Naar boven

Inflatie, knelpunten in het aanbod, energietekorten en een debat over het klimaat - dat radicale vormen aanneemt: het DMK-team had in 2022 de handen vol. We hebben het dus samen aangepakt en er met onze inzet voor gezorgd dat de mensen in dit land met onze producten in de supermarkt een stukje veiligheid in hun winkelwagentje kunnen leggen en tegelijkertijd weten dat we ons huiswerk op het gebied van duurzaamheid hebben begrepen.

 

In deze turbulente tijden zijn wij echter ook onze langetermijndoelstellingen in het oog blijven houden. We hebben een nieuw tijdperk ingeluid voor de DMK Group in 2022 met de start van de productie van onze plantaardige alternatieven. Tegelijkertijd hebben we onze kernactiviteiten met zuivelproducten versterkt, de profielen van onze eigen merken aangescherpt en de samenwerking met onze partners in de foodservice, industrie en retail uitgebreid. En we hebben ook belangrijke stappen gezet in onze landbouwactiviteiten door innovatieve projecten te starten om de CO2-uitstoot op de boerderijen te verminderen.

 

Met deze maatregelen gaan we stap voor stap verder op de weg naar de toekomst die we in onze Visie 2030 hebben vastgelegd. Met de uiteenlopende eisen die aan het hele DMK-team werden gesteld, kwam echter ook één thema scherper in beeld: het tekort aan geschoolde arbeidskrachten vormt een uitdaging voor de hele economie en vraagt om een herbezinning op de lange termijn. Kortom, er is veel gebeurd in 2022. Laten we daarom de gebeurtenissen en successen van het afgelopen jaar onder de loep nemen - in gesprek met ons management en externe deskundigen en in ons schriftelijk verslag hieronder. 

Bedrijf

We slaan samen nieuwe wegen in

Voeding in een sociaal-politieke noodtoestand?

We hebben het allemaal duidelijk gevoeld aan de kassa van de supermarkt: in 2022 kende het prijsniveau een stijging van een tot nu toe ongekende omvang. Met een recordhoogte van 10,4% in oktober 2022 bereikte de inflatie in Duitsland het hoogste niveau in zeventig jaar. De koopkracht daalde navenant en heeft zich tot nu toe nauwelijks hersteld. Hoewel consumenten vasthouden aan bekende trends zoals het verlangen naar regionale producten en duurzaamheid, richten zij zich bij hun aankoopbeslissingen weer meer op de aankoopprijs (meer hierover in het Hoofdstuk “Markt & Trends”).

 

De situatie was (en is) voor iedereen een beproeving. De snelle geopolitieke en economische veranderingen dwongen ook de zuivelindustrie tot actie. Dat we daarin geslaagd zijn, is vooral te danken aan onze teamgeest, maar ook aan onze duidelijke strategie en de moed om innovatief te denken. Daardoor zijn we wendbaarder geworden en kunnen we sneller inspelen op de gewijzigde randvoorwaarden. 

Snelle aanpassingen in de toeleveringsketen

Zo zijn wij er in 2022 in geslaagd de toeleveringsketen veilig te stellen, hoewel ongeveer vanaf maart 2022 knelpunten bij de inkoop van grondstoffen en dus ook bij de levering van onze meer dan 2.000 producten aan onze klanten ontstonden. Vooral de nauwe samenwerking tussen de afdelingen maakte het mogelijk om snel te handelen. Tegelijkertijd profiteerde de hele DMK Group van de programma's "One Finance" en "Pacesetter", die onder andere door een nauwkeurige controle en een duidelijke optimalisatiekoers voor efficiëntie en transparantie in de cijfers zorgden. Mede hierdoor en dankzij de nieuwste digitale planningstools en een sterke logistiek konden we in 2022 aan de vraag van de consument voldoen.

 

Het resultaat was duidelijk: 2022 was het meest succesvolle jaar tot nu toe voor de DMK Group. Marketing en productie liepen (en lopen nog steeds) veilig en volgens plan, en consumenten genieten een hoge mate van leveringszekerheid. In lijn met de marktontwikkelingen en een goed beheerde productportefeuille stegen ook de betalingsprestaties van onze melkveebedrijven in 2022 tot een recordhoogte (meer hierover in het Hoofdstuk “Boerderijen”). 

De voordelen van een sterke toeleveringsketen
DMK Group heeft meer dan 2.000 producten in haar diverse portfolio. Met een flexibele toeleveringsketen komen deze altijd aan waar ze nodig zijn.
“Ik ervaar hier nauwelijks nog silo-denken.”
Het hart van wereldwijde toeleveringsketens klopt op de maat van politieke gebeurtenissen. In dit interview praten Hermann Köster en Dr. Ralf Zink over de vele uitdagingen - en hoe DMK daarop reageert.


Energieverbruik op maat

Niet alleen de beschikbaarheid van grondstoffen zoals zonnebloemolie of graan was in 2022 instabiel en maakte het noodzakelijk de planning te wijzigen. Ook op energiegebied moest snel worden ingegrepen. Dat kwam vooral door het verminderde gasvolume, waardoor de energie-intensieve fabrieksproductie verlies dreigde te lijden.

 

Om dergelijke gevallen het hoofd te kunnen bieden, heeft DMK zich de afgelopen jaren opnieuw gepositioneerd en onlangs op grote schaal geïnvesteerd in de verbouwing en modernisering van DMK-locaties. Daarbij is onze eigen strategie gevolgd om zo zuinig en duurzaam mogelijk met alle middelen om te gaan. Ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt voortdurend uitgebreid (meer hierover in het Hoofdstuk “Fabrieken”). Tegelijkertijd hebben nieuwe concepten voor de efficiënte omgang met fluctuerende gas- en elektriciteitshoeveelheden bijgedragen aan een zuinig energiebeheer. Deze inspanningen werden in 2022 zelfs geïntensiveerd. Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben alle DMK-locaties zich voorbereid om alle beschikbare middelen nog flexibeler, zuiniger en gerichter dan voorheen in te zetten. Dankzij simulaties en toekomstgericht crisismanagement werden met name gas en energie zo efficiënt ingezet dat de lopende productie ondanks dreigende knelpunten in stand kon worden gehouden. 

Nieuws uit de zuivelindustrie
Onze sector is kleurrijker en diverser dan u denkt. Kijk samen met ons naar de actuele thema's in de zuivelindustrie.

Personeel

Wij zijn onze grootste kracht

Ons succes is een teamprestatie

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: de mensen van DMK zijn onze grootste troef. Hun passie en inzet zorgden ervoor dat onze producten in 2022 gegarandeerd en in de gebruikelijke hoge kwaliteit in de supermarkt verkrijgbaar waren. Zo bewees iedereen dat de voortdurende uitwisseling van kennis en samenwerking een echte troef zijn. Juist daarom willen we bij DMK de mensen in het bedrijf en hun talenten blijven stimuleren. Uiteindelijk wint iedereen - de werknemers, het bedrijf en uiteindelijk de consument.

 

Tegelijkertijd is het stimuleren van geschoolde werknemers ook in de toekomst een belangrijk punt voor DMK. Want de gebundelde kennis, talenten en solide samenhang van ons team zijn sterke punten die ons uniek maken en die we willen vasthouden. En om ervoor te zorgen dat dit lukt, hebben we ook in 2022 flink ingezet op personeelsontwikkeling. 

U vindt alle kerncijfers van het jaar hier.

Werk in dienst van ons team

 

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten is een bekend recent probleem. In bepaalde sectoren van de economie hebben de recente crises de situatie zelfs verergerd. Het is dus geen wonder dat "New Work" een modewoord is geworden in de strijd om gekwalificeerde werknemers.

 

Maar wat betekent "het nieuwe werken"? De term beschrijft een nieuwe wereld van werk waarin we op een zelfstandige, collaboratieve en vertrouwensvolle manier samenwerken en tegelijkertijd meer individuele levensplannen mogelijk worden. Met andere woorden: het nieuwe werken moet het dagelijkse werk en leven van mensen verrijken en nieuwe mogelijkheden voor bedrijven openen.

 

Deze ontwikkeling wordt aangestuurd door het verlies van veel werknemers doordat de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en door de veranderende eisen van jongere generaties zoals de millennials en Gen Z. Als bedrijf kan en wil DMK zijn ogen niet sluiten voor deze verandering om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor de knapste koppen in de zuivelindustrie.

 

Om ervoor te zorgen dat de mensen bij DMK hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen, hebben we onze ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers in 2022 verder uitgebreid. Ook hebben we onze wervingsinspanningen opnieuw opgevoerd en zullen we ons in het lopende jaar verder ontwikkelen op dit gebied. 

Wij zijn #TeamDMK
Van landbouw tot transport tot productontwikkeling: de werkzaamheden bij DMK zijn net zo divers als de mensen die ze uitvoeren.

Moderne werkomgevingen
Nuchter en tegelijkertijd openstaan voor nieuwe dingen: deze bedrijfscultuur staat centraal in het nieuwe hoofdkantoor van DMK in Bremen, dat samenwerking en hoge energie-efficiëntie combineert met een grotere klimaatbescherming.

Meer stimuleren en vertrouwen

De intrede van het nieuwe werken begint al met de bouw van ons nieuwe hoofdkantoor in Bremen. Het nieuwe gebouw is ontworpen met het oog op het nieuwe werken en moet het makkelijker maken om op alle afdelingen zowel zelfstandig als samen te werken. De teams in de administratie en in de fabrieken moeten de vrijheid krijgen om zich te ontplooien en expertise en kennis uit verschillende gebieden snel en gemakkelijk te delen. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om flexibeler te werken en knelpunten in bepaalde beroepen op te vangen. In dit verband biedt de digitalisering ook nieuwe mogelijkheden. De actieve betrokkenheid van medewerkers is hierbij cruciaal, want juist deze levendige uitwisseling en wendbaarheid heeft bijgedragen aan onze successen in 2022. Daarnaast bevorderen programma's als "Leadership Next Level" de vaardigheden van managers, zodat zij hun teams nog beter kunnen ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Zo ontstaan loopbanen die aantrekkelijk zijn voor jong en oud en wordt het bedrijf klaargestoomd voor de toekomst. 

Deze sterke punten onderscheiden ons

Bij DMK werken we samen en komen we voor elkaar op. Tegelijkertijd blijven we eerlijk en staan we open voor nieuwe ideeën, waardoor een nieuwe werkcultuur ontstaat die ons bedrijf bijzonder maakt.

We weten waar we vandaan komen
We weten waar we vandaan komen
DMK Group is een boerencoöperatie en is tot op de dag van vandaag trouw gebleven aan haar regionale wortels. Deze nuchterheid is elke dag voelbaar in onze samenwerking en zelfs in de positionering van onze merken.
DMK Group is een boerencoöperatie en is tot op de dag van vandaag trouw gebleven aan haar regionale wortels. Deze nuchterheid is elke dag voelbaar in onze samenwerking en zelfs in de positionering van onze merken.
We komen voor elkaar op
We komen voor elkaar op
De grote opgaven van onze tijd kunnen we niet alleen aan. Daarom werken we samen en we ondersteunen elkaar met onze individuele talenten - zelfs over de grenzen van de afdelingen heen.
De grote opgaven van onze tijd kunnen we niet alleen aan. Daarom werken we samen en we ondersteunen elkaar met onze individuele talenten - zelfs over de grenzen van de afdelingen heen.
Wij bevorderen persoonlijke verantwoordelijkheid
Wij bevorderen persoonlijke verantwoordelijkheid
Zelfsturend werken staat centraal bij DMK. Met onze ontwikkelingsprogramma's voor trainees, specialisten en managers kan iedereen zijn individuele krachten ontdekken en zichzelf overtreffen op het werk.
Zelfsturend werken staat centraal bij DMK. Met onze ontwikkelingsprogramma's voor trainees, specialisten en managers kan iedereen zijn individuele krachten ontdekken en zichzelf overtreffen op het werk.
We gaan door
We gaan door
In 2022 maakten zuivelproducten integraal deel uit van de voeding van ongeveer 94% van de Duitsers. Er is dus meer vraag naar onze producten dan ooit tevoren. Tegelijkertijd bereidt DMK zich voor op de toekomst en geeft het belangrijke impulsen aan de hele zuivelindustrie.
In 2022 maakten zuivelproducten integraal deel uit van de voeding van ongeveer 94% van de Duitsers. Er is dus meer vraag naar onze producten dan ooit tevoren. Tegelijkertijd bereidt DMK zich voor op de toekomst en geeft het belangrijke impulsen aan de hele zuivelindustrie.

Modern werk en banen met toekomst

Na de positieve ervaringen van het jaar ervoor ging het ondersteuningsprogramma "Passie" in 2022 zijn tweede ronde in. Medewerkers van verschillende afdelingen kregen de kans om hun professionele sterke punten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze die in de toekomst beter in hun eigen werk kunnen integreren. De aanpak: door iedereen bij DMK de kans te geven zich ten volle te ontwikkelen, profiteert iedereen van de gedeelde pool van persoonlijke vaardigheden en talenten.

 

Deze ondersteuning is ook beschikbaar voor mensen die aan het begin van hun carrière staan: in 2022 werd "Grow" voortgezet, een programma waarin alle trainees op voet van gelijkheid communiceren met hun opleiders en de rest van het #TeamDMK. De constante dialoog is een win-winsituatie voor beide partijen, omdat onze trainees doeltreffend kunnen handelen en hun dagelijkse werk actief kunnen vormgeven. Tegelijkertijd profiteren de leidinggevenden van de uitwisseling, wat de algemene kwaliteit van de opleiding verhoogt. Op die manier krijgen onze nieuwkomers de best mogelijke start in hun carrière en zijn ze meteen een waardevol onderdeel van het team. 

De reis naar het zelf
In 2022 ging het programma "Passie" van DMK een nieuwe ronde in en stelde het werk nemers in staat hun persoonlijke passies en mogelijkheden te ontdekken en zich verder te ontwikkelen in hun carrière.
De netwerkers
Een groep vrouwen en mannen, de CI-ingenieurs, zet zich elke dag in om DMK te optimaliseren - en met doorslaand succes.

De TIGER verovert het bedrijf

Om ervoor te zorgen dat de steun aan onze managers, specialisten en stagiairs een vruchtbare bodem vindt, zet DMK zich al jaren in om optimale werkomstandigheden voor ons team te creëren. Werken op afstand, kantoor aan huis en een nieuw bedrijfsgebouw dat de samenwerking bevordert, zijn slechts enkele voorbeelden. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Daarom zoeken we voortdurend naar manieren om onszelf en ons werk te verbeteren met "TIGER - Continous Improvement". Het programma loopt sinds 2020 in de fabrieken. In 2022 werd het programma uitgerold op managementniveau, om ons eigen werk met talrijke maatregelen opnieuw te bekijken en belangrijke verbeterpunten aan het licht te brengen. Centraal staan de zes "buckets" waarin we zoeken naar potentieel. TIGER wordt ondersteund door onze CI Engineers - een groep vrouwen en mannen die ervoor zorgen dat we ons voortdurend kunnen blijven verbeteren. U kunt precies te weten komen hoe zij dat doen door hier verder te lezen. Eén ding is zeker: ze zijn volledig gericht op persoonlijke verantwoordelijkheid en inspireren al hun collega's met hun inzet. Dankzij TIGER werd alleen al vorig jaar ongeveer 18 miljoen euro bespaard en tegelijkertijd geheel nieuwe benaderingen gevonden om het dagelijkse werk te vergemakkelijken. Dat is succesvol teamwerk! 

Fabrieken

Met het oog op de toekomst

Elke dag een beetje beter

Op alle gebieden van DMK wordt gefocust op continue verbeteringen, ook in de meer dan twintig DMK-fabrieken. Dankzij TIGER zijn hier sinds 2020 geleidelijk belangrijke verbeteringen in het productieproces doorgevoerd, onder andere bij de verwerking van grondstoffen, werkstromen en veiligheid, en een verantwoord gebruik van elektriciteit, gas en water. In 2022 zullen we ons aan deze normen blijven houden en nieuwe oplossingen ontwikkelen. Vooral in tijden van gastekorten en knelpunten in de aanvoer van energie en grondstoffen hebben we van dit programma geprofiteerd en konden we snel reageren - en geplande maatregelen, zoals de verbouwing van de fabriek in Everswinkel en de start van de productie van veganistische producten, toch met succes uitvoeren.

