Naar boven

Sie haben noch Fragen?
Danke für Ihre Nachricht!
Wir haben Ihre Nachricht erhalten und melden uns schnellstmöglich auf Ihr Anliegen zurück.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Dat bepaalde iets

Uw voordelen bij DMK

Opleidingsplekken bij DMK

Het beste van twee werelden: Een mix van gefundeerde theorie en spannende praktijk. Met opleidingen op ooghoogte maken wij u klaar voor het beroepsleven en reiken wij alle knowhow aan die u voor uw toekomstige baan nodig heeft. Onze ervaren trainers werken u uitgebreid in uw nieuwe taken in en staan altijd klaar om te luisteren naar uw vragen. We kijken ernaar uit om onze kennis met u te delen.

Melk verbindt

Onze opleidingsinspanningen in cijfers.

Opleidingen & Gebieden

5 vakgebieden, 1 team: Onze beroepsopleidingen

[Translate to Nederlands:]

Administratie en personeelszaken (HR)

Of het nu gaat om inkoop, boekhouding, HR, marketing of verkoop - onze gespecialiseerde afdelingen werken hand in hand en kijken uit naar frisse input van ruimdenkende communicatietalenten.

Bedrijfskundig medewerker voor de industrie

Dit leert u bij ons:

 • Kennis over alle facetten van de bedrijfsvoering en economie: Inkoop en opslag van materialen, productie, personeelszaken, boekhouding, marketing en verkoop - in een evenwichtige mix van dagelijkse taken en projectwerkzaamheden
 • Planning en aansturing van de productieprocessen, opstelling van dienstroosters en organisatieplannen op het gebied van personeelszaken, boekhouding, onderhandelingen met klanten en uitvoering van marketingmaatregelen
 • Achtergrondkennis in de vakschool over bedrijfskunde, economie en zakelijk Engels

Dit brengt u mee:

 • Diploma middelbar onderwijs of middelbare beroepsopleiding of HBO diploma bedrijfskunde
 • Rijbewijs A of B
 • Interesse in vreemde talen
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

 

Duur: 3 jaar

Locaties: Bremen en Everswinkel

Gekwalificeerde HR-medewerkers

Dit leert u bij ons:

 • Personeelswerk van A tot Z, of beter gezegd van personeelsplanning tot werving en loonadministratie
 • Sollicitatiegesprekken voeren, initiëren van bijscholingsmaatregelen, opstellen van arbeidsovereenkomsten en beheer van personeelsdossiers
 • Conflicten oplossen, netwerken voor uzelf en anderen en mentor zijn voor vakspecialisten en managers met betrekking tot HR-kwesties

Dit brengt u mee:

 • Diploma middelbar onderwijs of middelbare beroepsopleiding of HBO diploma bedrijfskunde
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Bremen

Opslag en logistiek

Op het juiste moment en de juiste plaats: Dit is de plek voor iedereen die daadkrachtig wil aanpakken en dingen in gang wil krijgen.

Specialist voor magazijnlogistiek

Dit leert u bij ons:

 • Alle details van magazijnlogistiek - van de ontvangst van goederen en het lossen, sorteren en inslaan ervan tot de controle van de bijbehorende documenten
 • Leveringen samenstellen, transportritten op een milieuvriendelijke en efficiënte manier inplannen, leveringsbonnen en douaneaangiften opstellen
 • Containers en wagons veilig beladen zodat er niets kan verschuiven of weglekken
 • Wat er verder nog belangrijk is voor de kwaliteitsborging - naast luchtvochtigheid en kamertemperatuur
 • De commerciële processen: Offertes opstellen, bestellingen en betalingen afhandelen, de inventaris beheren en eenvoudige jaarafsluitingen opstellen

Dit brengt u mee:

 • Havo-diploma met goede cijfers voor wiskunde
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Edewecht, Erfurt, Strückhausen en Zeven

Magazijnmedewerker voorraadbeheer

Dit leert u bij ons:

