Naar boven

Op één ding zijn we altijd bijzonder trots geweest: de cohesie binnen de DMK-fractie. Onze teamgeest is altijd onze grootste kracht geweest in turbulente tijden. Juist door ons unieke wij-gevoel hebben wij vorig jaar samen belangrijke mijlpalen bereikt - op alle gebieden.

Corona heeft ons nog steeds bezig gehouden.

Auch in ihrem zweiten Jahr hat die Pandemie unser Handeln in einem großen Maße bestimmt. Unsere

, die bereits 2020 ihre Arbeit aufnahm, hat auch im vergangenen Jahr die Lage immer im Auge behalten und bei Bedarf wichtige Impulse gesetzt. Dabei hat sie das gesamte DMK-Team erfolgreich durch die zahlreichen Änderungen bei den Corona-Maßnahmen und die neuen Anforderungen an die Lieferketten geführt.
Parallel dazu wurden neue Arbeitsmodelle für die Mitarbeitende und Auszubildende umgesetzt oder deren Nutzung in den Teams weiter ausgebaut. Dabei handelt es sich aber nicht um eine bloße Übergangslösung. Auch in Zukunft sollen alle im Unternehmen die Chance auf mehr Mitsprache und Selbstbestimmung erhalten. Und auch bei der Ausbildung für unsere 15 Ausbildungsberufe hat sich vieles getan, denn gerade hier hat uns Corona vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Umso erfreulicher ist es, dass wir die Sicherheit der Auszubildenden garantieren und ihre Ausbildung auf gewohnt hohem Niveau weiterführen konnten. 
Zudem konnten wir einmal mehr zeigen, dass wir agil auf Veränderungen reagieren und sie aktiv mitgestalten können. Grund hierfür ist zum einen die strategische Neuausrichtung der DMK Group. Sie hat dafür gesorgt, dass sich das Unternehmen von Grund auf gewandelt, verschlankt und erneuert hat. Damit konnten wir sehr schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren. Aber auch das unermüdliche Engagement der Mitarbeiter und Landwirte hat sich erneut als große Stärke erwiesen. Nicht zuletzt deshalb hat die DMK Group in 2021 an vielen Stellen nachjustiert, um sie in ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern.

Personeel

Wij ontwikkelen voortdurend

De wereld verandert en wij veranderen mee.

Verandering is het grote thema van onze tijd. Het komt tot uiting in de verandering van waarden, in de aangepaste eetgewoonten van onze klanten en ook in onze arbeidswereld. Nieuwe oplossingen zijn nodig om vandaag en in de toekomst met succes te kunnen werken. Daartoe behoren digitale oplossingen die plaatsonafhankelijk en flexibel werken mogelijk maken. Maar ook nieuwe processen die onnodig extra werk verminderen en zelfs helemaal vermijden.

 

Voor dit laatste wordt onder meer het 4S-model gebruikt, dat wij ook vorig jaar consequent hebben toegepast. Het helpt ons de organisatie optimaal te structureren, zodat iedereen in het bedrijf zich op het wezenlijke kan concentreren en belangrijke projecten kan doorzetten. Maar dit is slechts een van de vele projecten die ons werk nog efficiënter en flexibeler maken. Want: "Het Nieuwe Werken" is niet langer een idee. Het concept is allang in het echte leven aangekomen. En wij van de DMK Groep richten ons ook op het "nieuwe werken".

De nieuwe wereld van het werk biedt vele mogelijkheden.

"New Work". Achter deze twee woorden gaat niets minder dan een revolutie in de wereld van de arbeid schuil. Maar het gaat om veel meer dan de digitalisering van ons werk. De nadruk ligt op flexibiliteit, zelfbeschikking en wederzijdse waardering.

Daarom heeft de DMK-groep nieuwe werkmodellen ingevoerd die de werknemers in staat stellen hun werktijden meer individueel in te delen. En ook het nieuwe hoofdkantoor, waarvan de bouw in 2021 begon, is ontworpen met “New Work" in gedachten. In de toekomst zullen de werknemers in het nieuwe gebouw over een flexibele werkplek beschikken. Dit maakt niet alleen meer zelfbeschikking binnen de teams mogelijk. Hulpbronnen zoals energie en ruimte zullen efficiënter worden gebruikt. Ook op die manier komen wij dichter bij ons doel van een duurzame onderneming.

 

"Het werk wordt flexibeler, de communicatie met collega's in andere landen gemakkelijker, grenzen vloeiender. Als levensmiddelenproducenten moeten wij onze werkplekken zo veranderen dat de werknemers zich in een dergelijke omgeving kunnen ontwikkelen."

Ines Krummacker, CHRO

Meer impulsen van werknemers
Meer flexibiliteit, meer zelfbeschikking, meer vrijheid: DMK zet in op een nieuwe bedrijfscultuur die iedereen ten goede komt.
De werkplek van de toekomst
Samenwerken bij DMK wordt nog eenvoudiger met de "Future Workplace". Florian Schomaker en Robert Wähnke leggen in een interview uit hoe dit kan worden gedaan.

"Passion" bevordert de eigen verdere ontwikkeling

Motivatie speelt ook een grote rol in "New Work". Maar het komt niet door toeval. Pas wanneer wij onze bekwaamheden ontwikkelen en uitbreiden en het gevoel hebben dat ons werk zinvol is, beginnen wij te branden voor een zaak.

 

Wij willen dat steeds meer medewerkers in de toekomst deze passie voor zichzelf ontdekken en hebben daarom in 2021 het ontwikkelingsprogramma "Passion" gelanceerd. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk teamleden de kans te geven hun eigen sterke punten te ontdekken, deze te ontwikkelen en dienovereenkomstig binnen het bedrijf vooruit te komen. Idealiter zullen zij de nodige vaardigheden verwerven voor een rol als specialist of manager. Dit is verandering in actie die iedereen ten goede komt. Want als werknemers zich ontwikkelen volgens hun eigen sterke punten, laten ze ons delen in hun enthousiasme en expertise. Dit versterkt niet alleen het individu, maar het hele bedrijf.

 

Ook de project "GROW" wordt voortgezet

Wij willen ook dat onze stagiairs de kans krijgen om meer betrokken te raken en belangrijke impulsen te geven aan hun beroepsopleiding. Om dit te verwezenlijken is in 2020 de project “GROW” van start gegaan. De werkzaamheden in verband met dit belangrijke ondersteuningsprogramma zijn in 2021 voortgezet en zorgen nu al voor een nauwere uitwisseling tussen stagiairs en opleiders.

 

Op die manier geeft de DMK-groep een duidelijk signaal: opleiding is voor de onderneming geen bijzaak. Integendeel: wij zien een gedegen opleiding die ook compatibel is met nieuwe levens- en arbeidsmodellen als een belangrijk thema voor de toekomst. Want wie een grote bekwaamheid verwerft en gemotiveerd is op het werk, ontwikkelt zich tot een echte specialist of manager.

 

Opleiding op ooghoogte
"Met het trendsettende project "Grow" neemt de DMK Group nu het voortouw en introduceert nieuwe structuren en normen." Personeelschef Ines Krummacker

Financiën

We kijken zorgvuldig naar

Meer transparantie en efficiëntie in de kosten

In 2021 lag de nadruk op de vooruitgang bij de DMK Group. Dit is ook te danken aan de positieve ontwikkeling op financieel gebied. Met programma's als "One Finance" en "Pacesetter" hebben wij onze uitgaven onder de loep genomen en op bijna alle gebieden besparingsmogelijkheden ontdekt. Om die aan te boren, zijn in 2021 onder meer de elektronische veilingen in de aankoopsector van start gegaan. Deze veilingen vinden plaats op een gespecialiseerd internetplatform dat gebruik maakt van een eenvoudig principe: vooraf gecertificeerde leveranciers dienen hun offertes in voor de prijzen en de omvang van de diensten binnen een tijdsbestek. De beste offerte krijgt vervolgens de opdracht. Dit zorgt voor transparantie en opent extra besparingsmogelijkheden.

 

Op die manier konden wij in 2021 verstandiger beslissingen nemen, onnodige uitgaven vermijden en onze doelstellingen bereiken. Wij zien deze opwaartse trend als een belangrijk signaal voor de ontwikkeling van de gehele DMK Group. Immers, na de investeringen van de afgelopen jaren hebben wij de laatste tijd ook de kosten kunnen optimaliseren en zo de beschikbare middelen nog gerichter kunnen aanwenden. Wij willen deze ontwikkeling verder bevorderen en voortbouwen op het goede resultaat in 2022. 

 

One Finance maakt performance zichtbaar
Met het "One Finance"-programma brengt DMK kostenveroorzakers in het bedrijf aan het licht – sinds 2021 ook in de fabrieken.
Kostenverlaging door teamwork
DMK maakt tempo: Het programma “Pacesetter” creent inkoop en logistiek en brengt verbeteringspotentieel aan het licht..

Fabrieken

Wij gaan meer voorwaarts

Verbeteringen op alle locaties

Ook in de DMK-fabrieken werd in 2021 vooruitgang geboekt. Door ons strategisch te concentreren op onze kerncompetenties melk-, zuivel- en kaasproducten, konden wij immers op alle locaties een bijzonder sterke impact ontwikkelen en tegelijk de bevoorrading met levensmiddelen het hele jaar door verzekeren.

 

Het productieproces was niet het enige aandachtspunt van het werk. Op alle locaties zijn zo'n 50 klimaatvriendelijke maatregelen doorgevoerd, onder meer gericht op een efficiënter gebruik van grondstoffen als energie en water. Bovendien kijken de teams ter plaatse nauwlettend naar mogelijke besparingen en optimaliseringsmogelijkheden. Op die manier bereiden alle fabrieken zich effectief voor op de toekomst, zodat DMK levensmiddelen kan blijven produceren volgens de modernste kwaliteits- en duurzaamheidsnormen.

Meer energie-efficiëntie
Meer energie-efficiëntie
Op alle locaties zijn (en worden) potentiële energiebesparingen gerealiseerd - bijvoorbeeld door slimme warmteterugwinning, het gebruik van fotovoltaïsche systemen, de optimalisering van koelsystemen of de installatie van energie-efficiënte droogsystemen. Het doel is de vraag naar energie en de emissies in alle fabrieken permanent te verminderen.
Op alle locaties zijn (en worden) potentiële energiebesparingen gerealiseerd - bijvoorbeeld door slimme warmteterugwinning, het gebruik van fotovoltaïsche systemen, de optimalisering van koelsystemen of de installatie van energie-efficiënte droogsystemen. Het doel is de vraag naar energie en de emissies in alle fabrieken permanent te verminderen.
Minder waterverbruik
Minder waterverbruik
Water is een onvervangbare grondstof voor de productie van levensmiddelen van hoge kwaliteit. Toch willen wij bij DMK het zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daarom zijn maatregelen zoals afvalwaterzuivering met gebruikmaking van dampen, de Nut-water-efficiëntieprojecten zoals "B-Water Smart" optimalisering van de afvalwaterzuivering, hergebruik van water in de stoomketel, omschakeling van afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Water is een onvervangbare grondstof voor de productie van levensmiddelen van hoge kwaliteit. Toch willen wij bij DMK het zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daarom zijn maatregelen zoals afvalwaterzuivering met gebruikmaking van dampen, de Nut-water-efficiëntieprojecten zoals "B-Water Smart" optimalisering van de afvalwaterzuivering, hergebruik van water in de stoomketel, omschakeling van afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Minder afval
Minder afval
Door onderzoek naar nieuwe verpakkingsgrondstoffen en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve verpakkingsconcepten voor onze melk-, kaas- en ijscreaties, alsmede een verantwoord beheer van hulpbronnen, komt de DMK Group dichter bij haar doel om waardevolle grondstoffen efficiënt en op milieuvriendelijke wijze te gebruiken en de totale hoeveelheid afval te verminderen.
Door onderzoek naar nieuwe verpakkingsgrondstoffen en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve verpakkingsconcepten voor onze melk-, kaas- en ijscreaties, alsmede een verantwoord beheer van hulpbronnen, komt de DMK Group dichter bij haar doel om waardevolle grondstoffen efficiënt en op milieuvriendelijke wijze te gebruiken en de totale hoeveelheid afval te verminderen.

Er is nog veel te doen. En we pakken het aan.

De veranderingen in de fabrieken hebben ons een heel stuk dichter bij de verwezenlijking van onze visie "DMK 2030" gebracht. Wij hebben het einde van deze reis echter nog niet bereikt. Voorts zijn op alle plaatsen verregaande optimalisaties nodig om de doelstellingen te bereiken die wij ons voor de toekomst hebben gesteld. En ze zijn al goed op weg - mede dankzij de inzet van de werknemers in de fabrieken. 

 

In 2021 hebben de teams ook belangrijke impulsen voor de toekomst gegeven in het kader van het programma "TIGER - Continous Improvement".  Daartoe hebben zij de huidige situatie op hun respectieve locaties onder de loep genomen en zo tal van mogelijkheden voor verbetering aan het licht gebracht. Uit deze belangrijke bevindingen worden nu geleidelijk concrete maatregelen afgeleid om alle locaties efficiënter, innovatiever en duurzamer te laten werken.

 

Dit initiatief wordt sinds vorig jaar geflankeerd door een andere maatregel. Onder de naam "Quality 2030" worden producten, processen en werkstromen onder de loep genomen. De nadruk ligt duidelijk op een alomvattende kwaliteitsborging die voldoet aan de eisen van de toekomst. Zowel in de fabrieken als in de toeleveringsketen moet potentieel worden aangeboord en vervolgens stap voor stap worden ontwikkeld. Op die manier ontgroeien wij onszelf voortdurend en komen wij onze belofte na om levensmiddelen van de hoogste kwaliteit en volgens de modernste normen te produceren.

 

 

Onze teams creëren waarde
Teamwork is de praktijk in het DMK team. Met het "TIGER"-programma creëren de werknemers nu een echte toegevoegde waarde op tal van gebieden - ook in de verpakking.
Een werk in overgang
Onze specialisten voor desserts werken in Erfurt. Nu bereidt de fabriek zich ook voor op de productie van alternatieven op plantaardige basis.

Ons productassortiment heeft toekomst.

Melk is en blijft een gevraagd voedingsmiddel. Meer dan 80% van de huishoudens koopt elke week zuivelproducten. Maar in Europa en de rest van de wereld begint zich een verandering in de voeding af te tekenen. Met de toegenomen consumptie van plantaardige voedingsmiddelen is dus ook een nieuwe markt ontstaan die al jaren een aanzienlijke groei te zien geeft.

 

Wij willen deel uitmaken van deze transformatie en als levensmiddelenproducent de voeding van de toekomst ook in deze bedrijfssector mee vorm helpen geven, aangezien wij op dit gebied over een bijzondere know-how beschikken. Daarom hebben we onze veganistische productportefeuille met ons merk MILRAM al op ANUGA 2021 voorgesteld. Tegelijkertijd hebben wij in onze fabriek in Erfurt capaciteit gecreëerd om de producten zelf te kunnen produceren. En ook in onze kaasfabriek in Edewecht zijn de voorbereidingen in volle gang, waar we in de loop van 2022 onze eerste veganistische kaas voor de verwerkende industrie zullen produceren.

