Naar boven

14.06.2021

Jaarverslag en duurzaamheidsverslag 2020

De DMK Group is aan het veranderen en slaat ook op het gebied van communicatie nieuwe wegen in als onderdeel van haar Visie 2030. Dat dit geen loze kreet is, blijkt ook uit het nieuwe digitale jaarverslag en duurzaamheidsverslag van de onderneming. Beide worden gepresenteerd in de vorm van een luisterboek dat de luisteraar meeneemt op een zeer unieke reis door het boekjaar 2020.

Van idee tot de uitvoering
In een jaar dat in het teken stond van de Coronapandemie, waren veel dingen die voorheen vanzelfsprekend leken, plotseling niet meer mogelijk. Of het nu in de privé- of in de beroepssfeer was - mensen moesten zich snel aan nieuwe dingen aanpassen, gewoonten veranderden. Een goed voorbeeld hiervan is het toegenomen gebruik van audio-fomats, die in 2020 door verminderde onderlinge contacten en beperkte mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding een echt trendmedium zijn geworden.

"Toen we aan het begin van het jaar voor de vraag stonden hoe we ons jaar- en duurzaamheidsverslag voor 2020 moesten aanpakken, hebben we nagedacht over hoe we ook nieuwe doelgroepen beter konden bereiken met de belangrijke onderwerpen uit ons bedrijf. Een rapport als dit wordt snel als een beetje ‘stoffig’ ervaren en mensen zien het vaak als een verzameling van feiten en cijfers," zegt Oliver Bartelt, hoofd communicatie bij de DMK Group. "Wetende dat een derde van de Duitse bevolking nu regelmatig naar podcasts of audioboeken luistert en dat wij met onze eigen podcast ‘Denkfutter’ al onze eerste positieve ervaringen met een audio-format hebben opgedaan, kwamen wij op het idee om deze aanpak ook op het rapport toe te passen."

Wat begon als een idee kreeg stap voor stap vorm. Samen met het digitale agentschap deepblue networks implementeerde de onderneming haar visie op een innovatief audioverslag. Met veel ideeën en een creatief team werd een volledig nieuw format gecreëerd dat qua uiterlijk niet veel meer gemeen heeft met conventionele verslagen, maar inhoudelijk op geen enkele manier aan diepgang inboet.

"Wij zijn blij dat wij met DMK een klant aan onze zijde hebben die ook ‘outside the box’ denkt en nieuwe wegen durft in te slaan. We hadden veel plezier om een bestaand format naar een heel nieuw niveau te tillen," zegt Oliver Drost, CCO bij deepblue networks.

Onder de titel "Samen schrijft men geschiedenis" maakt het interactieve verslag indruk met een illustratief aantrekkelijk uitgewerkt podium waarop belangstellenden het jaar 2020 als luisterboek kunnen beluisteren. Van daaruit kunnen zij naar een van de vier hoofdstukken gaan, die elk meer diepgaande informatie over de afzonderlijke onderwerpen verschaffen. Hier worden klassieke tekstpassages gecombineerd met audio-elementen zoals interviews. Wie dus liever leest dan luistert, vindt alle informatie die hij nodig heeft.

Geen halve maatregelen
Om de frisse en eigentijdse aanpak volledig tot zijn recht te laten komen, riep het team de creatieve hulp in van Simon Prades, een gerenommeerd Duits grafisch kunstenaar wiens werk over de hele wereld indruk maakt. Het audioboek werd voorgelezen door Marion von Stengel, een bekende (nasynchronisatie)verteller uit de film-, TV- en radiowereld.

In overeenstemming met de aanpak van een luisterboek, is het verslag ook te vinden op Spotify en YouTube , naast de ‘thuisbasis’ op www.dmk.de.
 

 

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid