Naar boven

Er ligt weer een jaar achter ons. Een jaar vol beslissingen, omwentelingen en veranderingen. Voor ons was het echter vooral een jaar van vooruitgang: hoewel de uitdagingen talrijk zijn, hebben wij ze het hoofd geboden - met een vaste koers, moed en veel teamgeest. Omdat het gemeenschapsgevoel binnen de DMK Groep onze grootste kracht bleek te zijn in het tweede jaar van de Corona pandemie. Op de boerderijen. In de fabrieken. In het gezelschap. En zelfs verder.

De onderneming

We gaan de toekomst in met vertrouwen

Onze strategie 2030 werkt

Bei allen Veränderungen lassen wir uns als DMK Group von unserer Vision „DMK 2030“ und der daraus abgeleiteten Unternehmensstrategie leiten. Sie gibt seit 2019 einen klaren Kurs vor, mit dem wir das Unternehmen durch stürmische Zeiten navigieren und fit für die Herausforderungen der Zukunft machen wollen. Und dieser Kurs zeigt Stück für Stück Wirkung.

Das galt auch für 2021. Doch während die letzten Jahre vor allem vom Umbau des Unternehmens geprägt waren, konnten wir im Berichtsjahr unsere Kräfte weiter bündeln und wichtige Projekte anstoßen und voranbringen, die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit der DMK Group sicherstellen werden. Dazu zählt die Fokussierung der Geschäftsfelder ebenso wie die Neuentwicklung von Produkten, die auf die veränderten Bedürfnisse und Ansprüche der Konsumenten eingehen.

 

Plantaardige alternatieven worden belangrijker

Als grote levensmiddelenproducent met tientallen jaren ervaring weten wij hoe goed producten moeten smaken. Wij gebruiken deze kennis nu om ook plantaardige alternatieven van de hoogste kwaliteit te leveren. Voor veel consumenten zijn veganistische producten de laatste tijd een essentieel onderdeel van hun voeding geworden. Voor ons als bedrijf zijn ze daarom een natuurlijke en zinvolle aanvulling op ons bestaande assortiment. Als toekomstgerichte onderneming willen en moeten wij rekening houden met de behoeften van de consumenten; alleen op die manier kunnen wij nieuwe doelgroepen aanboren en op lange termijn concurrerend blijven. Maar ondanks alle veranderingen: melk blijft onze kernactiviteit - DMK heeft immers niet voor niets melk in zijn naam.

"Ondanks alle veranderingen is en blijft melk ons kernproduct. Geen ander voeder biedt zo'n grote variëteit en zorgt voor zo'n evenwichtige voeding. Voor mij is het de eerste keus. "Ondanks alle veranderingen is en blijft melk ons kernproduct. Geen ander voeder biedt zo'n grote variëteit en zorgt voor zo'n evenwichtige voeding. Voor mij is het de eerste keus. Een leven lang.”

Ingo Müller - CEO DMK Group

De omvorming van de DMK is voltooid

De ontwikkeling van nieuwe produkten is een belangrijke bouwsteen in de heroriëntering van het bedrijf. Concentratie op de kernactiviteiten van de DMK-groep is en blijft echter even centraal staan. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de productie van uitstekende melk- en kaasproducten. Om in de toekomst nog duidelijker op dit gebied gepositioneerd te zijn, heeft de onderneming zich in de afgelopen jaren uit andere activiteitsgebieden teruggetrokken of haar deelnemingen in gespecialiseerde ondernemingen verminderd. Dit omvatte onder meer de volledige integratie van DV Nutrition in de DMK-groep in 2021. Daarbij komt nog de vermindering van het meerderheidsbelang in Fude + Serrahn , waartoe op 30 september 2021 is besloten. Deze strategische beslissingen stroomlijnen het bedrijfsprofiel, verminderen de complexiteit en geven ons tegelijkertijd de kans om nog meer innovatiekracht te ontwikkelen in onze kerngebieden.

 

Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling op het gebied van babyvoeding. Na de bouw van onze nieuwe fabriek in Strückhausen en de overname van het merk Alete konden wij hier in 2021 een duidelijke stap voorwaarts zetten. Met "Alete bewusst" hebben wij met succes het traditionele merk nieuw leven ingeblazen, dat wordt gekenmerkt door een nieuwe branding en door de optimalisering van de ingrediënten en de productieprocessen. 

 

Deze vooruitgang geeft ons vertrouwen en toont aan dat we op de goede weg zijn. Door de omvangrijke structuurwijziging binnen de DMK-groep hebben wij op alle gebieden aan wendbaarheid en flexibiliteit gewonnen, twee belangrijke kwaliteiten voor het concurrentievermogen van de onderneming. Want het is nu al duidelijk dat de toekomst vol uitdagingen zit. Maar we weten nu dat we in staat zijn om te gaan met snelle veranderingen, ons aan te passen aan nieuwe situaties en toch trouw te blijven aan onszelf als bedrijf.

 

 

Geconcentreerde competentie in het kaassegment
Op 1 mei 2021 was het zover: DOC Dairy Partners B.V en Uniekaas werden Uniekaas Holland. Dit betekende dat de Duitse en Nederlandse vestigingen van de DMK-groep nog dichter naar elkaar toe groeiden - en dat heeft duidelijke voordelen.

Wij zijn onze grootste kracht

In 2021 bleef de Coronapandemie een uitdaging voor mensen, politiek en bedrijfsleven. Wij van de DMK Groep waren geen uitzondering. Onze Corona Task Force bleef de dynamische gebeurtenissen van vorig jaar in het oog houden en heeft met vooruitziende blik maatregelen genomen om werknemers en toeleveringsketens te beschermen. Aan het welslagen van deze maatregelen hebben wij echter vooral één ding te danken: het sterke gevoel van eenheid binnen de DMK-fractie. Want het was onze samenhang die ons de kracht gaf om snel te reageren op veranderingen en ons aan te passen aan onbekende situaties.

In 2021 hebben we al de aanzet gegeven tot veel zaken die ons daarbij kunnen helpen: Zo is begonnen met de bouw van ons nieuwe bedrijfsgebouw in Bremen, waarin al veel aspecten van eigentijds en modern werken zijn doordacht. En we boeken ook vooruitgang op het gebied van personeel en opleiding. De programma's "Groeien" en "Passie" zetten zich in voor de afdelingsoverschrijdende ontwikkeling van het DMK-team en werden vorig jaar resoluut verder ontwikkeld. U bent welkom om hier meer over te lezen in het hoofdstuk "Onze DMK" . Daar kunt u meer te weten komen over de precieze vorderingen op het gebied van personeelsontwikkeling en de bevordering van stagiairs en studenten.

Ons team
Het succes van de DMK Groep is het werk van velen. Neem met ons een kijkje in het bedrijf en leer de mensen en hun beroepen beter kennen.

Duurzaamheid blijft een prioriteit

Dit onderwerp blijft ons bezighouden en wordt nu beschouwd als een belangrijke hoeksteen van ons werk. Als verantwoordelijke onderneming zien wij het ook als onze plicht om nuttige en praktische oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Het gaat onder meer om instrumenten zoals het melkmeesterprogramma en het onlineplatform mymilk, die de landbouwers bij hun werk ondersteunen en meer duurzaamheid op de landbouwbedrijven mogelijk maken.

Dit zijn echter niet de enige maatregelen die wij bij de DMK-groep hebben overwogen. Voor ons is duurzaamheid een holistische taak die alle gebieden van het bedrijf raakt, van melkproductie tot productie. In 2021 hebben we hier opnieuw vooruitgang kunnen boeken, niet in het minst dankzij de inzet van landbouwers en werknemers.

Een hulpbronnenbesparend management is nodig

Voor ons houdt verantwoordelijk handelen niet op bij de poorten van onze fabrieken. De toeleveringsketen speelt ook een centrale rol in kwesties als duurzaamheid en toekomstige levensvatbaarheid. Hoewel de Corona-pandemie van vorig jaar voor bijzondere uitdagingen en verstoringen heeft gezorgd, gaan wij doelgericht op onze weg voort. Wat wij vorig jaar hebben gedaan om grondstoffen uit duurzame bronnen te verkrijgen, er zuinig mee om te gaan en de bevoorradingsketens stap voor stap duurzamer te maken, kunt u lezen in het hoofdstuk "Duurzaamheid".

De landbouw

Wij tonen moed in turbulente tijden

De landbouwers werden bijzonder uitgedaagd

De veranderingen in de maatschappij zijn ook duidelijk merkbaar op de boerderijen. In dit opzicht is er in 2021 weinig veranderd. Toenemende regelgeving in combinatie met uiteenlopende eisen van de consument leiden tot een gespannen situatie op de landbouwbedrijven. Over wat dit betekent voor de boerderijen berichten wij in het hoofdstuk "Onze DMK".

Eén ding moet hier worden gezegd: het zware werk en de inzet van de landbouwers moeten worden weerspiegeld in passende betalingsprijzen. Dit betekent ook dat extra diensten dienovereenkomstig moeten worden beloond, zodat de extra inspanning de moeite waard is. Dit is iets waar wij van de DMK-Fractie in 2021 opnieuw voor hebben gepleit - en dat zullen blijven doen. Omdat melk een waardevolle grondstof is en blijft.

„Bovenal hebben we een wij-voelen nodig: we kunnen alleen aan de eisen voldoen als melkverwerkers en landbouwers de handen ineenslaan.“

Peter Netjes, Landbouwer uit Kampereiland

Het klimaat onder landbouwers
De nieuwe doelstellingen voor meer duurzaamheid en klimaatbescherming stellen veel landbouwbedrijven voor nieuwe uitdagingen. Vijf boeren vertellen ons hoe zij ermee omgaan.

„Als we naar elkaar luisteren, begrip tonen en de landbouw weer naar waarde schatten, kan de weg naar een voedsel van de toekomst slagen.“

Josh Griemsmann, Landbouwer uit Bülkau

Verhoogde uitbetalingsresultaten in 2021.

De wereldwijde vraag naar melk en producten op basis van melk stijgt al jaren gestaag. Tegelijkertijd is de productie onderworpen aan steeds strengere voorschriften. Een transformatie die kwaliteit, voorzieningszekerheid en de hoge doelstellingen van duurzaamheid en klimaatbescherming combineert, kan niet van de ene dag op de andere gebeuren en niet zonder belangrijke investeringen. Deze taak wordt des te moeilijker wanneer gebeurtenissen zoals de Coronapandemie extra uitdagingen creëren - iets wat wij bij de DMK-groep in de afgelopen jaren zelf hebben ondervonden.

We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we de gemiddelde betaling aan onze landbouwers hebben kunnen optrekken tot 35,88 cent per kg melk in 2021. In vergelijking met 2020 betekent dit een verbetering met gemiddeld ongeveer 4 cent per jaar. Met deze melkprijs zitten we ook ongeveer 0,14 cent boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep van Duitse melkveebedrijven (11-cent gemiddeld) en de officiële BLE vergelijking. Vooral aan dat laatste zullen wij ons als onderneming in de toekomst moeten meten.

Maar bovenal hebben wij met onze sterke betalingsresultaten de doelen bereikt die wij ons gesteld hadden. Omdat wij onze melkprijs zien als de noodzakelijke beloning voor het harde werk van de boeren, die elke dag het beste van zichzelf geven om de levering van de waardevolle grondstof melk veilig te stellen. Wij willen deze positieve koers in 2022 absoluut aanhouden en zullen alles in het werk blijven stellen om ervoor te zorgen dat de melkveehouderijen een eerlijke betaling ontvangen.

 

Alle kerncijfers van het jaar zijn hier te vinden.

De industrie

We maken ons samen sterk

De melkveehouderij komt dichter bij elkaar

Niet alleen de DMK Group is op zoek naar antwoorden op de prangende vragen van onze tijd. Onderwerpen als duurzaamheid, voorzieningszekerheid en toekomstige levensvatbaarheid raken de hele zuivelindustrie. Dit vereist een krachtige stem in de dialoog met politici en het publiek om een oplossing te vinden die iedereen tevredenstelt. En meer dan dat. De gezamenlijke communicatiestrategie moet ertoe bijdragen het werk van de moderne landbouwbedrijven te presenteren zoals het werkelijk is.

Daarom is het des te verheugender dat de plannen voor gezamenlijke sectorale communicatie in de praktijk konden worden gebracht. Bijvoorbeeld door de Dag van de Melk in 2021. Op deze speciale actiedag heeft het pas opgerichte "Melkinitiatief" aangetoond dat zuivelproducten van hoge kwaliteit weliswaar dagelijks worden gebruikt, maar dat de productie ervan allesbehalve alledaags is. Als DMK-groep zijn wij verheugd over de respons op deze actie en blijven wij achter het idee staan van een gemeenschappelijke stem voor de gehele zuivelindustrie.

» Eindelijk met een stem«
Ingo Müller, CEO van de DMK Group, legt uit wat de onschatbare voordelen zijn van sectorale communicatie en waarom we die verder moeten ontwikkelen.

De wijzigen gaat door

Ondanks alle vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt, is één ding onbetwistbaar zeker: we leven in turbulente tijden. In 2021 hebben we echter opnieuw bewezen dat we met verandering kunnen omgaan. Niet in de laatste plaats omdat we hard aan onszelf hebben gewerkt en het bedrijf fundamenteel hebben veranderd. Wij kunnen er des te trotser op zijn dat dit werk zijn vruchten heeft afgeworpen - in de waarste zin van het woord.

Wij willen echter niet op onze lauweren rusten. Omdat de eisen aan de landbouw en de voedselindustrie zullen blijven stijgen. De eetgewoonten van de mensen zullen blijven veranderen. Als een van de grootste levensmiddelenproducenten van Duitsland zullen wij blijven werken aan de naleving van onze eigen normen.

In de volgende hoofdstukken geven wij aan hoe dit kan worden bereikt. Onder "Onze DMK " vertellen wij u meer over de ontwikkelingen en successen in het bedrijf, in de fabrieken en op de boerderijen. In het hoofdstuk "Markt & Trends" werpen wij samen met u een blik op de toekomst. We nemen de huidige voedingstrends onder de loep en laten zien hoe we daarop inspelen of ze zelfs mee vormgeven. En ten slotte kijken we naar ons werk op het gebied van "duurzaamheid". Want ook hier wordt veel gedaan, eerst en vooral in de boerderijen.

Andere onderwerpen

Geïntegreerd jaarverslag 2021