Naar boven

Er wordt gezegd dat de mens een gewoontedier is, maar als we kijken naar de huidige veranderingen in de samenleving, kan dit oude gezegde zeker in twijfel worden getrokken. Bijna alle gebieden van het leven maken momenteel een snelle ontwikkeling door - ook onze voeding.

Al in 2019 presenteerde de DMK Group in haar Strategie 2030 het plan waarmee zij deze ontwikkeling zal aanpakken. Hoewel melk en de op basis van melk geproduceerde voedingsmiddelen een vast onderdeel van het Duitse voedingspatroon vormen, doen zich duidelijke veranderingen in de eetgewoonten voor die ook voor ons als onderneming verstrekkende gevolgen zullen hebben. Alleen door in te spelen op deze duurzame trends en onszelf voortdurend te ontwikkelen, zullen we onze eigen claim, namelijk onze klanten voedingsmiddelen van hoge kwaliteit te bieden die levenslang bij hun eetgewoonten passen, echt kunnen waarmaken.

Laten we dus samen eens kijken hoe de DMK Group de voedingstransformatie aanpakt - en wat we in 2021 hebben gedaan om deze taak onder de knie te krijgen.

Markt

Wij geven de toekomst vorm met

Het consumentengedrag is aan het veranderen.

De Corona pandemie was als een katalysator voor voedseltrends en bracht ons allen weer in contact met wat we eten. We maken ons meer dan ooit zorgen over wat we eten (en waarom), en hebben onze winkelgewoonten daaraan aangepast. Holistisch verantwoord consumeren evolueert dus van een levensstijl naar een sociale beweging.

De eisen die aan voedsel worden gesteld, zijn navenant hoog: steeds meer consumenten letten bij het boodschappen doen op duurzaamheidsaspecten zoals regionale productie, dierenwelzijn, klimaatbescherming en het gebruik van fairtrade-ingrediënten. Dit komt ook tot uiting in de selectie van levensmiddelen die in het boodschappenmandje belanden. Vooral jongeren grijpen steeds vaker naar plantaardige producten zoals haverdranken of sojayoghurt, zo blijkt uit het Food Report van trendonderzoeker Hanni Rützler. De prognoses voorspellen dan ook een groei van 102% tegen 2025 voor dit marktsegment.

"Voor ons als zuivel wordt het in de toekomst steeds belangrijker om precies te kijken waar vraag is naar onze producten en om deze markten en segmenten vervolgens te bedienen op een manier die daarbij past."

Dr. Frank Claassen, CFO

Niet alleen trends bepalen de marktgebeurtenissen

De voedingstransformatie bepaalt al jaren het denken en handelen bij DMK. Het zijn echter niet alleen de voorkeuren van de consument die het tempo bepalen. Ook de huidige economische en politieke gebeurtenissen hebben een invloed op het koopgedrag en dus op de markt.

Ondertussen maakt ongeveer 86% van de mensen in ons land zich zorgen over de continuïteit van de voorziening en de inflatie. Dit geldt vooral voor alledaagse goederen, waaronder natuurlijk voedsel. Enerzijds leidt dit tot het hamsteren op de aankoop van basisvoedingsmiddelen. Anderzijds wenden steeds meer consumenten zich tot goedkope huismerken. Zelfs in het trendsegment van de vegetarische en veganistische producten laten de eigen producten van de voedingsdetailhandel een sterkere groei optekenen dan die van de grote cultuurmerken. De situatie is vergelijkbaar voor biologisch voedsel. Terwijl de markt in zijn geheel hier een lichte daling vertoont, boeken ook de huismerken aanzienlijke winst.

Als DMK houden wij deze verschuivingen in de markt nauwlettend in het oog en leren wij ons daaraan aan te passen. Wij werken elke dag aan veilige en betaalbare producten als een betrouwbare partner voor consumenten en detailhandelaars, zelfs in tijden van onzekerheid. Want dat is ook een deel van onze belofte als bedrijf, om mensen een leven lang kwaliteitsvoeding te geven.

De toekomst heeft nieuwe ideeën nodig.

Deze en andere ontwikkelingen in consumentengedrag werden besproken tijdens de DMK Trend Summit 2021. Van 8 tot 17 september 2021 presenteerden trendonderzoeker Hanni Rützler, landbouwwetenschapper prof. dr. Nick Lin-Hi, Malte Lorenz van venture builder en consultancy Hungry Ventures en Tobias Basse, analist bij Nord LB, en andere deskundigen hun observaties en stellingen voor de toekomst van ons voedselsysteem ter discussie. Tijdens dit speciale evenement heeft het team van deskundigen zich enerzijds gebogen over het veranderende consumentengedrag, dat het gevolg is van de voortdurende verandering van waarden in de samenleving. Anderzijds gingen zij ook in op de groeiende uitdagingen van een wereldwijde toeleveringsketen. Ons huidige voedselsysteem loopt tegen zijn grenzen aan, zoals het ongeluk met het containerschip Evergiven in 2021 duidelijk heeft aangetoond. De gevolgen van deze gebeurtenis waren nog lang voelbaar in de wereldhandel, en het zal zeker niet de laatste in zijn soort zijn.

Dit is een reden te meer waarom ondernemingen zoals de DMK Group zich moeten herbezinnen en hun innoverend vermogen moeten aantonen. Zij heeft nieuwe ideeën nodig om de huidige en komende veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Door onze Strategie 2030 zijn wij als DMK Group hier echter goed gepositioneerd en konden wij in 2021 belangrijke vooruitgang boeken.