 • Alle processen van de logistiek: van de ontvangst van goederen, het opslaan en verzendklaar maken ervan tot het veilige inladen
 • Verzenddocumenten en afleverbonnen opstellen, belangrijke cijfers vastleggen en bestanden controleren
 • Alles wat men moet weten over de opslag en verzending van levensmiddelen
 • Rijden met intern transportmaterieel, zoals vorkheftrucks en pallettrucks

Dit brengt u mee:

 • Goed einddiploma middelbaar onderwijs met gelijkwaardige cijfers voor wiskunde 
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 2 jaar

Locaties: Edewecht, Erfurt, Strückhausen en Zeven

Opleiding tot chauffeur/chauffeuse op melktankwagens

Dit leert u bij ons:

 • Natuurlijk op de eerste plaats het besturen van een vrachtwagen tot u uw rijbewijs C/CE op zak hebt
 • Ophalen van melk bij boerderijen en melkproducenten en vervoer ervan naar de zuivelfabriek
 • Registratie van de hoeveelheden melk en het nemen van monsters - met inbegrip van specialistische kennis van de verordening inzake melkkwaliteit, de wet inzake infectiebescherming en milieu- en arbeidsveiligheid

Dit brengt u mee:

 • Minimumleeftijd 17 jaar
 • Diploma met goede cijfers
 • Rijbewijs van categorie B – reeds behaald of voor het 18e levensjaar voltooid
 • Bereidheid in een ploegensysteem met 2 ploegen te werken, 7 dagen per week, en lichamelijke fitheid

Duur: 3 jaar

Locaties: Edewecht en Georgsmarienhütte

IT

IT is de ruggengraat van onze onderneming. Zonder hen is (vrijwel) niet mogelijk. Het is logisch dat wij deze belangrijke taak niet uit handen geven - en er de voorkeur aan geven onze geschoolde werknemers zelf op te leiden.

IT-medewerker/-medewerkster voor applicatieontwikkeling

Dit leert u bij ons:

 • De ontwikkeling van complexe softwareoplossingen, bijv. voor het in kaart brengen van interne bedrijfsprocessen
 • Processen analyseren, IT-projecten inplannen en nieuwe software inkopen en presenteren
 • Multimedia- en infrastructuursystemen beheren en IT-kennis overdragen op een manier die geschikt is voor de doelgroep - als beheerder, ontwikkelaar en adviseur (M/V)
 • Diverse programmeertalen, systeemtesten en licentiecontracten
 • Achtergrondkennis in de vakschool over het opzetten van IT-netwerken, het correcte aanboren van informatiebronnen en vakgerelateerd zakelijk Engels

Dit brengt u mee:

 • Diploma van een beroepsopleiding of een HAVO-diploma met (zeer) goede cijfers
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Seckenhausen

IT-medewerker/-medewerkster voor systeemintegratie

Dit leert u bij ons:

 • Diverse hard- en software-elementen integreren tot complexe systemen
 • Als IT-dienstverlener/-verleenster de eisen en wensen van klanten zo goed mogelijk implementeren in de configuratie van de betreffende systemen
 • Storingen of defecten verhelpen en voorkomen met behulp van de modernste diagnosesystemen
 • De vraag naar of behoefte aan producten en diensten bepalen, klanten adviseren en gebruikers scholen
 • Programmeertalen toepassen, netwerkarchitecturen onderscheiden, systeemcapaciteiten inplannen en verloren gegevens herstellen
 • Achtergrondkennis in de vakschool over het opzetten van IT-netwerken, het correcte aanboren van informatiebronnen en vakgerelateerd zakelijk Engels

Dit brengt u mee:

 • Diploma van een beroepsopleiding of een HAVO-diploma met (zeer) goede cijfers
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Seckenhausen

Bedrijfskundig opgeleiden voor digitaliseringsmanagement

Dit leert u bij ons:

