Naar boven

Naast melk koopt en verwerkt de DMK Group ook andere materialen en diensten. We werken niet alleen nauw samen met onze boeren, maar ook met meer dan 3.000 actieve leveranciers en dienstverleners, waarvan meer dan 99% uit Duitsland of de EU komt.

Ze voorzien ons bijvoorbeeld van ingrediënten en verpakkingen.

Corporate Procurement of Strategische Inkoop is samen met het Purchase-to-Pay team, d.w.z. Operationele Inkoop, verantwoordelijk voor deze leveranciers.

DMK Gedragscode voor leveranciers

Om ervoor te zorgen dat onze samenwerking met onze leveranciers duurzaam is, hebben we enkele jaren geleden duurzaamheid geïntegreerd in ons inkoopproces door middel van contractuele verplichtingen. Met de publicatie van onze Gedragscode voor Leveranciers 2020 hebben we onze vereisten voor duurzame bedrijfspraktijken in onze toeleveringsketen verder ontwikkeld en gecodificeerd.

DMK Group Gedragscode voor leveranciers
Vormgeven aan duurzame samenwerking

Met deze laatste update hebben we er ook voor gezorgd dat alle vereisten van de Supply Chain Due Diligence Act worden weerspiegeld in onze Code. Ze vormen ook de gemeenschappelijke basis voor onze duurzame inkoop.

 

We bieden onze leveranciers en dienstverleners ook training over onze Gedragscode voor Leveranciers.

100% van onze inkoopmedewerkers wordt jaarlijks getraind.

Ons risicobeheer

We voeren al enkele jaren risicoanalyses uit op de toeleveringsketen om potentiële risico's en schendingen van mensenrechten en milieu in onze toeleveringsketens aan te pakken. Ook hier zijn we voortdurend in ontwikkeling, bijvoorbeeld door onze aanpak te systematiseren door een IT-tool toe te voegen en processen op te zetten.

 

  • Potentiële risico's worden geïdentificeerd aan de hand van verschillende indices voor landen en productgroepen.
  • Als we (hoge) risico's vaststellen, nemen we passende preventieve maatregelen, zoals het trainen van leveranciers en inkopers.
  • Als we constateren dat de regels niet worden nageleefd, nemen we gerichte corrigerende maatregelen.

Onze beleidsverklaring over mensenrechten

En deze context willen we graag uw aandacht vestigen op onze Beleidsverklaring Mensenrechten. Hierin wordt beschreven hoe we voldoen aan onze due diligence-verplichtingen binnen de hele DMK Group, welke risico's we hebben geïdentificeerd via onze risicoanalyse en welke verwachtingen we hebben van onze werknemers, leveranciers en dienstverleners op het gebied van mensenrechten en milieu.

Onze beleidsverklaring over mensenrechten

Onze beleidsverklaring

Ons systeem voor klokkenluiders

We hebben ook een klokkenluidersregeling ingesteld , die het onder andere mogelijk maakt om informatie te melden over risico's of schendingen van mensenrechten en/of milieu in onze activiteiten of toeleveringsketen.

Onze gecertificeerde materialen

Daarnaast kopen we alleen strategisch belangrijke basisgrondstoffen in combinatie met duurzaamheidscertificering. Dit zijn onder andere palm(pit)olie, koffie en cacao.

Onze awards voor duurzaam inkopen

EcoVadis

Het internationaal erkende platform voor de duurzaamheidsbeoordeling van wereldwijde toeleveringsketens heeft het werk van het bedrijf in 2022 opnieuw bekroond met de Silver Award. Dit is de zevende onderscheiding van EcoVadis.

Unilever

Het bedrijf heeft de DMK Group voor de vijfde keer erkend als "Duurzame Leverancier".

Onze documenten en informatie

Onze documenten en informatie
Contakt >
Voor ideeën of suggesties voor gezamenlijke projecten in het kader van duurzaam inkopen kunt u contact met ons opnemen:
lieferantenkontakt@dmk.de