Naar boven

28.04.2020

“Landbouw heeft gezichten nodig

Hoe krijgen we een beter begrip tussen boer en gebruiker? De auteur Andreas Möller ziet het grootste potentieel voor conflicten in slechte communicatie

Geen vooroordelen meer

Het is niet de landbouw als geheel die kritiek verdient, maar individuele aspecten en praktijken In het openbare debat, moeten we dat onderscheid helder houden. Maar we moeten ook kijken naar wat er waar is van de kritiek. Anders lopen we het risico om van “landbouw”een economische sector te maken die binnen grote gedeelten van de samenleving met weerstand worden beschouwd. En binnen de landbouw het gevoel versterkt dat men uitgestoten is.

Samen aan oplossingen werken

Landbouwbedrijven zijn in veel regio’s méér dan alleen maar belangrijke werkgevers en stageplekken van wie het lot van talloze gezinnen afhangt: ze nemen ook taken op zich, van de winterdienst tot de vrijwillige brandweer. Maar bovenal, als zeer bekwame specialisten, produceren ze ons voedsel in een historisch gezien ongekende kwaliteit en kwantiteit. Dit is slechts een van de vele positieve verhalen die verteld moeten worden. Zonder overigens vragen over milieu- en dierethiek te verbloemen. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op boeren en een anonieme “agrarische sector”. Wij als samenleving moeten ze samen met de boeren aanpakken.

Andreas Möller “Tussen Bolderburen en de dierenfabriek. Waarom we een andere kijk op landbouw nodig hebben" Uitgeverij Gütersloher. Via zijn Twitter-account @andmoeller kunt u de auteur direct schrijven.

Een bekend gezicht worden

Niet alleen populaire namen als Steve Jobs of Bill Gates laten het zien: de communicatietrend is personalisatie, juist omdat veel onderwerpen van de economie complexer worden. De landbouw zou ook meer verhalen moeten presenteren over individuele mensen en hun zakelijke ideeën. En die het lef hebben om op te treden om zo nodig – onverbloemd onze boodschap over te brengen. De landbouw heeft behoefte aan constante gezichten, identificatiecijfers, innovators, mensen die enthousiast zijn en de dingen verbeteren! Niets schept een sterkere band dan mensen en hun biografieën – ook al is niet iedereen geboren als oprichter van Apple.

Debatten serieus nemen

In een samenleving vol media-netwerken wordt het zonder sociale acceptatie steeds moeilijker om economisch succesvol te opereren. Juist daarom moeten samenwerkingsverbanden tegenwoordig niet meer alleen belangen bundelen en zo robuust mogelijk naar buiten toe optreden en zich richten op “Goed gebruld leeuw, precies wat ik ook altijd zeg”. Ze moeten juist een geloofwaardig verbindingspunt met de samenleving vormen. En ook door critici worden gerespecteerd. En luisteren naar wat er daar gebeurt.

Deze kennis moet dan als een vroege analyse aan de eigen leden worden teruggemeld, zodat de boeren worden voorbereid op wat er echt gaat spelen.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties