Naar boven

17.08.2020

Opleiden in tijden van corona

DMK slaat nieuwe wegen in met 74 nieuwe stagiairs

Keurig op tijd konden 74 nieuwe stagiairs in augustus op 10 locaties van de DMK Group beginnen aan hun professionele leven. Bij de DMK-groep, grootste melkverwerkende onderneming van Duitsland, speelt de begeleiding van stagiairs een centrale rol. Knowhow op de meest uiteenlopende gebieden is immers onmisbaar voor de complexe goederenstromen. Vanwege het tekort aan geschoolde arbeidskrachten is het bedrijf aangewezen op nieuw bloed uit eigen kweek. De in totaal 18 stagegebieden variëren van melktechnologie en mechatronica tot IT en commerciële functies. Voorheen stonden de opstartdagen vooral in het teken van persoonlijke contacten aan het begin van het beroepsleven. Nu was er echter een nieuwe aanpak nodig. 

"Dit jaar hebben we de kick-off voor onze trainees volledig gedigitaliseerd via Microsoft-teams. Juist in dit bijzondere jaar willen we onze nieuwe collega's laten merken dat het ook in een concern als de DMK Group aankomt op het individu", benadrukt Ines Krummacker, CHRO van de DMK Group. "Het is belangrijk voor jonge professionals dat ze met hun werk een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf. Daarom willen we hen aan het begin van hun professionele leven laten zien dat we betrokkenheid doelgericht ondersteunen en iedereen persoonlijk aanmoedigen. We wilden niet kiezen voor een noodoplossing maar onze nieuw verworven flexibiliteit ook hier benutten met behulp van digitale tools." 

Nieuwe tools, nieuwe kansen
Vanwege de nieuwe situatie door corona wordt er bij de DMK Group nu consequent gebruikgemaakt van videoconferenties en real-time communicatie. Alle stagairs bij de administratie ontvingen een notebook om flexibel te kunnen werken in de huidige situatie. Op de productielocaties werden ook computerwerkplekken ingericht zodat ook de stagiairs daar kunnen beschikken over de nieuwe communicatiemogelijkheden. 85 procent van de nieuwe stagiairs in de voedings- en technische beroepen beschikt niet over een PC-werkplek. Ook zijn er maatregelen getroffen om onzekerheden rond de opleiding als gevolg van de pandemie het hoofd te bieden. Er zijn al plannen gemaakt om te zorgen dat de opleiding ook kan doorgaan als de scholen eventueel dicht moeten. De DMK Group ondersteunt de stagiairs door de perfecte omstandigheden en ruimte te creëren om te kunnen blijven leren. Hiervoor zijn individuele oplossingen gecreëerd die beantwoorden aan de behoeften van de verschillende functieprofielen. De waarde ervan voor de DMK Group wordt inmiddels al bevestigd door vele uitstekende examenresultaten.

“Het wordt het steeds belangrijker om hoogwaardige opleidingen en goede werkomstandigheden te bieden. Het gebrek aan vakmensen wordt ook voelbaar in ons bedrijf en wordt verergerd door corona", legt Ines Krummacker uit. “Daarom hebben we onze digitale kanalen versterkt bij onze zoektocht naar nieuwe stagiairs en zo veel jonge professionals kunnen inspireren om bij de DMK Group stage te komen lopen.”