Naar boven

15.04.2021

De netwerker

Karl Eismann stelt teams samen die gezamenlijk aan oplossingen werken. Hij is zelf vaak verrast door de resultaten.

“Crossfunctioneel in de end-to-end-beschouwing” klinkt ingewikkeld maar beschrijft iets eenvoudigs: wij gebruiken dit om arbeidsprocessen te optimaliseren en verliezen te minimaliseren. Daarbij houden wij rekening met de volledige waardeketen, van grondstof tot klant.


Het voorbije jaar kwamen medewerkers van marketing, verkoop, landbouw, RMO, inkoop en logistiek in Zeven bij elkaar om samen met de projectverantwoordelijken d de kwarkproductie te optimaliseren en zo op de toekomst af te stemmen. Allemaal hadden ze vanuit hun eigen ervaring aangegeven hoe ze binnen hun werkgebied werken en wat er verbeterd kon worden. De resultaten van deze E2E-workshop waren verbluffend: ze hadden grote impact op de kwali-teit, de kosten, de veiligheid op het werk en het eindresultaat. Maar ook op het moreel en de motivatie van de medewerkers. Er ontstond meer begrip voor elkaar en men bleef niet vasthouden aan de denkwijze van de eigen afdeling maar richtte zich op het doel om samen beter te worden. Het stimuleert en motiveert me enorm dat we op deze manier werken. Dit is een totaal nieuwe aanpak. Tijdens dergelijke vergaderingen bedacht een team uit Erfurt bijvoorbeeld hoe we de kosten voor de productie van een mascarponebeker konden optimaliseren. De machine was niet in staat de beker goed af te sluiten, wat tot slechte productiebatches leidde. De collega’s besloten de printplaat met één millimeter te vergroten en besparen zo jaarlijks 150.000 euro aan productiekosten. Deze nieuwe vorm van multidimensionale “benadering” wordt toegepast in het kader van het TIGER-project, dat een continue verbetering van de toegevoegde waarde in de hele onderneming moet garanderen. Bij dergelijke workshops gaat het daarnaast ook om wederzijds begrip voor elkaar. Om een probleem in delen aan te pakken en samen op te lossen, zijn uitwisseling van kennis en ervaring en een gevoel van saamhorigheid vereist. Zoiets werkt alleen als een leidinggevende niet alleen op een hiërarchische manier leiding geeft en denkt. Kaderleden moeten de juiste teams voor een bepaald probleem samenbrengen waarbij één persoon uit de groep de verantwoordelijkheid krijgt om het geheel te presenteren en de discussie in goede banen te leiden. Alleen zo wordt creatieve output gegenereerd wat tegenwoordig van levensbelang is voor ondernemingen.


Wij zitten nog in de beginfase van deze ontwikkeling maar ik merk nu al hoe goed het voor de medewerkers is om op deze manier meer betrokken te zijn. Het is ongelooflijk belangrijk om het individueel potentieel te erkennen en het doet me goed te zien hoe iedereen in zijn taken groeit en zich gezien en gewaardeerd voelt; dat zou in elk bedrijf vanzelfsprekend moeten zijn. Het is mijn grootste uitdaging dat te promoten.”

Karl Eismann, Director Operations Business Unit Private Label

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek