Naar boven

Interview met Thomas Andresen

Over het onderwerp: Corona daagt de landbouw uit

Thomas Andresen boert als vierde generatie. Het DMK-lid is via de sociale mediakanalen uitgegroeid tot een belangrijke stem voor de boeren

Meneer Andresen, hoe kijkt u terug op 2020?

Het is vast geen nieuws als ik zeg dat de corona-crisis iedereen hard getroffen heeft en een grote impact op 2020 heeft gehad. Wij boeren zijn daarop geen uitzondering. Op de boerderijen moet er goed op gelet worden dat iedereen tegen besmetting wordt beschermd. Anders zou het absoluut fataal worden. Maar de pandemie is slechts een van de problemen. De landbouwsector staat onder enorme druk en veel landbouwers staat het water aan de lippen. Daarom is het des te belangrijker dat de DMK Group doortastend blijft optreden om voor ons landbouwers een toereikende melkprijs te genereren. Ook moeten we overal in de productieketen op een andere manier gaan denken.

Met welke uitdagingen worden de boeren geconfronteerd?

Corona hebben we al genoemd. De verordening werd een grote ergernis voor de landbouw en leidde vervolgens tot de boerenbetogingen, aanvankelijk in vele kleinere steden en vervolgens in Berlijn. Daarna vonden er nog vele kleinere demonstraties plaats. Ik denk dat een soepeler omgang met regelgeving door politici ons zou helpen om vriendelijker maatregelen te treffen dan altijd maar de regelgevingswet. Samenwerking in plaats van regelrecht zou eigenlijk het devies moeten zijn. Dit zijn de redenen waarom wij als branche veel sterker onze stem moeten laten horen, omdat wij de druk op veel onderwerpen voelen en daarover moeten praten. Met de politiek, de handel en niet in de laatste plaats met de consument.

Hoe gaat u te werk bij deze dialoog?

Natuurlijk proberen we alle communicatiekanalen te gebruiken die ons ter beschikking staan. Maar we zijn niet op zoek naar confrontatie. Integendeel. We willen onze bereidheid tonen om de dialoog aan te gaan en laten zien hoe serieus de positie van veel boeren is. Zo gaan we ook om met de detailhandel. We zoeken naar eenduidige woorden op dat front. Dat is wat we doen met de levensmiddelendetailhandel, en we spreken ons duidelijk uit tegenover politici

Maar wat de consumenten betreft... Ik krijg vaak het gevoel dat we onzichtbaar zijn voor het grote publiek. Mensen willen duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatcompatibiliteit, dierenwelzijn, maar associëren de zuivelproducten in de supermarkt zelden met een gezicht, met een boer die ze kunnen zien. Natuurlijk zien ze ook niet het hart en de ziel en de passie die wij in onze dieren, natuur en producten leggen. Maar wij willen eigenlijk hetzelfde als de consument; en dat transparant en authentiek overbrengen is een van de dingen die ik heb opgepakt en die ik graag naar voren wil brengen.

Kon u dat ook in 2020 in de praktijk brengen?

Vanwege Corona werkt dat niet op de boerderijen. Vroeger hadden we schoolklassen op onze boerderij, maar dat was niet mogelijk. Maar natuurlijk probeer ik via de sociale media, persverhalen, als ik vragen heb, het plattelandsleven en ons werk zo authentiek mogelijk over te brengen op de consument en ervoor te zorgen dat de landbouw een gezicht krijgt, dat mensen zien "kijk, dat die boerenidylle, die vaak als cliché wordt voorgesteld, echt bestaat, er in de praktijk en als je er elke dag mee werkt misschien een beetje anders uitziet, maar het bestaat echt, en om dat naar buiten te brengen, misschien ook met de problemen die we hebben. Als blogger kun je dat op internet eigenlijk heel goed doen. Maar ook het werk als blogger kan het directe contact niet vervangen, en ik verheug me erop om schoolklassen, kleutergroepen of plattelandsvrouwen, groepen, bedrijven, wat dan ook, op een gegeven moment te ontvangen als Corona voorbij is, en ze rond te kunnen leiden op de boerderij en een directe dialoog en uitwisseling met ze aan te gaan.

Nog een laatste vraag: Wat was voor u de belangrijkste ervaring van 2020?

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar en zal nog lang in mijn geheugen gegrift blijven, zoals dat waarschijnlijk voor iedereen het geval zal zijn. Maar bovenal de uitwisseling met de boeren, die heeft me al behoorlijk geraakt en gemotiveerd en ervoor gezorgd dat ik me ook wil blijven inzetten voor de belangen van de landbouw. Daarnaast ben ik ongelooflijk dankbaar dat ik al die tijd mijn werk heb mogen doen, in tegenstelling tot veel andere mensen in dit land, wat ik als een echt voorrecht zie. Ik denk dat dit de punten zijn waar ik in 2020 veel over heb nagedacht en die me veel hebben beziggehouden.

(copy 3)