Naar boven

Effectieve duurzaamheid - onderdeel van ons DNA sinds 2005.

Onze verantwoordelijkheid als DMK Group voor mens en milieu hebben we vastgelegd in ons Streefdoel 2030. Al ruim tien jaar is ons hoofddoel duurzaamheid in de volledige toeleveringsketen centraal te stellen bij al onze activiteiten. Duurzaamheid is namelijk onze overkoepelende missie waarbij verschillende disciplines zoals Inkoop, Landbouw, Arbeidsveiligheid en Milieubescherming, Energiemanagement en Kwaliteitsmanagement betrokken zijn. Het gaat ons allemaal aan en vormt de basis van onze werkzaamheden.

 

De DMK Verantwoordelijkheidsrapport
Een gedetailleerd overzicht van de maatregelen die de DMK Group al genomen en nagestreefd heeft, vindt u in onze Verantwoordelijkheidsrapport.

Goede voorbeelden van duurzaamheidsprojecten 2020

In harmonie met mens en natuur

Wij werken in harmonie met mens en natuur: van het weiland tot de melk in de fles. Als duurzame zuivelproducent nemen we onze verantwoordelijkheid voor onze melkproducenten, medewerkers en consumenten: wij realiseren de best mogelijke melkprijs voor onze melkproducenten, creëren een platform voor medewerkers en maken goede producten voor onze consumenten.

DMK Group waardeketen
1
Melkproductie
Vanuit heel Duitsland leveren ongeveer 4.700 actieve melkproducenten hun melk aan DMK.
2
Melkinzameling
180 melkwagens vervoeren de melk naar fabrieken in 10 deelstaten (aanvoerlogistiek).
3
Melkverwerking
In gespecialiseerde fabrieken verwerkt DMK de melk tot verschillende producten.
4
Transport
De DMK-fabrieken leveren de producten aan bedrijven voor verdere verwerking en aan de handel (afvoerlogistiek).
5
Verdere verwerking en handel
DMK-producten gaan naar de handel, de horeca, apotheken en bedrijven voor verdere verwerking.
6
Consumptie en afvoer
De producten worden gekocht en geconsumeerd. De meeste verpakkingen kunnen via het duale systeem of als oud papier worden afgevoerd.

DMK-duurzaamheidsstrategie 2030

We hebben de verschillende maatregelen uit onze DMK-duurzaamheidsstrategie onderverdeeld in vier themagroepen: Klimaatbescherming, Dierenwelzijn, Biodiversiteit en Mensen. Deze maatregelen helpen ons Streefdoel 2030 dichterbij te brengen. Ondertussen blijven we voortdurend oog houden voor de veranderende technische, sociale en maatschappelijke eisen.

Het nieuwe Milkmaster-programma

Sinds 2016 biedt DMK zijn melkproducenten via Milkmaster een bonusprogramma om een verantwoorde en duurzame melkproductie te stimuleren. Het doel is de melkveehouders bewust te maken en te belonen voor hun inzet op het gebied van veiligheid, kwaliteit, diergezondheid en milieu.

Het Milkmaster-programma is dynamisch van opzet en wordt om de twee jaar herzien om te waarborgen dat het blijft aansluiten bij de actuele eisen van de agrarische praktijk, de klanten en de maatschappij. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in 2020. Doel is het programma voortdurend te verbeteren.

Onze inzet: bekroond en gelauwerd.

EcoVadis, een internationaal erkend platform voor het evalueren van duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens, heeft de prestaties van DMK in 2020 voor de vierde keer op rij beloond met het kwaliteitslabel "Goud". DMK Group wordt gezien als koploper in de voedingsindustrie. EcoVadis gaf DMK een "Silver" rating in de meest recente positionering. Unilever kende de DMK Group voor de vijfde keer de titel van "Duurzame Leverancier" toe.

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak