Naar boven

Interview met Karl Eismann en Thorsten Rodehüser

Over het onderwerp: Tiger Continous Improvement & Corona

Thorsten Rodehüser is COO van de Business Unit Private Label. Hij is binnen de DMK Group verantwoordelijk voor de eigen merken

Karl Eismann houdt zich als Director Operations bezig met de productie in de DMK-fabrieken die onder de leiding van de Business Unit Private Label staan.

2020 was een spannend jaar. Hoe staat het momenteel met de uitdagingen bij de fabrieken van DMK? Heeft de coronacrisis problemen veroorzaakt?

T.R: Het jaar was opwindend, spannend en we hebben geleerd wat het betekent om in zo'n crisis op volledig nieuwe uitdagingen en eisen te reageren. Corona heeft ons regelrecht gedwongen onze toekomstagenda nog sneller te implementeren. Vooral onze fabrieken werden zwaar op de proef gesteld als gevolg van het ongecontroleerde hamsteren van levensmiddelen tijdens de corona-"hoogtijdagen”. Ons vermogen om te leveren werd sterk op de proef gesteld en vroeg alles van ons. De bestellingen van onze klanten werden in sommige productgroepen verdubbeld of zelfs verdrievoudigd! We hebben dit zeer goed aangepakt en het was echt teamwerk. Iedereen in de waardeketen was zeer geconcentreerd en deed zijn uiterste best - met succes! Dit was een geweldige prestatie!

 

De echte uitdagingen zijn dan de vragen over hoe ik de dagelijkse gang van zaken en de verdere ontwikkeling van processen, organisaties en medewerkers kan combineren en hoe ik ze kan synchroniseren en prioriteiten kan stellen. In onze bedrijfstak zijn de prestaties van onze productie extreem belangrijk, want alleen zo kunnen we onze concurrentiepositie op de markt behouden resp. uitbouwen. Deze prestaties worden steeds weer op de proef gesteld. Consumenten en klanten stellen immers ook steeds hogere eisen aan ons en onze producten. Vragen over onderwerpen zoals terugdringen van plastic, nieuwe verpakkingsformaten, alternatieven voor zuivel, water- en energiebesparing en nog veel meer moeten beantwoord worden. We moeten tot slot ook de hevige concurrentie het hoofd bieden, die als gevolg van corona verder is toegenomen.

 

Dit vraagt veel van ons allemaal. Ik ben blij te zien met hoeveel inzet en passie onze collega's met deze onderwerpen omgaan en ze in de praktijk brengen. Dit bewijst en onderstreept de diversiteit en het potentieel van DMK. Dit potentieel willen we nog meer op de voorgrond brengen.

 

K.E.: Absoluut! Tijdens het afgelopen jaar hebben we veel bereikt door flexibel te werken en ons steeds aan de veranderende situatie aan te passen. Dit was een veranderingsproces dat ons dagelijkse werk wezenlijk heeft veranderd. Het begrip TEAM heeft een volledig andere betekenis gekregen. We moesten onze communicatie volledig omgooien. In veel gevallen virtueel, maar wel met korte reactietijden.

Hoe is u dat gelukt?

T.R: We hebben ons afgevraagd op welke gebieden we nog beter willen en moeten worden en welke duurzame aanpak we zouden kiezen. We zijn snel tot de conclusie gekomen dat onze dagelijkse handelingen en activiteiten stap voor stap verbeterd moesten worden. Dat geldt voor het volledige bedrijf en natuurlijk ook zeer sterk voor de fabrieken.

In 2020 hebben we het "Programma Tiger" opgestart met de bouwstenen veiligheid, kwaliteit, kosten, waardecreatie, moraal en milieu. We creëren op deze gebieden de noodzakelijke transparantie, evalueren de status en stellen doelen vast die regelmatig getoetst worden. Daarmee scheppen we een dynamiek en een basis voor onze verdere ontwikkeling.

 

K.E.: In wezen gaat het bij Tiger elke dag om blijvende verbetering. Om dit mogelijk te maken, moeten we in contact met onze medewerkers komen: van het stellen van doelen tot het bereiken van die doelen. Onze medewerkers zijn daarbij ons grootste kapitaal, want zij leveren de kleine, maar ook de innovatieve ideeën; elke dag, van de werkvloer tot functie-overstijgende projecten.

Zo dragen we allemaal bij aan de toekomst en visie van DMK. Daar staat ons programma "Tiger" voor: de honger naar blijvende verbetering en samenwerken aan ons concurrentievermogen. Het mooie is dat dit erg goed aansluit bij het basisidee van ons bedrijf - „Vele handen maken licht werk” -

Hoe brengt u dit principe in uw BU concreet in de praktijk? Kunt u ons daar iets meer over vertellen?

K.E.: Als we alleen naar onze BU kijken, zien we een zeer groot potentieel voor voortdurende verbetering. Daarom hebben we de bovengenoemde zes bouwstenen gekozen als leidraad voor ons dagelijks werk.

Ik probeert dat met een voorbeeld te verduidelijken. In 2020 zijn we in onze fabriek in Zeven een multifunctioneel (of teamoverschrijdend) project gestart om het potentieel van een productcategorie te bekijken. Daarbij hebben we niet alleen naar de productie, maar naar de volledig waardeketen gekeken, van grondstof tot klant. Elke afdeling, ongeacht of het om landbouw of marketing, productie of verkoop, aankoop of kwaliteitsbeheer betrof, heeft haar ervaringen in dit project ingebracht en mogelijkheden voor verbetering aangedragen. De resultaten waren ongelofelijk. Het team heeft zo het hokjesdenken losgelaten en is echt samen naar het gemeenschappelijke doel gaan kijken. Dat motiveert mij om elke dag aan dit gemeenschappelijke doel te werken.

 

T.R.: Het voorbeeld Zeven toont zeer treffend wat er mogelijk is als mensen bij elkaar worden gebracht. De dagelijkse werkzaamheden domineren in veel functies en afdelingen, waardoor er weinig ruimte overblijft voor creativiteit. We hebben deze initiatieven echter hard nodig, zodat we over onszelf nadenken en de status quo ter discussie stellen. Alleen zo kunnen we beter worden.

... en dat werkt. Mensen met verschillende functies praten over verbeteringen en komen met goede voorstellen. Dit biedt ons bevestiging en spoort ons aan om door te gaan op de ingeslagen weg.

Een mooi concept. Heeft u nog bijzondere ervaringen opgedaan tijdens 2020?

K.E.: Zoals al eerder gezegd, was ik zeer aangenaam verrast door de betrokkenheid bij de DMK Group. Dit is een duidelijk signaal dat de mensen het verschil maken. Als we hen blijven stimuleren en hongerig blijven naar verbetering zijn, is "Tiger" voor ons allemaal de beste weg.

 

T.R.: Ik denk dat er al heel veel gezegd is. Voor mij persoonlijk was het nogmaals belangrijk om te zien en te ervaren hoe we als bedrijf daarmee omgaan. Hebben we dat echt nodig? Wat liggen mijn rol en mijn verantwoordelijkheid in het Tiger-programma?

 

Ik denk dat IEDEREEN bij DMK aan ons concurrentievermogen kan bijdragen. Dit wordt echt duidelijk dankzij de goede voorbeelden die we inmiddels op veel plekken hebben. Een mooi neveneffect was ook dat het interdisciplinaire team beter is gaan begrijpen wat de markten en klanten van ons verwachten. Zonder sterke oriëntatie op de klanten gaat het niet werken!

 

Bovendien stimuleert het ons verantwoord met hulpbronnen om te gaan. Zowel voor het milieu als voor de mensen. Ik denk dat we met Tiger het juiste antwoord hebben gevonden.