Naar boven

Het echte geheim achter ons succes

Bij de DMK Group draait alles om melk. Bij het grootste zuivelconcern van Duitsland zetten we ons volledig in voor de productie en verwerking van deze waardevolle grondstof. Het zijn echter niet alleen de hoogwaardige ingrediënten, slimme verpakkingen of unieke smaken van onze producten die ons zo succesvol maken. Het belangrijkst zijn onze mensen, die zich dag in dag uit vol passie inzetten op de werkvloer.

Onze medewerkers

Circa 6.600 medewerkers zijn bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van onze producten. Velen van hen werken al jaren bij DMK. Hun grote betrokkenheid is net zo zichtbaar bij de productieafdelingen als op de kantoren en bij de buitendienst en vormt dan ook een belangrijke factor voor het succes van de DMK Group.

De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers ligt ons na aan het hart. DMK biedt hun individuele mogelijkheden voor training en coaching om het aanwezige potentieel te stimuleren. Hierbij staat vooral de cultuuromslag centraal: niet puur op het werk zelf gericht, maar bedoeld als een blijk van waardering en om bij te dragen aan de algehele ontplooiing van medewerkers. Ook de manier van leidinggeven wordt transparanter. Daarmee wil DMK het tekort aan vakspecialisten terugdringen en de medewerkers de kans bieden om hun vaardigheden en talenten te benutten en te versterken.

Familie en carrière – steeds meer mensen willen en moeten beide zien te combineren. DMK beproeft allerlei modellen en test ze op hun toepasbaarheid in diverse disciplines binnen de onderneming. Deze manier van denken is exact wat het moderne arbeidsleven ten tijde van globalisering en wisselvallige markten nodig heeft: meer eigen verantwoordelijkheid, grotere flexibiliteit, meer teamwork – en beter op de hoogte zijn van het leven van de medewerkers zelf.

Bij de DMK GROUP vinden we het belangrijk dat werk en gezinsleven goed te combineren vallen. Veel DMK-medewerkers hebben immers familieverplichtingen, of het nu gaat om de zorg voor kinderen of voor oudere of hulpbehoevende familieleden. Daarom helpen we onze medewerkers om in samenwerking met externe partners goede oplossingen te vinden. Speciaal daarvoor opgeleide adviseurs ondersteunen DMK-medewerkers bij alle vragen of problemen op het gebied van kinderopvang of mantelzorg.

 

Onze melkproducenten

Rond 4.700 melkproducenten leveren ons de hoogwaardige melk waarvan onze producten gemaakt worden. Als een van de grootste als coöperatie georganiseerde zuivelproducenten van Europa kunnen we terugblikken op ruim 200 jaar nauwe samenwerking. Onze melkveehouders doen hun werk met hart en ziel. Ze kennen geen werkdagen van acht uur. Ook daarom vinden we het heel belangrijk om te laten merken dat we hun onvermoeibare inzet waarderen en willen we een eerlijke melkprijs betalen.

 

Tijdens de coronapandemie staan medewerkers en melkveehouders voor bijzondere uitdagingen. Ondanks de afstandsmaatregelen was de onderlinge betrokkenheid de afgelopen maanden groter dan ooit en niet gehinderd door landsgrenzen. Dat heeft de crisis een stuk draaglijker gemaakt. Omdat we een coöperatie zijn, zit het "wij-gevoel" in ons DNA. Dat vertellen ook onze medewerkers en melkveehouders.

Onze partners

Als onderneming werken we samen met allerlei verschillende mensen – ook buiten de DMK Group. Dit zijn natuurlijk melkproducenten, klanten en medewerkers, maar we onderhouden ook contacten met de media, consumentenorganisaties en allerlei andere groeperingen. Al deze mensen begeleiden ons op de weg naar een duurzamere toekomst en zorgen voor belangrijke feedback. Zo stellen we het succes van de DMK Group samen veilig. Nu en in de toekomst.

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak