Naar boven

10.08.2021

Dankje, Louis!

Het lijkt misschien eenvoudig om een pasteur in een zuivelfabriek te vervangen, wanneer die aan het eind van de levensduur is. Nou, dat is het niet. Bij wheyco in Hoogeveen werd een verbeterde installatie ontwikkeld.

Het probleem

Om bacteriën te doden en de voedselveiligheid te garanderen, wordt de binnenkomende wei met hitte behandeld. De meeste onderdelen van de betreffende installatie hadden het einde van hun functionele levensduur bereikt en het bedrijf dat de onderdelen vervaardigde, was niet meer operationeel. Zonder support nam het kwaliteitsrisico bij de pasteurisatie toe. Dus zocht een intern team bij wheyco naar een zinvol alternatief.

De wens

Het moest een apparaat zijn dat je met één druk op de knop kunt starten, stoppen en reinigen. Een interdisciplinair team was op zoek naar een alternatief met betere componenten, een hogere automatiseringsgraad en hogere veiligheidsnormen.

De procedure

Bij de zoektocht werden tal van nieuwe werkmethoden, normen en technieken toegepast. Voor het team was het con-tinue verbeteren. Iedereen heeft actief bijgedragen met zijn expertise.

De hindernissen

Het grootste deel van het werk werd uitgevoerd terwijl de bedrijfsactiviteiten gewoon doorgingen. Niet alleen de hardware, maar ook de software werd vervangen. Intussen is de manier waarop de operators met de pasteur werken, volledig veranderd. Dit alles vereiste een grote mate van planning en samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

De oplossing

Het resultaat is een pasteur waar we trots op zijn. Hij heet ‘Louis’, naar Louis Pasteur, de uitvinder van het pasteurisatie proces, en voldoet aan de nieuwste normen op het gebied van levensmiddelenhygiëne, onderhoudsvriendelijkheid en veiligheid. Het apparaat heeft een hoge automatiseringsgraad en transparante software. Een grote hoeveelheid gegevens zoals energieverbruik, persluchtverbruik, aantal klepschakelingen, bedrijfsuren van de pomp zijn op elk moment zichtbaar en opvraagbaar. Hierdoor kan de technische toestand van het proces gemakkelijk worden gecontroleerd. Hij is ook uitgerust met een koelgedeelte, hygiënische componenten en heeft een eenvoudig en robuust ontwerp. De ontwikkeling van Louis was een grote uitdaging voor het team, maar er ontstonden gaandeweg veel innovatieve en baanbrekende ideeën. Dit alles heeft ertoe geleid dat de fabriek in Hoogeveen nu en in de toekomst goed is toegerust als het gaat om veilig pasteuriseren.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van producten & innovaties