Naar boven

Interview met Klaus Landwehr

Over het onderwerp: Kopernikus (Synergie)

Als Head of Energy Management zoekt Klaus Landwehr continu naar nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik van de DMK Group efficiënter te maken.

Hallo meneer Landwehr, kunt u iets over uw werk vertellen? Was gebeurt er bij "Energy Management"?

Zo moeten jullie je het voorstellen: Er worden bijzonder specifieke eisen gesteld aan de verwerking van melkproducten, vooral als het om verhittings- en koelingsprocessen gaat. Om bijvoorbeeld een nieuwe soort yoghurt of ijs van de hoogste kwaliteit te produceren, moeten bepaalde thermische stappen zeer nauwkeurig worden uitgevoerd. Daarbij gebruiken we noodzakelijke middelen zoals stroom, gas of warmte.

Daarom houden we (mijn team en ik, samen met de verantwoordelijke personen ter plaatse) ons in de eerste plaats bezig met het verbruik van energie en hulpbronnen. Daarvoor controleren we de technische mogelijkheden in de fabrieken en draaien we vervolgens aan de juiste knoppen om ervoor te zorgen dat de totale productie van de DMK Group ook in de toekomst duurzaam blijft.

 

Dat klinkt als een ambitieuze opgave.

Dat is het ook. Daarom doet DMK al diverse jaren mee aan de Kopernicus-projecten van de Duitse regering. Hierbij hoort ook het deelproject "SynErgie". Hier gaat het vooral om uit energie-intensieve industriële processen mogelijkheden voor flexibilisering te creëren.

Maar wat houdt dat in?

In grote lijnen gaat het erom de energiebehoefte van de industrie af te stemmen op de beschikbare elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Deze zijn namelijk niet altijd in dezelfde omvang beschikbaar. Zonne- en windenergie gaan gepaard met natuurlijke schommelingen en daar moeten we dus in de toekomst steeds meer rekening mee gaan houden als we in Duitsland tot 2050 grotendeels stroom uit hernieuwbare bronnen willen gebruiken. We onderzoeken dus wat we van onze kant kunnen doen om deze schommelingen op te vangen; bijvoorbeeld door ons stroomverbruik op bepaalde tijden bewust te laten stijgen of dalen.

Hoe doet u dat precies? Kunt u een voorbeeld geven?

In 2020 hebben we in het kader van het "SynErgie"-project onder andere intensief de koelmachines op de DMK-locaties onderzocht. In de zuivelindustrie worden doorgaans NH3-koelsystemen gebruikt. Deze zijn vooral geschikt om de noodzakelijke hygiëne en veiligheid in het productieproces te garanderen.

Deze koelmachines gaan gepaard met energieomzettings- en -overdrachtsprocessen. We hebben hier precies onderzocht welke configuraties het meest geschikt zijn voor de door ons gewenste flexibilisering.

Het resultaat was een model dat het energieverbruik bij het productie- en koelproces rechtstreeks koppelt aan de prijs op de elektriciteitsmarkt. Als er veel elektriciteit beschikbaar is (aangegeven door een lagere prijs) zouden de koelinstallaties hun output binnen zeer nauwkeurige parameters kunnen opvoeren en als thermische koudeopslag kunnen fungeren. Als het omgekeerde zich voordoet (een lager aanbod met hogere prijzen) wordt deze output teruggeschroefd en wordt de energiebehoefte opgevangen door de opgeslagen energie.

Heeft u in dit verband belangrijke ervaringen opgedaan in 2020? Heeft de coronacrisis invloed op uw werk gehad?

In de levensmiddelentechnologie worden sowieso de allerhoogste eisen aan veiligheid en hygiëne. Deze eisen zijn door de pandemie nog verder aangescherpt. Toch heeft de pandemie ons werk bijna niet beïnvloed. Daarom ben ik des te blijer dat we verder konden gaan en onze modellering konden doorzetten. Met deze bevindingen gaat we het volgende jaar in. We blijven werken aan meer duurzaamheid in de DMK-groep. Ik heb daar een goed gevoel over.