Naar boven

Duurzaamheid speelt een centrale rol bij de vervaardiging van zuivelproducten. Belangrijke factoren zijn het energieverbruik van de fabrieken, de optimalisering van het waterverbruik, afvoer en zuivering van afvalwater voor hergebruik en de naleving van de richtlijnen voor de uitstoot door de fabrieken. Deze factoren worden gestructureerd door middel van ISO 14001 en 50001 en systematisch gecontroleerd door een geaccrediteerd bedrijf.

Terugdringen van het waterverbruik

Water is een belangrijk onderdeel van de productie. Bij onze DMK-vestigingen wordt slechts circa 1,12 l water (2019) per kilo verwerkte rauwe melk verbruikt. Daarmee onderscheidt de DMK Group zich duidelijk van het gemiddelde van alle zuivelbedrijven in Duitsland. Dat lag volgens de enquête "Water/afvalwater in 2017" van het Milchindustrie-Verband (MIV) bij ca. 2,05 l/kg. Deze positieve trend houdt al enkele jaren aan en laat duidelijk zien hoe goed we op dit gebied presteren. Minder waterverbruik leidt natuurlijk ook tot minder afvalwater.

De besparingen op het waterverbruik zijn gerealiseerd via verschillende maatregelen bij onze fabrieken.

 

Drinkwater winnen uit melk? Ja, dat kan.

In het kader van het “B-WaterSmart”-initiatief worden er bij DMK-locatie Edewecht nieuwe wegen ingeslagen om het waterverbruik terug te dringen.

In de zomer van 2020 kregen een aantal Duitse gemeenten te kampen met watertekorten. Er was echter al eerder duidelijk hoe belangrijk het is dat we verantwoord met water omgaan. Daarom hebben OOWV (Oldenburgisch-Ost-friesisches Wasserverband) en DMK in het kader van een onderzoeksinitiatief van de EU een pilotstudie gelanceerd onder de naam “B-WaterSmart”. Samen zoeken we naar mogelijkheden om het drinkwaterverbruik in bepaalde sectoren terug te dringen of nieuwe manieren te vinden om drinkwater te winnen.

 

Op DMK-locatie Edewecht wordt voor het eerst waterdamp gebruikt ter vervanging van drinkwater. In veel zuivelfabrieken ontstaat waterdamp bijvoorbeeld bij het indampen van melk. De condensaten zijn vergelijkbaar met gedestilleerd water, maar bevatten organische verontreinigingen.

“We zien veel kansen in het gebruik van gezuiverd water om het verbruik van drinkwater terug te dringen en zo de grondwatervoorraden te ontzien”

Oliver Horstmann die bij de vestiging Edewecht verantwoordelijk is voor water- en milieubescherming

Samen met een installatiebouwer moet er een proefinstallatie ontwikkeld en in gebruik genomen worden. Het doel van het project is een veilig procedé te ontwikkelen waardoor gewaarborgd wordt dat het behandelde water aan de kwaliteitseisen van de drinkwaterverordening voldoet en zonder meer bij de productieprocessen kan worden hergebruikt. Als aangetoond wordt dat dit ambitieuze plan technisch haalbaar is, moet het procedé in de toekomst naar alle DMK-locaties met drooginstallaties worden uitgerold.

Het “B-WaterSmart”-initiatief maakt deel uit van het “Horizon 2020”-programma van de EU, waarvoor EUR 15 miljoen is uitgetrokken. Een vijfde hiervan vloeit naar verschillende projectdeelnemers in Duitsland. De komende vier jaar werken er 36 projectpartners uit acht landen aan mee.

 

Feiten & Cijfers

Energieverbruik verlagen

Energiemanagement maakt bij DMK deel uit van het geïntegreerde managementsysteem. Alle vestigingen zijn gecertificeerd conform ISO 50001 (de wereldwijd geldende norm voor systematisch energiebeheer) en voldoen daarmee aan de hoogste eisen voor verantwoord energiegebruik.

Ons doel is ons energieverbruik voortdurend te verlagen door de fabrieken energiezuiniger te maken. Dit jaar zijn we daar opnieuw in geslaagd met een energieverbruik dat 1,7% lager uitpakte dan vorig jaar.

In het kader van de door het Duitse Ministerie van onderwijs en onderzoek ondersteunde "Copernicus-projecten voor de energietransitie" wordt bij de afdeling Energiemanagement van DMK aan mogelijkheden voor efficiënter en netondersteunend energieverbruik in de fabrieken gewerkt. In het kader van ons deelproject "SynErgie" zoeken we naar doorslaggevende modelberekeningen, die duidelijk moeten maken hoe afzonderlijke productieprocessen en -installaties flexibel en rendabel in de energiemarkt geïntegreerd kunnen worden.

Deze kennis hebben we al via een demonstratiemodel in de praktijk kunnen brengen bij onze fabriek in Edewecht. Verder staat de integratie van koudeopslag in het totaalmodel op de planning.

Het energiemanagementproject bij de DMK Group wordt verlengd met een tweede fase van nogmaals drie jaar, die gericht zal zijn op flexibiliteit op het gebied van koudesystemen. In dat kader zullen vanaf 2020 meer fabrieken worden doorgelicht op mogelijkheden voor optimalisatie.

 

Uitstoot van CO2 verlagen

We hebben ons ten doel gesteld onze CO2-uitstoot te beperken. Een van de mogelijkheden is de toepassing van een verwarmingssysteem dat op biomassa draait bij de vestiging Waren. Hier wordt als alternatief voor fossiele brandstoffen biomassa (zaagsel) voor de productie van stoom gebruikt.

De gebruikte biomassa is volledig afkomstig uit onbewerkt hout. Het betreft houtafval en houtbestanddelen afkomstig uit de landbouw, bosbouw, tuinbouw en hout dat overblijft na landschapsonderhoud, zoals snoeiafval, zacht resthout en rooiafval. Per jaar kan maximaal 8100 t aan brandstof gebruikt worden.

 

Het hout wordt verbrand in de verbrandingsinstallatie. De rookgassen die hierbij ontstaan, worden via een ketel afgevoerd en voor de stoomproductie gebruikt. Deze stoom wordt vervolgens als processtoom ter beschikking van het productieproces gesteld.

Nu wordt er in deze vestiging jaarlijks 2500 t minder CO2 uitgestoten in vergelijking met fossiele brandstoffen

 

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak