Naar boven

09.12.2020

Eindelijk met één stem

Gezamenlijke branchecommunicatie is belangrijker dan ooit voor een juiste beeldvorming over de zuivelindustrie. DMK CEO Ingo Müller beschouwt het als een mooie kans

“Dat waardeloze gedoe met onze melk”, “Melk, worden we er ziek van?”, “De waanzin van melk”, “Melk – de strijd om de witte rotzooi” – de branche heeft al een hele tijd te kampen met deze en vergelijkbare krantenkoppen. Ze plaatsen een waardevol product in een slecht daglicht en zijn heel schadelijk voor ons. Moderne agrarische ondernemers willen hun melkveehouderij presenteren zoals ze is: diervriendelijk, duurzaam, eciënt. Hun rauwe melk vormt de basis voor gezonde levensmiddelen in de supermarktschappen. Om te zorgen dat de landbouw en de prestaties die schuilgaan achter elk product weer gewaardeerd worden, moeten we dit ook naar de buitenwereld communiceren. Dat is urgenter dan ooit.

We moeten kritischer op onszelf zijn

En daar gaat het nu net om bij gezamenlijke branchecommunicatie. We laten zien wie we zijn en wat we doen – en treden als één front naar buiten, als actieve spelers, om het nut van melk beter over het voetlicht te brengen. Daarbij moeten we eens … ink kritisch op onszelf zijn: tot nu toe hebben we ons te passief gepresenteerd in de externe communicatie. We dachten dat een hoogwaardig product als melk geen uitleg nodig had, en daarom hebben we er niet veel meer aan toegevoegd. Daardoor hebben we de critici te veel ruimte gegeven. Melk vindt weliswaar de weg naar de koelkast, maar steeds minder naar het hoofd van de consument. En dat geldt vooral voor jongere mensen, is ons opgevallen.

Een nieuw bewustzijn creëren

Voor oudere consumenten is melk sinds hun kindertijd iets vanzelfsprekends. Voor de komende generaties is dat echter niet meer zo. Veel jonge mensen staan zeer kritisch tegenover het product, sympathiseren met een vegan lifestyle en eisen duurzaam geproduceerde, gezonde levensmiddelen, ook als het om melk gaat. Die ontwikkeling is een uitdaging die we moeten aangaan. Daarom is het des te belangrijker dat we dit onderkennen en met een gerichte vorm van branchecommunicatie een strategie nastreven voor hoe we de klanten van morgen enthousiast kunnen maken – en een nieuw bewustzijn kunnen creëren.

„In de socialemediakanalen hebben we oneindig veel mogelijkheden om de zuivelindustrie authentiek te presenteren.”

Ingo Müller, CEO DMK

Melk moet digitaler worden

Met een gezamenlijke communicatiestrategie zouden we de jonge mensen daar kunnen ontmoeten waar ze graag uithangen: op socialemediakanalen hebben we oneindig veel mogelijkheden om de zuilvelindustrie authentiek te presenteren. We moeten ons tempo aanpassen aan de digitaal georiënteerde consumenten. Daarnaast kunnen we een newsroom opzetten: een redactieteam behandelt transparant, nauwkeurig “In de socialemediakanalen hebben we oneindig veel mogelijkheden om de zuivelindustrie authentiek te presenteren.” en deskundig de vragen van media, politiek en ngo’s. Dat wekt vertrouwen. Ik denk dat branchecommunicatie niet alleen al lang had moeten plaatsvinden, maar door de effecten van de coronacrisis bovendien een bijzondere rol te beurt valt.

Verandering van het waardensysteem

Vanwege de hygiënemaatregelen beleven we in Duitsland een terugkeer naar de centrale bestanddelen van het dagelijkse ritueel: boodschappen doen, koken en samen eten. Familie, solidariteit, traditie en loyaliteit aan je naaste omgeving krijgen weer meer betekenis. De trend van ad-hocvoeding neemt af, het klassieke maaltijdsysteem met ontbijt, lunch en avondeten wordt belangrijker dan ooit. Juist bij deze veranderingen van het waardensysteem zie ik een kans voor melk, om als basisvoedingsmiddel weer zijn oude vertrouwde plaats binnen het gezin in te nemen. Dit doel bereiken we echter zeker niet met nog meer negatieve krantenkoppen over de zuivelindustrie. We bereiken het vooral als we met één gezamenlijke stem spreken – de branchecommunicatie.”

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties