Naar boven

Scholing op ooghoogte

Stimuleren van stagiairs is een flinke uitdaging voor bedrijven en hun begeleiders. De DMK Group heeft met het programma “GROW” een meerjarig proces geïnitieerd ter verbetering van de praktijkopleidingen. Het draaide daarbij vooral om kwesties als hoe begeleiders hun stagiairs beter kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dit is echter zelden verankerd in de stagerichtlijnen van bedrijven. Met dit project zet de DMK GROUP de koers uit en worden er nieuwe structuren en normen ingevoerd.

“We willen daarmee de heldere boodschap uitdragen dat stagebegeleiding voor ons geen bijzaak is“

Ines Krummacker

2020 was voor veel stagiairs een jaar vol onzekerheid. Door de corononapandemie werden velen geconfronteerd met de vraag of en hoe ze hun opleiding ondanks lockdowns en de voortdurende beperkingen van contacten überhaupt konden afronden. Om dit te ondervangen waren er van de zijde van de onderneming enorme inspanningen nodig. “We moesten snel reageren en zorgen dat dat de stagiairs en hun begeleiders waar mogelijk vanuit thuis konden werken. Op die manier hebben onze stagiairs al ervaring kunnen opdoen met onderwijs op afstand en online examens”, vertelt Ines Krummacker, CHRO van de DMK Group. “Daarnaast hebben we in no time teambuildingactiviteiten gedigitaliseerd, zoals ons jaarlijkse StartUp-evenement. Maar het spreekt voor zich dat we ons als modern bedrijf gewoon moeten aanpassen aan de veranderende eisen van opleidingen. Als opleidingsbedrijf met jaarlijks meer dan 90 nieuwe stagiairs constateren we op allerlei plekken dat de nieuwe generatie meer verwacht van een goede opleiding.” We merken niet voor niets dat we moeten concurreren met de HBO-opleidingen, omdat veel stagiairs hopen op betere carrièremogelijkheden via een studie. Daarom heeft de DMK Group middenin de pandemie de opleidingsstandaards doorgelicht en volledig herzien. Dit alles heeft geresulteerd in het programma “GROW”. Hierbij staat met name een doel voorop: scholing op ooghoogte.

 

“Bij de voorbereidingen voor dit project hebben we geen steen op de andere gelaten en hebben we onderzocht hoe we ons opleidingssysteem kunnen hervormen om de ontwikkeling van onze stagiairs te ondersteunen en een moderne werkomgeving te creëren”, aldus Ines Krummacker. De factor tijd is daarbij van groot belang gebleken, aangezien de begeleiders ook altijd geconfronteerd worden met een spagaat tussen hun hoofdtaken en de begeleiding van hun pupillen. Bij dezen zetten we de eerste stap en wel in de vorm van tijd: vanaf nu krijgt elke begeleider per stagiair namelijk 2,5 uur per week om te wijden aan de stagebegeleiding. “We willen daarmee de heldere boodschap uitdragen dat stagebegeleiding voor ons geen bijzaak is, benadrukt Ines Krummacker.

 

Daarnaast zijn er in overleg met de begeleiders ook nieuwe uitgangspunten voor de stages geformuleerd die van wezenlijke invloed zijn op het leertraject. Centraal staat daarbij de holistische ontwikkeling van stagiairs die door de nieuwe mogelijkheden van de begeleiders individueel gestimuleerd moet worden – volledig toegesneden op hun sterke en zwakke punten. Hiervoor is de basis gelegd aan de hand van online vragenlijsten, feed-backgesprekken en reflecterende workshops. Doel is positieve voorbeelden te identificeren om medewerkers te stimuleren en heldere richtlijnen als basis voor alle begeleidingswerkzaamheden te definiëren. Dat betekent omgekeerd dat ook de begeleiders aan hun kwalificaties moeten werken en begrip moeten ontwikkelen voor de veranderende eisen aan de stages. “Wij willen hen voorzien van de middelen om optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Vanwege de beperkte contactmogelijkheden rollen we de nieuwe standaards binnen de onderneming momenteel uit via digitale workshops en leggen daarmee de basis voor ons nieuwe opleidingssysteem,” licht Sabina Wieczorek, HR Development Manager bij de DMK Group toe. “Dat was in eerste instantie natuurlijk wel een uitdaging, want wij vroegen ons ook af hoe je kennis het best overbrengt via videovergaderingen.” Aan het eind van dit ontwikkelingsproces staat er nu een programma dat de ruim 60 begeleiders binnen de DMK Group in meerdere fases voorbereidt op de nieuwe eisen. Op deze basis moet “GROW” geïmplementeerd worden als nieuwe richtlijn voor de opleidingen.

„Opleiding is een vast onderdeel van onze DMK-cultuur.”

Ines Krummacker

Volgens Ines Krummacker is de DMK Group daarmee goed toegerust: “Hoewel we al over een goed opleidingssysteem beschikten, moeten we toch vooruit blijven denken en ons aanpassen. We willen een nieuwe generatie aanspreken en samen nog betere kwaliteiten creëren om gekwalificeerde vakkrachten van morgen op te leiden en aan ons te binden. Deze belangrijke investering in de toekomst moet goed ingebed worden en mag geen bijzaak zijn. Opleiding is een vast onderdeel van onze DMK-cultuur.”