Meer energie-efficiëntie
Meer energie-efficiëntie
Op alle locaties worden voortdurend potentiële energiebesparingen gerealiseerd - bijvoorbeeld door slimme warmteterugwinning, het gebruik van fotovoltaïsche installaties, de optimalisering van koelsystemen of de bouw van energie-efficiënte drooginstallaties. Tegelijkertijd leveren onderzoeksprojecten zoals "SynErgie" belangrijke inzichten op. Het doel is om de vraag naar energie en de emissies in alle fabrieken permanent te verminderen.
Op alle locaties worden voortdurend potentiële energiebesparingen gerealiseerd - bijvoorbeeld door slimme warmteterugwinning, het gebruik van fotovoltaïsche installaties, de optimalisering van koelsystemen of de bouw van energie-efficiënte drooginstallaties. Tegelijkertijd leveren onderzoeksprojecten zoals "SynErgie" belangrijke inzichten op. Het doel is om de vraag naar energie en de emissies in alle fabrieken permanent te verminderen.
Minder waterverbruik
Minder waterverbruik
Water is een onvervangbare grondstof voor de productie van hoogwaardige levensmiddelen. Om het zo efficiënt mogelijk te gebruiken, vertrouwt DMK op maatregelen ter verbetering van de afvalwaterzuivering door het verdampen en hergebruiken van water in de stoomketel, het ombouwen van afvalwaterzuiveringsinstallaties en eigen waterefficiëntieprojecten zoals “B-Water Smart”.
Water is een onvervangbare grondstof voor de productie van hoogwaardige levensmiddelen. Om het zo efficiënt mogelijk te gebruiken, vertrouwt DMK op maatregelen ter verbetering van de afvalwaterzuivering door het verdampen en hergebruiken van water in de stoomketel, het ombouwen van afvalwaterzuiveringsinstallaties en eigen waterefficiëntieprojecten zoals “B-Water Smart”.
Minder afval
Minder afval
Door onderzoek naar nieuwe verpakkingsgrondstoffen, de ontwikkeling van innovatieve verpakkingsconcepten voor alle productcategorieën en een verantwoord grondstoffenbeheer komt DMK Group dichter bij zijn doel om waardevolle grondstoffen efficiënt en milieuvriendelijk te gebruiken en de totale hoeveelheid afval te verminderen. Voetnoot: Lees meer over ons werk op het gebied van energie-, water- en grondstoffenbeheer in het Hoofdstuk “Duurzaamheid”.
Door onderzoek naar nieuwe verpakkingsgrondstoffen, de ontwikkeling van innovatieve verpakkingsconcepten voor alle productcategorieën en een verantwoord grondstoffenbeheer komt DMK Group dichter bij zijn doel om waardevolle grondstoffen efficiënt en milieuvriendelijk te gebruiken en de totale hoeveelheid afval te verminderen. Voetnoot: Lees meer over ons werk op het gebied van energie-, water- en grondstoffenbeheer in het Hoofdstuk “Duurzaamheid”.

Lees meer over ons werk op het gebied van energie-, water- en grondstoffenbeheer in het Hoofdstuk “Duurzaamheid”.

Nieuwe wegen bij producten en productie

Een bijzondere mijlpaal vorig jaar was de lancering van ons veganistische productaanbod. Om dit mogelijk te maken werd de fabriek in Erfurt omgebouwd voor de productie van ons assortiment zuiververvangers. In maart 2022 werd het startsein gegeven voor de eerste plantaardige producten onder het merk MILRAM (meer informatie hierover vindt u in Hoofdstuk 3 “Markt & Trends”). Sindsdien is het nieuwe aanbod zeer goed ontvangen door winkeliers en consumenten. 

 

Voortbouwend op dit succes ging DMK in het vierde kwartaal van 2022 van start met de eerste veganistische kaasspecialiteiten voor industriële klanten onder de projectnaam "Velander". Hierdoor zijn we nog sterker vertegenwoordigd in dit productsegment. Daarnaast optimaliseerde DOC Kaas haar eigen kaasproductie met een moderne installatie. Daartoe heeft het team in het Nederlandse Hoogeveen twee jaar lang de afzonderlijke processtappen grondig geanalyseerd en geïntegreerd in een digitaal systeem, dat nu de basis vormt voor een efficiënte controle. Hierdoor kan in de toekomst nog nauwkeuriger op de behoeften worden ingespeeld en kunnen de processtappen gerichter worden verbeterd.