van de maatregelen die we vorig jaar hebben genomen om de bevoorradingsketen in stand te houden en zo de leveringszekerheid van de mensen te garanderen in tijden van knelpunten en tekorten aan grondstoffen. Als je naar de markt kijkt, is dit slechts een deel van het plaatje. De inflatie en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen hebben in slechts enkele weken vanaf maart 2022 tot radicale veranderingen op de markt geleid en het koopgedrag sterk beïnvloed. Zo was de prijs in 2022 voor wel 70% van de consumenten de doorslaggevende factor bij de aankoopbeslissing.

 

Er was echter ook goed nieuws in 2022: melk geniet een goede reputatie bij consumenten en wordt door ongeveer 80%* beschouwd als een gezond en onmisbaar basisproduct. In 2022 blijft 77%* kopen wat ze lekker vinden en waar ze zin in hebben, en 58%* geeft graag iets meer uit aan goede kwaliteit. Voor ons is dit een duidelijk teken dat DMK met zijn strategische oriëntatie op de goede weg is. Wij kennen onze grondstoffen door en door, gebruiken deze expertise voor een hoogwaardige productie en zetten ons in voor meer duurzaamheid en klimaatbescherming. Tegelijkertijd hebben we dankzij ons trendonderzoek een scherp gevoel voor de wensen van de consument en weten we hoe we daarop moeten inspelen. Zo blijven we voor klanten en consumenten een betrouwbare en vooral relevante voedselproducent, ook in crisissituaties. 

 

*Bron: Representatieve online-enquête door DMK met n=2000 ondervraagden in Duitsland via het CoE-marktonderzoeksbureau, KW3 2022.