Naar boven

Sie haben noch Fragen?
Danke für Ihre Nachricht!
Wir haben Ihre Nachricht erhalten und melden uns schnellstmöglich auf Ihr Anliegen zurück.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Versuchen Sie es bitte später noch einmal.

Uw opleiding bij DMK

Wilt u helpen de voeding van de toekomst vorm te geven? Laat je dan opleiden bij de DMK. Altijd op ooghoogte, met waarderende collega's en met de hulp van ervaren trainers. Die hun knowhow graag met je delen. Op vijf verschillende afdelingen - maar altijd in teamverband.

In welk opleidingstraject wilt u aan de slag? Wij kijken er al naar uit u te ontmoeten.

 

Opleidingen & gebieden

5 afdelingen, 1 team: Onze leerlingplaatsen voor de zuivelindustrie van de toekomst.

Administratie en personeelszaken

Ontdek bij ons de vele mogelijkheden op het gebied van administratie en personeelszaken: Inkoop, boekhouding, HR, marketing of verkoop - je geeft actief vorm aan de verandering in onze voeding.

Industriële bedienden

Dit leert u bij ons:
 • Kennis over alle facetten van de bedrijfsvoering en economie: Inkoop en opslag van materialen, productie, personeelszaken, boekhouding, marketing en verkoop - in een evenwichtige mix van dagelijkse taken en projectwerkzaamheden
 • Planning en aansturing van de productieprocessen, opstelling van dienstroosters en organisatieplannen op het gebied van personeelszaken, boekhouding, onderhandelingen met klanten en uitvoering van marketingmaatregelen
 • Achtergrondkennis in de vakschool over bedrijfskunde, economie en zakelijk Engels
Dit brengt u mee:
 • Diploma middelbar onderwijs of middelbare beroepsopleiding of HBO diploma bedrijfskunde
 • Rijbewijs A of B
 • Interesse in vreemde talen
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk
Duur: 3 jaar

Locaties: Bremen en Everswinkel

Medewerkers personeelsdienst

Dit leer je bij ons:
 • Personeelswerk van A tot Z, of beter gezegd van personeelsplanning tot aanwerving en loonadministratie.
 • Sollicitatiegesprekken voeren, bijscholingsmaatregelen initiëren, arbeidscontracten opstellen en personeelsdossiers beheren
 • Conflicten oplossen, netwerken met anderen en zowel specialisten als managers ondersteunen in HR-zaken.
Wat je meebrengt:

 

 • Diploma middelbare school, beroepsgericht baccalaureaat of voltooiing van een hogere handelsschool
 • Rijbewijs klasse A of B
 • Pluspunt: sociaal engagement of ervaring met vrijwilligerswerk
Duur: 3 jaar | Locaties: Bremen

Magazijn en logistiek

Op de juiste plaats op het juiste moment: Dit is de plek voor iedereen die in beweging wil komen en dingen aan het rollen wil brengen.

Specialist voor magazijnlogistiek

Dit leert u bij ons:

 • Alle details van magazijnlogistiek - van de ontvangst van goederen en het lossen, sorteren en inslaan ervan tot de controle van de bijbehorende documenten
 • Leveringen samenstellen, transportritten op een milieuvriendelijke en efficiënte manier inplannen, leveringsbonnen en douaneaangiften opstellen
 • Containers en wagons veilig beladen zodat er niets kan verschuiven of weglekken
 • Wat er verder nog belangrijk is voor de kwaliteitsborging - naast luchtvochtigheid en kamertemperatuur
 • De commerciële processen: Offertes opstellen, bestellingen en betalingen afhandelen, de inventaris beheren en eenvoudige jaarafsluitingen opstellen

Dit brengt u mee:

 • Havo-diploma met goede cijfers voor wiskunde
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Edewecht, Erfurt, Strückhausen en Zeven

Magazijnmedewerker voorraadbeheer

Dit leert u bij ons:

 • Alle processen van de logistiek: van de ontvangst van goederen, het opslaan en verzendklaar maken ervan tot het veilige inladen
 • Verzenddocumenten en afleverbonnen opstellen, belangrijke cijfers vastleggen en bestanden controleren
 • Alles wat men moet weten over de opslag en verzending van levensmiddelen
 • Rijden met intern transportmaterieel, zoals vorkheftrucks en pallettrucks

Dit brengt u mee:

 • Goed einddiploma middelbaar onderwijs met gelijkwaardige cijfers voor wiskunde 
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 2 jaar

Locaties: Edewecht, Erfurt, Strückhausen en Zeven

Opleiding tot chauffeur/chauffeuse op melktankwagens

Dit leert u bij ons:

 • Natuurlijk op de eerste plaats het besturen van een vrachtwagen tot u uw rijbewijs C/CE op zak hebt
 • Ophalen van melk bij boerderijen en melkproducenten en vervoer ervan naar de zuivelfabriek
 • Registratie van de hoeveelheden melk en het nemen van monsters - met inbegrip van specialistische kennis van de verordening inzake melkkwaliteit, de wet inzake infectiebescherming en milieu- en arbeidsveiligheid

Dit brengt u mee:

 • Minimumleeftijd 17 jaar
 • Diploma met goede cijfers
 • Rijbewijs van categorie B – reeds behaald of voor het 18e levensjaar voltooid
 • Bereidheid in een ploegensysteem met 2 ploegen te werken, 7 dagen per week, en lichamelijke fitheid

Duur: 3 jaar

Locaties: Edewecht en Georgsmarienhütte

IT

IT is de ruggengraat van onze onderneming. Zonder hen is (vrijwel) niet mogelijk. Het is logisch dat wij deze belangrijke taak niet uit handen geven - en er de voorkeur aan geven onze geschoolde werknemers zelf op te leiden.

IT-medewerker/-medewerkster voor applicatieontwikkeling

Dit leert u bij ons:

 • De ontwikkeling van complexe softwareoplossingen, bijv. voor het in kaart brengen van interne bedrijfsprocessen
 • Processen analyseren, IT-projecten inplannen en nieuwe software inkopen en presenteren
 • Multimedia- en infrastructuursystemen beheren en IT-kennis overdragen op een manier die geschikt is voor de doelgroep - als beheerder, ontwikkelaar en adviseur (M/V)
 • Diverse programmeertalen, systeemtesten en licentiecontracten
 • Achtergrondkennis in de vakschool over het opzetten van IT-netwerken, het correcte aanboren van informatiebronnen en vakgerelateerd zakelijk Engels

Dit brengt u mee:

 • Diploma van een beroepsopleiding of een HAVO-diploma met (zeer) goede cijfers
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Seckenhausen

IT-medewerker/-medewerkster voor systeemintegratie

Dit leert u bij ons:

 • Diverse hard- en software-elementen integreren tot complexe systemen
 • Als IT-dienstverlener/-verleenster de eisen en wensen van klanten zo goed mogelijk implementeren in de configuratie van de betreffende systemen
 • Storingen of defecten verhelpen en voorkomen met behulp van de modernste diagnosesystemen
 • De vraag naar of behoefte aan producten en diensten bepalen, klanten adviseren en gebruikers scholen
 • Programmeertalen toepassen, netwerkarchitecturen onderscheiden, systeemcapaciteiten inplannen en verloren gegevens herstellen
 • Achtergrondkennis in de vakschool over het opzetten van IT-netwerken, het correcte aanboren van informatiebronnen en vakgerelateerd zakelijk Engels

Dit brengt u mee:

 • Diploma van een beroepsopleiding of een HAVO-diploma met (zeer) goede cijfers
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Seckenhausen

Bedrijfskundig opgeleiden voor digitaliseringsmanagement

Dit leert u bij ons:

 • IT- en telecommunicatiesystemen analyseren met betrekking tot de gestelde eisen en evt. problemen
 • Als professionele adviseur/adviseuse de interne vakafdelingen en externe aanbieders bijstaan en gebruikers/gebruiksters scholen
 • Behoeften bepalen, systemen daaraan nauwkeurig aanpassen, individuele oplossingen ontwikkelen en databases aanpassen aan nieuwe eisen en analyse van storingen
 • Kostenberekeningen en rentabiliteitsanalyses uitvoeren, alsook externe offertes evalueren
 • Achtergrondkennis in de vakschool over de ontwikkeling en beschikbaarstelling van IT-systemen en de regelgeving op commercieel, juridisch en veiligheidsgebied

Dit brengt u mee:

 • Diploma van een beroepsopleiding of een HAVO-diploma met (zeer) goede cijfers
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Seckenhausen

Levensmiddelentechnologie en voeding

Ons middelpunt: melkverwerking. Kwaliteit en hygiëne zijn hier allesbepalend. Wat maakt nog meer deel uit van ons succesrecept? Dat vertellen we je tijdens je stage.

Opleiding tot zuiveltechnoloog (m/v/d)

Korte beschrijving

Voor onze locatie Zeven (Duitsland) bieden wij per 1 augustus 2019 voor de afdeling productie meerdere plaatsen voor de opleiding tot zuiveltechnoloog (m/v/d).