 • IT- en telecommunicatiesystemen analyseren met betrekking tot de gestelde eisen en evt. problemen
 • Als professionele adviseur/adviseuse de interne vakafdelingen en externe aanbieders bijstaan en gebruikers/gebruiksters scholen
 • Behoeften bepalen, systemen daaraan nauwkeurig aanpassen, individuele oplossingen ontwikkelen en databases aanpassen aan nieuwe eisen en analyse van storingen
 • Kostenberekeningen en rentabiliteitsanalyses uitvoeren, alsook externe offertes evalueren
 • Achtergrondkennis in de vakschool over de ontwikkeling en beschikbaarstelling van IT-systemen en de regelgeving op commercieel, juridisch en veiligheidsgebied

Dit brengt u mee:

 • Diploma van een beroepsopleiding of een HAVO-diploma met (zeer) goede cijfers
 • Rijbewijs A of B
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Seckenhausen

Techniek en elektronica

Bij de productie van onze melk en zuivelproducten wordt gebruik gemaakt van ultramoderne installaties en apparatuur. Professionele bediening daarvan vereist grondige training - liefst in een van onze 4 beroepsopleidingen.

Machine- en installatieoperator (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • Inbedrijfstelling en bewaking van productiemachines en -installaties - met inbegrip van productie- en kwaliteitscontrole
 • De materiaalstroom van melk, kaas en andere zuivelproducten aansturen en controleren
 • De toepasselijke normen voor arbeidsveiligheid, kwaliteit, hygiëne, milieubescherming en energie-efficiëntie
 • Onderhoud en reiniging, want reinheid is het allerbelangrijkste bij de levensmiddelenverwerking

Dit brengt u mee:

 • VMBO- of HAVO-diploma
 • Technisch inzicht en een hoog kwaliteits- en hygiënebewustzijn

Duur: 2 jaar

Locaties: Altentreptow, Edewecht en Georgsmarienhütte

Industrieel onderhoudsmonteur (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • Machines en productie-installatie in een goede toestand houden
 • Individuele onderdelen en componenten vervaardigen, bij technische systemen monteren, deze nauwkeurig op elkaar afstemmen, ze in bedrijf stellen en zo nodig storingen op te sporen en te verhelpen
 • Boren, draaien en frezen en schakel-, proces- en functieschema's lezen en toepassen
 • Achtergrondkennis in de vakschool rondom materiaaltechniek, besturings-, regel- en informatietechniek alsmede technische communicatie
 • De toepasselijke normen inzake milieubescherming en arbeidsveiligheid

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma
 • Technisch inzicht
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3,5 jaar

Locaties: Edewecht, Everswinkel en Zeven

Elektrotechnicus voor bedrijfstechniek (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • De technische details van onze bedrijfs-, productie- en procesinstallaties - van besturingsmechanismen en energievoorziening tot communicatietechniek
 • Installaties installeren, onderhouden en repareren, energie- en toevoerleidingen monteren en schakelapparaten bedraden
 • Metingen, configuraties en beoordelingen verrichten en het optimaal plannen van arbeidsstappen
 • Gebouwtechnische installaties in gebruik nemen
 • Achtergrondkennis in de vakschool rondom systeemanalyse, installatieplanning, veiligheid van bedrijfsmiddelen en installatieprogrammering

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3,5 jaar

Locaties: Altentreptow, Edewecht, Erfurt, Everswinkel, Georgsmarienhütte, Hohenwestedt, Nordhackstedt, Waren en Zeven

Mechatronicus

Dit leert u bij ons:

 • Mechanische, elektrische en elektronische onderdelen voor complexe systemen bouwen
 • Installaties controleren, in bedrijf stellen en programmeren van systemen - met inbegrip van de installatie van de software
 • Elektrische schema's en constructietekeningen lezen
 • Gereedschappen en testapparatuur bedrijfsklaar houden en storingen en defecten verhelpen
 • Achtergrondkennis in de vakschool rond systeemanalyse, pneumatische en hydraulische systemen en veiligheidstechnische aspecten

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3,5 jaar

Locaties: Hohenwestedt, Holdorf, Nordhackstedt, Strückhausen en Waren

Zuivelindustrie en levensmiddelentechniek

Onze core business: de verwerking van melk. Kwaliteit en hygiëne zijn daarbij het allerbelangrijkste. Wat maakt nog meer deel uit van onze succesformule? Dat verklappen we u tijdens uw opleiding.

