Naar boven

08.11.2022

"Net Zero Farming": DMK Group lanceert toekomstgericht project met proefboerderijen

Doel: het ontwikkelen van overdraagbare concepten voor verdere emissiereductie in de landbouw.
Bremen, 08 november 2022.
Door zich aan te sluiten bij het Science Based Target Initiative heeft de DMK Group aan het begin van het jaar haar klimaatdoelstellingen transparant gemaakt en laten controleren. De onderneming onderneemt al actie op vele gebieden om haar doelstellingen te bereiken: van het uitbreiden van het assortiment met veganistische producten tot het verminderen van verpakkingsafval en het vermijden van voedselverspilling, van uitgebreide energie- en waterefficiëntieprojecten in de fabrieken tot het mogelijke gebruik van waterstof in de vrachtwagens die de melk ophalen. Een andere belangrijke mogelijkheid tot reductie ligt de landbouwbedrijven. Naast de landbouwklimaatcheck, waarmee boeren hun individuele klimaatbalans kunnen opstellen en verbeteringsmogelijkheden kunnen vaststellen, zet de DMK Group nu een belangrijke volgende stap met een aantal proefboerderijen, zogenaamde "DMK Net Zero Farms". Het doel: op de proefboerderijen concepten voor emissiereductie invoeren, uitproberen en resultaten verzamelen. De volgende stap is manieren te vinden om de bevindingen overdraagbaar te maken naar alle landbouwbedrijven.

Volgens recent onderzoek stoot de gehele Duitse landbouwsector jaarlijks 65 miljoen ton CO2 uit - dat is 7,3% van de Duitse broeikasgasemissie. In het kader van de Europese Green Deal moet de uitstoot door de landbouw al in 2030 met 34% worden verminderd. Een noodzakelijk, maar ook ambitieus doel. Bij de DMK Group is de melkproductie goed voor ongeveer 80% van de totale CO2-voetafdruk van het bedrijf – hier ligt dan ook het grootste reductiepotentieel. "Klimaatverandering is op dit moment zowel de grootste uitdaging als verantwoordelijkheid voor de samenleving, maar ook voor ons bedrijf en onze boerderijen. Het is duidelijk dat we oplossingen nodig hebben voor nog meer klimaatbescherming en duurzaamheid in de landbouw. Als DMK Group willen wij hier onze verantwoordelijkheid blijven nemen en met de bevindingen van onze proefboerderijen een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot en aan de toekomstige levensvatbaarheid van de sector", aldus Dr. Philipp Inderhees, Global Head of Corporate Strategy van de DMK Group. 

Samenwerking als sleutel
Omdat de klimaatuitdagingen zo groot zijn, kunnen ze alleen collectief worden opgelost. Voor DMK betekent dit ook het leren van anderen en het actief bevorderen van samenwerking over de grenzen van de sector heen als het gaat om emissieloze landbouw. "Het is voor ons heel belangrijk om niet alleen onze boeren, maar ook onze klanten rechtstreeks bij het project te betrekken", zegt Inderhees. 

Om projectadvies en ondersteuning te kunnen bieden DMK heeft de "Climate Think Tank" opgericht, waarin ervaren deskundigen uit wetenschap en praktijk en klanten worden samengebracht. Deskundig advies wordt verstrekt door het Instituut voor Bedrijfskunde Thünen, het Leibniz Instituut voor landbouwtechniek en bio-economie, het plantenveredelingsbedrijf KWS, de partner voor digitalisering van de melkproductie - FarmCHAMPs, evenals de specialist in diervoeding Josera, het landbouwhandelsbedrijf AGRAVIS en het managementadviesbureau Gottwald&Klepsch. Bovendien wordt het project ondersteund door de zakenpartner Mars Wrigley.

Toekomstig klimaatvriendelijke proefboerderijen 
Inderhees: "In onze strategie hebben we ons als doel gesteld om tegen 2030 onze broeikasgasemissies over de hele waardeketen met nog eens 20% te verminderen." Het idee van een "DMK Net Zero Farm" is nieuw terrein voor alle betrokkenen, aangezien er tot nu toe weinig praktische ervaring op dit gebied is opgedaan. Bovendien ligt de gemiddelde CO2-waarde per kilogram melk bij de DMK-boeren al op een laag niveau in vergelijking met de rest van de sector - de verdere vermindering van de voetafdruk is dus ambitieus. Samen met haar partners wil de DMK Group zich buigen over de vraag welke specifieke mogelijkheden er zijn om de resterende emissies op de proefboerderijen te verminderen en te compenseren, teneinde deze in de richting van netto nul te brengen. Het doel is praktische en dagelijks inzetbare concepten te ontwikkelen die ook in zakelijk opzicht hun waarde bewijzen. Op in totaal drie DMK-boerderijen zullen tot eind 2025 innovatieve maatregelen worden getest, zoals het gebruik van voederadditieven om methaan te verminderen, humusopslag in de bodem of de teelt van inheemse eiwitplanten. In de toekomst moeten alle landbouwbedrijven profiteren van de bevindingen van het project en moeten overdraagbare concepten worden ontwikkeld.