Jouw werkzaamheden

 • In 3 jaar tijd laten wij je zien hoe je melk als grondstof voorbereidt voor de verdere productie – bijvoorbeeld om boter, kaas of andere producten te produceren.
 • Je leert productspecifieke recepturen en normen kennen, duikt in de wereld van procestechnologie en komt te weten wat belangrijk is bij de procesbewaking.
 • Natuurlijk gaat het er ook om de betreffende installaties, machines en apparaten professioneel in bedrijf te stellen, te reinigen en om te bouwen.
 • Storingen in de productie hebben al gauw geen kans meer, want dankzij jouw opleiding weet je hoe je ze snel en eenvoudig kunt verhelpen.
 • Tijdens de lessen op de beroepsopleiding word je voorbereid op het beoordelen en waarborgen van de melkkwaliteit en het produceren van gemengde zuiveldranken en kaas.
 • Bovendien kom je in het praktijkgedeelte in aanraking met verschillende voorschriften betreffende levensmiddelen, milieubescherming en productgerelateerde verpakkingstechnologieën.

Onze verwachtingen

 • Vmbo-diploma met zeer goede cijfers of havodiploma met goede cijfers
 • Goede cijfers voor wiskunde en andere bètavakken: biologie, scheikunde enz.
 • Pre: ervaring opgedaan tijdens vrijwilligerswerk en/of bij sociale instellingen
 • Bereidheid om in ploegendienst te werken

Opleiding tot mechatronicus (m/v/d) zuivelindustrie

 • Met ons bereik je meer; vakkundig en persoonlijk | Jouw opleiding
 • In 3,5 jaar tijd maken wij je vertrouwd met alles wat je moet weten om mechanische, elektrische en elektronische componenten te bouwen voor complexe systemen.
 • Bovendien speel je een rol als het erom gaat de bijbehorende installaties in bedrijf te stellen, te programmeren en de betreffende software te installeren.
 • Je leert hoe je schakelschema's en bouwtekeningen begrijpt en krijgt waardevol inzicht in de thema's onderhoud en ombouwen.
 • Tijdens de lessen op de beroepsopleiding word je voorbereid op systeemanalyse, pneumatiek en hydrauliek. Daarnaast kom je te weten welke veiligheidsaspecten van belang zijn.
 • Ook het praktijkgedeelte voorziet je van een hoop input: naast de controle en inbedrijfstelling kom je te weten hoe je ervoor zorgt dat alle gereedschappen en hulpmiddelen altijd gebruiksklaar zijn.
 • Bovendien hebben storingen en defecten tegen jou geen schijn van kans. In het kader van de opleiding leer je hoe je deze snel en nauwkeurig verhelpt of zelfs voorkomt.

Past bij ons | Jouwprofiel

 • Havodiploma met goede cijfers (of vmbo-diploma)
 • Goede cijfers voor/kennis van de vakken wiskunde, natuurkunde en Engels
 • Pre: ervaring opgedaan tijdens vrijwilligerswerk en/of bij sociale instellingen

Opleiding tot zuiveltechnologisch laborant (m/v/d)

Jouw werkzaamheden

 • In 3 jaar tijd laten wij je zien hoe je chemisch, fysisch en microbiologisch onderzoek uitvoert op melkproducten – en zo de verschillende productiestappen waarborgt.
 • Je leert monsters af te vullen, deze met de modernste laboratoriumuitrusting uitgebreid te analyseren en je bevindingen te documenteren.
 • Ook betreffende additieven en verpakkingsmateriaal is jouw controlerend inzicht gevraagd, ten slotte zorg jij voor een constant hoge kwaliteit.
 • Op het gebied van omgevingsanalyse laten wij je zien, wat je moet weten over de elementen water en lucht, hoe schoonmaakmiddelen worden ingezet en wat het belang van de factor hygiëne is.
 • Tijdens de lessen op de beroepsopleiding leer je hoe je levende organismen gedetailleerd aantoont, gegevens verzamelt en productieprocessen optimaal organiseert.
 • Tot slot kom je in het praktijkgedeelte in aanraking met verschillende apparaten, IT-installaties en het geheim achter de zintuigelijke controle.

Onze verwachtingen

 • Vmbo-diploma met zeer goede cijfers of havodiploma met goede cijfers
 • Goede cijfers voor wiskunde en andere bètavakken: biologie, scheikunde enz.
 • Pre: ervaring opgedaan tijdens vrijwilligerswerk en/of bij sociale instellingen
 • Open, zelfbewuste en communicatieve persoonlijkheid
 • Bereidheid om in ploegendienst te werken

Technologie en elektronica

Voor de productie van onze melk en zuivelproducten worden geavanceerde systemen en apparatuur gebruikt. Om die goed te kunnen bedienen, moet je vanaf de basis leren - idealiter in een van onze vier leerplaatsen.

Machine- en installatieoperator (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • Inbedrijfstelling en bewaking van productiemachines en -installaties - met inbegrip van productie- en kwaliteitscontrole
 • De materiaalstroom van melk, kaas en andere zuivelproducten aansturen en controleren
 • De toepasselijke normen voor arbeidsveiligheid, kwaliteit, hygiëne, milieubescherming en energie-efficiëntie
 • Onderhoud en reiniging, want reinheid is het allerbelangrijkste bij de levensmiddelenverwerking

Dit brengt u mee:

 • VMBO- of HAVO-diploma
 • Technisch inzicht en een hoog kwaliteits- en hygiënebewustzijn

Duur: 2 jaar

Locaties: Altentreptow, Edewecht en Georgsmarienhütte

Industrieel onderhoudsmonteur (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • Machines en productie-installatie in een goede toestand houden
 • Individuele onderdelen en componenten vervaardigen, bij technische systemen monteren, deze nauwkeurig op elkaar afstemmen, ze in bedrijf stellen en zo nodig storingen op te sporen en te verhelpen
 • Boren, draaien en frezen en schakel-, proces- en functieschema's lezen en toepassen
 • Achtergrondkennis in de vakschool rondom materiaaltechniek, besturings-, regel- en informatietechniek alsmede technische communicatie
 • De toepasselijke normen inzake milieubescherming en arbeidsveiligheid

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma
 • Technisch inzicht
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3,5 jaar

Locaties: Edewecht, Everswinkel en Zeven

Elektrotechnicus voor bedrijfstechniek (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • De technische details van onze bedrijfs-, productie- en procesinstallaties - van besturingsmechanismen en energievoorziening tot communicatietechniek
 • Installaties installeren, onderhouden en repareren, energie- en toevoerleidingen monteren en schakelapparaten bedraden
 • Metingen, configuraties en beoordelingen verrichten en het optimaal plannen van arbeidsstappen
 • Gebouwtechnische installaties in gebruik nemen
 • Achtergrondkennis in de vakschool rondom systeemanalyse, installatieplanning, veiligheid van bedrijfsmiddelen en installatieprogrammering

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3,5 jaar

Locaties: Altentreptow, Edewecht, Erfurt, Everswinkel, Georgsmarienhütte, Hohenwestedt, Nordhackstedt, Waren en Zeven

Elektrotechnicus voor automatiseringstechniek

Uw baan
 • In 3,5 jaar maakt u kennis met onze bedrijfs-, productie- en procesinstallaties - van automatiseringssystemen tot meet- en regeltechniek en communicatietechniek.
 • Daarbij wordt een beroep op u gedaan om op de meest uiteenlopende niveaus te werken. U installeert, optimaliseert en programmeert bijvoorbeeld onze besturingsapparatuur of -systemen.
 • Ook leer je hoe je bus- en besturingsleidingen installeert en meetapparatuur bedraadt - zodat alles van A tot Z probleemloos functioneert.
 • De lessen op de vakschool maken je onder andere geschikt voor systeemanalyse, het optimaliseren van automatiseringssystemen, de veiligheid van bedieningsapparatuur en het programmeren van systemen.
 • Ook het praktijkgedeelte heeft veel in petto: Naast metingen, configuraties en beoordelingen laten wij u zien hoe u uw werkstappen optimaal kunt plannen en organiseren.
 • Al met al wordt u bij ons een ervaren specialist voor de meest uiteenlopende automatiseringssystemen en installaties in de industriële productieomgeving.

 

Past bij ons Jouw profiel
 • Minstens een goed diploma secundair onderwijs
 • goede cijfers/kennis in de vakken wiskunde, natuurkunde en techniek
 • Idealiter eerste theoretische ervaring (bijv. vakschool gespecialiseerd in elektrotechniek of informatietechnologie)
 • Voordeel: ervaring met vrijwilligerswerk of sociaal engagement

Mechatronicus

Dit leert u bij ons:

 • Mechanische, elektrische en elektronische onderdelen voor complexe systemen bouwen
 • Installaties controleren, in bedrijf stellen en programmeren van systemen - met inbegrip van de installatie van de software
 • Elektrische schema's en constructietekeningen lezen
 • Gereedschappen en testapparatuur bedrijfsklaar houden en storingen en defecten verhelpen
 • Achtergrondkennis in de vakschool rond systeemanalyse, pneumatische en hydraulische systemen en veiligheidstechnische aspecten

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3,5 jaar

Locaties: Hohenwestedt, Holdorf, Nordhackstedt, Strückhausen en Waren

We kijken uit naar je sollicitatie!

