Naar boven

15.04.2021

Happy Birthday

Al 125 jaar worden in de Nederlandse vestiging in Hoogeveen zuivelproducten gemaakt, en dat tegen de achtergrond van een bewogen geschiedenis.

Alles begon destijds in het noordoosten van Nederland met een kleine stoomzuivelfabriek. Op 6 januari 1896 produceerde de fabriek nauwelijks 1100 liter melk om daarmee boter en karnemelk te maken. Het bedrijfsmodel was nieuw: dankzij de als coöperatie opgevatte “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek” beschikten de aangesloten boeren voor het eerst over meer planningszekerheid voor de afzet van hun melk. En de investering was de moeite waard: het melkvolume steeg naar twaalf miljoen liter in 1912, waarvoor al snel meer productiecapaciteit nodig was. In 1928 werden diverse woningen aangekocht, werd een kanaal gegraven en werd een brug gebouwd om de fabriek uit te breiden. Alles zag er rooskleurig uit... tot de economische en landbouwcrisis begon. Met de beurscrash zakten de melkprijzen in elkaar, en in 1931 verhoogden Frankrijk en Duitsland ook nog eens hun invoerrechten. Maar een in 1932 opgericht zuivelfonds garandeerde de boeren een minimale melkprijs. Pas vijf jaar later was de crisis overwonnen. Na de tweede wereldoorlog keerde de rust weer: de fabriek neemt de zuivelcoöperatie “De Vooruitgang” over en verwerkt jaarlijks ongeveer zes miljoen kilo melk tot kaas. Om de concurrentie voor te blijven, komt het in het begin van de jaren 60 tot een fusie met nog enkele zuivelfabrieken. D.O.C. is geboren. 20 jaar later wordt de vestiging in Hoogeveen weer vernieuwd en geautomatiseerd, waarna wekelijks 250 ton melkproducten het fabrieksterrein verlaten.

De fabriek in 1901. Voor boeren was het cooperatieve bedrijfsmodel toentertijd nieuw, maar het bood ook voordelen. Sinds 2003 wordt ook in de nieuwe fabriek in Hoogeveen geproduceerd.

In 1995 verandert de fabriek haar naam in D.O.C. Kaas. Vanaf 2008 wordt de zuivelmarkt steeds wispelturiger en een nieuwe strategie is noodzakelijk om het rendement en de melkprijs te verzekeren. Tegelijkertijd worden ook onderhandelingen gevoerd over verdere fusies. Langzamerhand krijgen de plannen voor een samensmelting met de Duitse zuivelcoöperatie DMK vorm die in 2016 uiteindelijk worden ondertekend. Met voordelen voor beide partijen want de strategieën vullen elkaar perfect aan: DMK is internationaal actief, beschikt over een groot aanbod aan zuivelproducten en is uitstekend gepositioneerd op de groeimarkten. DOC Kaas beschikt over enorme kennis op het gebied van kaasproductie. Capaciteiten worden nu beter benut, synergiën worden gevormd en het innovatie- en investeringsvermogen is toegenomen. Zo ontstaat een gelijkwaardige samenwerking die voor beide partijen het pad naar de internationale zuivelmarkt effent.

De speciaal ingerichte caravan uit 1992, waarin consumenten kennismaakten met kaas, melk en boter en meer informatie konden krijgen over “D.O.C.” of de Drentsmatie Overijsselse Coöperatie.

In de loop der jaren is een compleet assortiment van Uniekaas-producten ontstaan. Dankzij DOC Kaas in Hoogeveen... en de fusie met DMK.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek