Naar boven

29.04.2020

“Meer begrip voor elkaar”

Philipp Kowolik, lid van de Raad van Toezicht van Deutsches Milchkontor eG, runt een boerderij met 45 medewerkers en rapporteert ons hier over zijn bezoek aan de zuivelfabriek in Altentreptow

Het bekende “outside-the-box-denken” is voor ons erg belangrijk, daarom hebben we onze medewerkers de kans gegeven om te zien wat er met onze melk in de verdere productieketen gebeurt. De warme, familiale ontvangst in de fabriek in Altentreptow was indrukwekkend: we konden voelen dat we belangrijk zijn en dat ons werk gewaardeerd wordt.

Zowel de professionele en gestructureerde werkwijze als de netheid werden zeer positief gewaardeerd. Tijdens de rondleiding begon de ene groep bij de melkontvangst, de andere bij de goederenexport. Dus doorliepen we het proces van melk tot afgewerkte kaas en vice versa. De bezoekers merkten dat alles, net als op de boerderij, moest lopen als een klok. Een kostendekkende melkprijs voor ons op de boerderijen kan alleen worden gegenereerd met geweldige mensen die van hun werk houden en met moderne technologie. 

Velen waren niet in detail op de hoogte van de verdere verwerking. Ze werden zich bewust van de complexiteit van het produceren van kiemvrije melk met een laag celgetal. Het werd duidelijk welke verantwoordelijkheid boeren en zuivelbedrijven hebben voor hun regio en voor elkaar. Hun carrière en toekomst zijn meer met elkaar verbonden dan ze hadden gedacht. Alleen als iedereen zijn werk goed doet, kunnen we de consument een product aanbieden met een hoge kwaliteit en een lage milieu-impact.

Bezoek aan de zuivelfabriek in Altentreptow

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties