Naar boven

Gegarandeerde kwaliteit. Gegarandeerde veiligheid.

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid doen we geen concessies. Dit zijn we niet alleen verplicht aan de consumenten en hun verwachtingspatroon, maar ook aan onze zakelijke klanten en de levensmiddelenindustrie. Daarom...

  • selecteren we onze leveranciers zorgvuldig op basis van vooraf gedefinieerde criteria
  • controleren we kwaliteit van de onbewerkte melk in de hele toeleveringsketen
  • controleren we alle grondstoffen en ingrediënten, het verpakkingsmateriaal en de eindproducten in laboratoria
  • controleren en verbeteren we voortdurend de kwaliteitsnormen en de productveiligheid
  • passen we de nieuwste technische processen toe
  • houden we ons aan de wettelijke voorschriften en kaders en stellen we zelf de hoogste normen

Naleving van wettelijke voorschriften en certificeringen

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we ons houden aan ethische principes en wettelijke voorschriften. Daarom verwerken en bewerken we de melk alleen met de nieuwste technische processen en garanderen we de hoogste normen op het gebied van hygiëne, arbeidsveiligheid en milieubescherming.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de bepalingen van DIN ISO 9001 en FSSC 22.000 en voldoet aan de voorschriften van de International Food Standard (IFS).

We garanderen de voedselveiligheid van onze producten met het doel de desbetreffende normen voortdurend te verbeteren. Het wettelijk voorgeschreven controlesysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) maakt hier bijvoorbeeld deel van uit, een preventief managementsysteem voor het inschatten van de gevaren en risico's van processen en producten.Voor klanten met specifieke eisen beschikken we over bio-certificeringen conform EG-Verordening inzake biologische producten en QS. Dit laatste heeft vooral betrekking op de verkoop van voedermiddelen (bijv. mageremelkpoeder). Daarnaast kunnen we ook voldoen aan speciale voorschriften, bijvoorbeeld voor koosjere en halal zuivelproducten.

De normen vullen elkaar aan zodat de grootst mogelijke productveiligheid te allen tijde gewaarborgd is. Alleen zo weten we zeker dat we onze klanten iedere dag weer kunnen overtuigen met onze constante kwaliteit op het hoogste niveau.

Opleiding van werknemers

Echt veilige en hoogwaardige kwaliteitsproducten kunnen uitsluitend gemaakt worden door zorgvuldig opgeleide, ervaren vakmensen. De opleiding en nascholing van onze medewerkers heeft dan ook de hoogste prioriteit. Ook het stimuleren van volgende generaties vinden we enorm belangrijk.

Daarom bieden we niet alleen klassieke nascholingscursussen aan. Wij staan voor een ondernemingscultuur waarin de uitwisseling van kennis wordt gestimuleerd en alle afdelingen steeds intensiever met elkaar samenwerken. Geslaagde interne en externe audits en onderscheidingen bewijzen ieder jaar opnieuw dat de uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid dagelijks nageleefd worden. Wij garanderen een waterdichte kwaliteitscontrole van de boerderij tot het koelvak in de supermarkt.

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak