Naar boven

09.01.2024

DMK Group: Wijziging in de functie van CFO

Dr. Frank Claassen verlaat de zuivelcoöperatie.
Bremen, 9 januari 2024
In 2024 vindt er een wijziging plaats in de financiële directie van de DMK Group. Dr. Frank Claassen verlaat de zuivelcoöperatie en de komende maanden zal een nieuwe CFO worden gezocht.  

Dr. Frank Claassen leidt sinds 2019 als Chief Financial Officer (CFO) de afdelingen Financiën, juridische zaken, IT, Supply Chain Management (SCM) en Global Business Services bij de DMK Group. De 59-jarige Claassen verlaat de onderneming met onmiddellijke ingang met wederzijds goedvinden.  

De Raad van Toezicht van de DMK Group is reeds gestart met zoeken naar een opvolger.

Heinz Korte, voorzitter van de Raad van Toezicht van DMK: "Namens de Raad van Toezicht wil ik Dr. Claassen bedanken voor de samenwerking en voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Hij heeft de ontwikkeling van de DMK Group de afgelopen jaren mede vormgegeven en heeft waardevolle bijdragen geleverd aan de onderneming. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst, zowel persoonlijk als beroepsmatig”.