Zuiveltechnoloog/-technologe

Dit leert u bij ons:

 • Melk voorbereiden voor de productie van bijv. boter, kaas of ijs - onze normen en speciale recepten inbegrepen
 • De bewaking van de processen met behulp van de procesbesturingstechniek
 • Ingebruikname, reiniging en ombouw van installaties, machines en apparatuur en, indien nodig, het verhelpen van storingen
 • De toepasselijke voorschriften op het gebied van levensmiddelenwetgeving en milieubescherming, alsmede de bijzondere kenmerken van productspecifieke verpakkingen
 • Achtergrondkennis in de vakschool over de beoordeling en de waarborging van de kwaliteit van melk, de productie van gemengde melkdranken en kaas

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma met goede cijfers of HAVO-diploma
 • Bereidheid om in ploegendienst te werken
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Altentreptow, Dargun, Edewecht, Erfurt, Everswinkel, Georgsmarienhütte, Hohenwestedt, Holdorf, Neubörger, Nordhackstedt, Waren en Zeven

Zuiveltechnologisch laborant (m/v)

Dit leert u bij ons:

 • Chemische, fysische en microbiologische proeven op zuivelproducten uitvoeren - en daarmee de verschillende productiestappen bewaken
 • Monsters nemen, die analyseren met moderne laboratoriumapparatuur en resultaten documenteren - zowel voor zuivelproducten als voor toevoegingen en verpakkingsmaterialen
 • Details over omgevingsanalyses en de elementen water en lucht, over de werking van reinigingsmiddelen en over het belang van hygiëne
 • Achtergrondkennis in de vakschool rondom het bewijs van levende systemen, de registratie van gegevens en de organisatie van het fabricageproces

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma met goede cijfers of HAVO-diploma
 • Bereidheid om in ploegendienst te werken
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Altentreptow, Dargun, Edewecht, Erfurt, Everswinkel, Georgsmarienhütte, Hohenwestedt, Holdorf, Neubörger, Nordhackstedt, Waren en Zeven

Vakkracht voor levensmiddelentechniek

Dit leert u bij ons:

 • Alle stappen in de machinale levensmiddelenproductie - van de ontvangst van de grondstoffen tot het verpakte eindproduct
 • Het instellen van machines en systemen, nauwkeurige uitvoering van recepten en snel corrigeren van afwijkingen of storingen
 • De specifieke kenmerken van de verschillende grondstoffen en ingrediënten, de voorschriften inzake hygiëne en desinfectie, en het nemen van monsters
 • Achtergrondkennis in de vakschool over verpakkingen, conservering en het testen van levensmiddelen, alsmede onderhoud van installaties en productpresentatie

Dit brengt u mee:

 • VMBO-diploma met goede cijfers of HAVO-diploma
 • Pluspunten: sociale betrokkenheid of ervaring in vrijwilligerswerk

Duur: 3 jaar

Locaties: Everswinkel en Waghäusel

Stageplaatsen voor scholieren

Weet u nog niet precies welk beroep je wilt kiezen? In het kader van een scholierenstage van 1 tot 3 weken kunt u een voorproefje nemen in uw favoriete vakgebied. Al doende doet u uw eerste ervaring op en leert u de verschillende facetten van het beroep uit eerste hand kennen.

Een scholierenstage is het hele jaar door mogelijk.

Uw verbinding met ons

Hebt u nog vragen over het opleidingsproces, de geadverteerde opleidingsplaatsen of de sollicitatie? Laten we dan het gesprek aangaan - per telefoon, per e-mail of persoonlijk bij het volgende evenement.

 

Julia Busch

+49 4281 72-57260

bewerbung@dmk.de

De eerste keus

Er zijn veel argumenten voor een opleiding bij DMK. De beste hebben onze eigen medewerkers en medewerksters.

Opleiding bij DMK

Tijd om op eigen benen te staan. Neem uw toekomst in eigen hand - met een opleiding bij de DMK-groep.