Naar boven

De gezondheid van de koeien vormt de basis van een verantwoorde melkproductie. Deze bepaalt de kwaliteit en de veiligheid van de melk en daarmee die van de zuivelproducten. Bij DMK hanteren we een holistische aanpak voor het welzijn en de gezondheid van dieren en de bescherming van milieu, klimaat, economie en maatschappij.

Huisvestingssystemen

Wij streven samen met onze melkproducenten naar huisvestingssystemen die bijdragen aan het welzijn van de dieren, want alleen gezonde en tevreden koeien geven voldoende melk van goede kwaliteit. In ons Milkmaster-programma is vastgelegd wat er nodig is voor een verantwoorde melkproductie. Ook hebben we er adviezen in opgenomen over allerlei onderwerpen rond de leefomgeving van de dieren, zoals bewegingsvrijheid, normen voor ruimtes om te liggen, te kalven, voor zieke dieren en rustzones, sociale contacten en bescherming tegen weersomstandigheden.

Ongeveer 96% van de hoeveelheid melk die door DMK wordt verwerkt, is afkomstig van boerderijen waar ligboxenstallen de norm zijn. De dieren kunnen zich dan vrij bewegen en leven daardoor gezonder. Bovendien kan de voeding, die een aanzienlijke impact heeft op de klimaatfootprint van de melkveehouderij, beter worden geregeld met binnenhuis-systemen.

 

Weidegang heeft positieve effecten op de koeien. Bij de DMK Group vinden we weidegang in combinatie met stalsystemen waarin de dieren meerdere malen per dag gemolken worden ideaal. Hier kunnen ze tijdens de wintermaanden binnen blijven als er in de wei niet of nauwelijks te grazen valt. Op stal kan het veevoer, dat van grote invloed is op de klimaateffecten van de melkproductie, bovendien efficiënter geregeld worden zodat de uitstoot van methaangassen gereduceerd wordt.

Als de bedrijfsomstandigheden het toelaten, adviseert de DMK Group in zijn Milkmaster-programma loopstallen voor melkkoeien en rundvee minimaal 120 per jaar te combineren met weidegang. Niet elk bedrijf beschikt namelijk over voldoende grasland in de directe omgeving, waardoor volledige weidegang in Duitsland niet haalbaar is. Bij een groot deel van de DMK-melkproducenten (momenteel circa 60%) kunnen de dieren tijdelijk naar de wei. De weidegang is dus van groot belang voor DMK-bedrijven, maar varieert sterk per regio. Weidegang is een bonuscriterium in het Milkmaster-systeem.