„Tien tot 15 jaar geleden had ik me niet veel veranderingen in mijn dagelijks leven kunnen voorstellen. We moeten de veranderingen die voor ons liggen met een flinke dosis vertrouwen tegemoet treden!“

Ingo Müller, CEO

Er ligt een duidelijke strategische beslissing aan de uitbreiding van ons productengamma ten grondslag. Enerzijds kunnen wij hier onze jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van melk- en kaasproducten goed gebruiken en onze belofte nakomen om de consument precies dat voedsel te leveren dat bij hem en zijn leven past. Anderzijds opent dit nieuwe marktsegmenten met een enorm groeipotentieel voor de DMK-groep. Zo steeg de verkoop in het segment van plantaardige desserts alleen al met 78% in de tweede helft van 2021. Veganistische alternatieven zijn dus veel meer dan alleen maar een modetrend. Als wij ons als DMK-groep aan dit nieuwe consumentengedrag aanpassen, stellen wij tegelijkertijd ook het concurrentievermogen van de onderneming veilig.

 

In het hoofdstuk "Markt & Trends" vertellen wij u graag hoe wij hierin kunnen slagen en welk potentieel wij zien in de markt voor veganistische producten.

 

„Wij zien ook voordelen voor de onderneming in de nieuwe trends. Er is veel vraag naar veganistische alternatieven, en als zuivelcoöperatie hebben wij de kans om met onze eigen producten een rol te spelen in deze markt.“

Dr. Frank Claassen, CFO

Landbouw

We gaan samen verder

DMK staat aan de kant van de landbouwers

De grote verandering in de maatschappij doet zich voor in de landbouw. De laatste jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan die grote gevolgen hebben gehad voor de landbouwbedrijven. Klimaatbescherming, biodiversiteit, betere houderijomstandigheden, regionaal geproduceerd voeder - dat zijn de kwesties waarmee elk modern melkveebedrijf vandaag te maken heeft. Daarbij komt nog het huidige tekort aan grondstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Landbouwers doen elke dag hun best om de bevoorrading in dit land veilig te stellen en tegelijk hun landbouwbedrijven duurzaam en klaar voor de toekomst te maken.

De druk komt echter niet alleen van strenge voorschriften en zeer precieze specificaties van politici. Landbouwers zetten zich nu al actief in voor meer duurzaamheid, dierenwelzijn en milieubescherming. Deze doelstellingen bereiken, voedsel betaalbaar houden voor de consument en toch een inkomen verdienen dat de nodige investeringen en inspanningen weerspiegelt, is de echte uitdaging voor vele landbouwbedrijven. Als DMK, willen we zeker samen optrekken met de boeren hier.

 

Alle kerncijfers van het jaar zijn hier te vinden.

"Meer planningsveiligheid en zelfbeschikking"
Een interview met Prof. Dr. Holger D. Thiele over de mogelijkheden, achtergrond en ontwikkelingen van vaste prijs modellen zoals DMK's Fixed Price.
"Wij willen zelf aan de markt deelnemen"
Het "Fixed Price"-model van de DMK-groep helpt de boeren om een deel van hun eigen melkvolume financieel veilig te stellen. In Milchwelt doet een boer verslag van zijn ervaringen.

Coöperatie

We blijven in contact

Persoonlijke dialoog tijdens de bijeenkomst van vertegenwoordigers

Een coöperatie leeft van haar samenhang. De DMK Group vormt hierop geen uitzondering. Onze teamgeest heeft er in wezen toe bijgedragen dat wij onze strategische doelstellingen ondanks de door de Coronapandemie opgelegde beperkingen hebben kunnen nastreven en deze stap voor stap hebben kunnen bevorderen. We lieten ons niet uit het veld slaan en lieten de dialoog niet afbreken, ondanks de afstand.

Na twee jaar was het mogelijk om in 2021 opnieuw een vergadering van de afgevaardigden van de DMK Group ter plaatse te houden. Onder andere Ingo Müller, CEO van de DMK Group, en Dr Frank Claassen, CFO, spraken over de strategie en de status quo van de onderneming tijdens de bijeenkomst in het Hannover Congress Centrum. Tijdens de presentaties kwamen ook belangrijke onderwerpen aan bod, zoals prijsstijgingen bij de inkoop, uitdagingen in de toeleveringsketen, veranderend consumentengedrag en stijgende verkoop van plantaardige alternatieven. Dit directe contact maakte het "wij"-gevoel in de DMK Group direct voelbaar en versterkte het opnieuw.