Of het nu om een stage gaat, word een volwaardig lid van het Duitse Milchkontor. We kijken ernaar uit je binnenkort te ontmoeten.

Weet je nog niet zeker welk beroep je wilt kiezen? Geen probleem. Leer ons snel en gemakkelijk kennen - met onze WhatsApp-chat. Hier kun je direct met ons chatten, meer te weten komen over DMK en kennismaken met onze huidige stagiairs. Die binnenkort misschien wel jouw nieuwe collega's zijn.

Stageplaatsen voor scholieren

Je weet niet precies welk beroep je moet kiezen? In het kader van een studentenstage van 1 tot 3 weken kun je proeven van je favoriete vakgebied. Je doet een eerste ervaring op en leert de verschillende facetten van het beroep van dichtbij kennen. Een studentenstage is het hele jaar door mogelijk.

Wat staat u te wachten bij DMK

Als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland zijn wij breed gepositioneerd en een constante in de voedingsmiddelenindustrie. Wat we niet zijn, is een anonieme grote onderneming. Open, hartelijke samenwerking is en blijft essentieel - vooral bij opleidingen. Alleen wie met elkaar praat, kan van elkaar leren en zijn eigen horizon verbreden. Voor ons is het duidelijk: goed opgeleide junior medewerkers zijn de motor van het succes en wij ontvangen ze met open armen, ongeacht hoe ze bij ons terechtkomen.

Voordelen en ontwikkeling

Start Up Days

We beginnen met een 3-daagse introductie, waarbij je je nieuwe collega's en het bedrijf leert kennen.

Reiskostenvergoeding

Gaat goed: Voor langere reizen kunt u rekenen op onze financiële steun.

Steun

Wij subsidiëren uw lesmateriaal met 120 euro netto per jaar en dekken de school- en verblijfskosten voor alle melkveehouderijopleidingen.

Werknemer Service

Stage, werktijden, salarisadministratie - u zult ongetwijfeld veel vragen hebben wanneer u uw beroepsleven begint. Onze werknemersdienst heeft de antwoorden voor u.

Individuele bijscholing

Vervolgonderwijs, universitaire studies of een ambachtelijke opleiding, parttime of fulltime - na je afstuderen liggen alle wegen bij ons voor je open.

Achtervanger

Maak je sterk voor nieuwe uitdagingen: onze familiale werkcultuur, constructieve feedback en onze professionele trainers.

Flexibiliteit

Plannen zijn goed, flexibiliteit is beter: Soms ontwikkelen persoonlijke levensomstandigheden zich anders dan verwacht. Dan vinden we samen een oplossing.

GROW

Training op ooghoogte - wij leren ook graag en maken training net dat beetje beter met ons GROW-programma.

Grow

De begeleiding van stagiairs is een grote dagelijkse uitdaging voor bedrijven en hun opleiders. Met het "GROW"-programma heeft de DMK Group een aantal jaren een proces in gang gezet om de opleiding te verbeteren. De belangrijkste vraag was hoe opleiders hun stagiairs beter kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Deze aanpak is echter meestal niet geïnstitutionaliseerd in de opleidingsrichtlijnen van bedrijven. Met een trendsettend project geven wij nu de toon aan en voeren wij nieuwe structuren en normen in. Zodat u en alle andere cursisten nog beter en duurzamer kunnen worden opgeleid.

Alliance for YOUth

Als lid van de "Alliance for YOUth" ondersteunen wij in het bijzonder jongeren onder de 30 jaar en willen wij het hen gemakkelijk maken om een loopbaan te beginnen. Voor scholieren bieden wij boeiende opleidingsmogelijkheden en studentenstages in tal van vakgebieden. Studenten kunnen een indruk krijgen van ons werk en aanvullende kwalificaties verwerven of hun eindscriptie bij ons schrijven tijdens stages die bij hun studie horen. U kunt direct online solliciteren (voor een specifiek aanbod of op eigen initiatief) of contact met ons opnemen.

Ontdek getuigenissen

Inzichten en verhalen over de opleiding bij het Duitse Milchkontor.

Uw verbinding met ons

Hebt u nog vragen over het opleidingsproces, de geadverteerde stages of de sollicitatie? Laten we dan eens praten - telefonisch, per e-mail of persoonlijk op het volgende evenement.

Spannende onderwerpen