Naar boven

Interview met Philipp Hildebrandt

Over het onderwerp: Inkoopatronen/Veranderingen op de Markt Door

Philipp Hildebrandt bestudeert als Head of Insight Management bij de DMK Group de markten en regelgevingstechnische uitdagingen.

Niemand weet hoe de toekomst er echt uit gaat zien. Hoe wil DMK de uitdagingen van morgen dan het hoofd bieden?

We merken allang dat er iets moet veranderen. We hebben te maken met een ingewikkelde markt, wetenschappelijke dwang en bespeuren de druk vanuit de samenleving. De wereld verandert snel en dat is van invloed op onze onderneming en werkterreinen. Daarom hebben we onze missie voor 2030 uitgewerkt.

Eind 2019 konden we de grote reorganisatie bij DMK afronden en veel werkterreinen consolideren. Daardoor zijn we alerter en flexibeler geworden. Nu moet er vaart gezet worden achter de veranderingen.

 

Heeft corona daar wezenlijk iets aan veranderd?

Ja en nee. 2020 was een jaar van radicale veranderingen. Dat blijkt ook uit het huidige gedrag van consumenten. Door de crisis zijn de mensen anders boodschappen gaan doen. Gingen ze vroeger een paar maal per week naar de supermarkt, nu doen ze dat meestal eenmaal per week, waarbij ze natuurlijk meer inkopen. We brengen allemaal meer tijd thuis door en koken daardoor ook vaker zelf. Dat betekent echter niet dat de mensen minder hoge eisen zijn gaan stellen aan levensmiddelen. In tegendeel: ze letten tegenwoordig nog meer op de ingrediënten en de productiemethode, omdat ze gezond en milieubewust willen eten. Ook wordt de vraag onder jongere generaties naar trendconcepten binnen dit kader steeds sterker en dat brengt een duidelijke verschuiving binnen onze taken teweeg. De consumenteneisen van morgen worden sterker waardegericht en tegelijkertijd individueler. Dat kunnen we als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland dan ook beslist niet negeren.

Hoe gaat DMK om met deze nieuwe eisen van de consumenten?

Om hun wensen en behoeften direct mee te nemen in de ontwikkeling van onze eigen producten, zijn we begonnen met het verlagen van de suikergehaltes, hebben we nieuwe smaken geïntroduceerd en zijn we plantaardige alternatieven voor klassieke zuivelproducten gaan ontwikkelen. Duurzaamheid en klimaateffecten spelen daarbij natuurlijk ook een rol. We willen transparant zijn over de productie van onze melk, maar ook over de verwerking, marketing en verkoop en implementeren nieuwe strategieën om alle onderdelen van de productieketen zo optimaal mogelijk in te richten. Daarom hebben we o.a. ook besloten een specifieke gedragscode voor leveranciers in te voeren. Deze gedragscode ("Supplier Code of Conduct") formuleert de sociale en ecologische eisen aan onze leveranciers. Hierbij worden alle partijen in de gehele keten betrokken.

En hoe gaat het nu verder? Welke kant gaat DMK op?

We laten ons niet tegenhouden door de crisis en blijven ons richten op de grote vragen: Hoe gaan we ons voeden in de toekomst? Hoe ziet de proteïnemix van de toekomst eruit? Hoe kan de zuivelindustrie klimaatvriendelijk worden? Welke wettelijke kaders hebben we daarvoor nodig?

Zo bezien is de coronacrisis voor ons tegelijkertijd een verstorende factor en katalysator. De crisis versnelt de gedragsveranderingen onder consumenten die we al jaren zien.