Naar boven

Coronajaar

Een jaar als geen ander.

Van het ereambt
Ons DMK

Als we terugblikken op het recente verleden, staat één ding als een paal boven water: 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan. In een paar weken tijd zette het coronavirus ons leven grondiger op zijn kop dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dit had verstrekkende gevolgen voor de mensen en de economie. De DMK Group vormde daarop geen uitzondering. Ook wij werden binnen de kortste keren geconfronteerd met uitdagingen die veel van ons hebben gevergd - niet alleen in de laatste plaats omdat we als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de levensmiddelenvoorziening van de bevolking.

In deze uitdagende tijden konden we gelukkig op één ding bouwen: ons wij-gevoel. Omdat we een coöperatie zijn, zitten solidariteit en samenwerken in ons bloed. In 2020 hebben we onszelf nog eens overtroffen en op onze eigen manier geschiedenis geschreven. Met elkaar zijn we erin geslaagd nog hechter te worden, en hebben onszelf nieuw gevonden en de mensen te blijven voorzien van hoogwaardige levensmiddelen. We kunnen dus zonder overdrijving stellen dat we samen een geweldige prestatie hebben neergezet.

 

De kracht van de DMK Group schuilt in ons wij-gevoel. Het afgelopen jaar hebben we allemaal bewezen dat dit geen loze kreet is.

Ingo Müller - CEO van de DMK Group

Onze dank gaat daarom uit naar alle mensen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de onderneming en voor elkaar. Naar de melkveehouders die ons onder nog strengere hygiënemaatregelen van de grondstof hebben voorzien. Naar onze medewerkers die ondanks de afstandsmaatregelen, uitdagingen in de privésfeer en de soms radicale veranderingen op de werkvloer intensief en goed zijn blijven samenwerken. Maar ook naar onze zakelijke partners uit de logistiek en handel die ons in 2020 hebben bijgestaan. We hebben ons solidair opgesteld en zijn moedig doorgegaan. Samen hebben we de ingrijpende maatregelen tijdens de crisis bij DMK van het nodige draagvlak voorzien.

De enorme saamhorigheid heeft veel opgeleverd. Ondanks alle hindernissen en onzekerheden. Sterker nog: in 2020 is gebleken hoe zinvol de reorganisatie van DMK in de afgelopen jaren was en hoezeer we daar nu van profiteren. Al voordat de pandemie uitbrak, waren we bezig met de snel veranderende omstandigheden in de zuivelindustrie. Een proces dat flink versneld werd door de coronacrisis. Dankzij onze grotere alertheid hebben we tijdens de crisis snel kunnen reageren en nieuwe wegen kunnen inslaan, zonder daarbij het grote doel – de implementatie van Vision 2030 – uit het oog te verliezen.

 

„Den Erfolg unserer Maßnahmen verdanken wir vor allem den Menschen in der DMK Group.“
Hermann Köster, COO Supply Chain Management

Snel handelen was geboden.

Toen het begin van de coronacrisis zich in maart 2020 begon af te tekenen, hebben we direct onze zogenaamde Corona Taskforce in het leven geroepen. Dit team volgt de actuele ontwikkelingen van de pandemie en levert een belangrijke input voor de aansturing voor de onderneming. Het team van 30 mensen rondom Hermann Köster doet echter nog meer. Het team actualiseerde de catalogus met steeds weer nieuwe coronamaatregelen en gedragsregels voor alle stakeholders van de DMK Group. Ook bood het ondersteuning aan de medewerkers bij het overschakelen naar thuiswerken, organiseerde en structureerde de invoering van extra hygiënemaatregelen in de fabrieken en sloeg het de handen ineen met de logistieke en handelspartners om de levensmiddelenvoorziening ondanks de gesloten grenzen te waarborgen. Uiteraard werden ook de melkveehouders ondersteund om de melktransporten ondanks de coronamaatregelen veilig te stellen.

 

Niets bleef bij het oude. Bijna.

Ingrijpende veranderingen waren er echter niet alleen bij DMK. We hebben allemaal gezien welke effecten de coronacrisis had op de maatschappij. Behalve onze privécontacten werd ook het openbare leven van de ene op de andere dag ingeperkt. Vooral de horeca is zwaar getroffen door de crisis en dat had ook consequenties voor de DMK Group. Al tijdens de eerste lockdown in maart 2020 stortte de omzet bij Food Service in, omdat kantines en restaurants moesten sluiten. Onze klanten en de groothandel moesten hun bestellingen drastisch terugschroeven. Overal binnen de onderneming moest er onderling intensief afgestemd worden om de voorraden zo efficiënt mogelijk af te bouwen. Dit is gelukt dankzij flexibele planning. Daarna verliep het bij Food Service tot oktober redelijk volgens plan. Met de ervaringen uit de afgelopen maanden konden we het aanzienlijk beter voorsorteren op de tweede lockdown en stabiele omzetten noteren.

Ondertussen vertoonde de detailhandel een compleet ander beeld tijdens de eerste lockdown: voordat de beperkende maatregelen van de overheid van kracht werden, begonnen mensen te hamsteren, bijv. pasta, bloem en toiletpapier. Bij de laatste productgroep verviervoudigde de omzet en ook DMK zag de omzet bij bepaalde zuivelproducten stijgen met circa 30%. Deze enorme groei van de vraag vergde grote inspanningen. De eisen die consumenten aan onze levensmiddelen stellen, blijven namelijk onverminderd hoog . Dat is een uitdaging waar onze business units dag in dag uit voor staan. Ze onderzoeken hoe we mensen kunnen voorzien van levensmiddelen die aansluiten bij hun dagelijks leven en individuele eetgewoonten en kijken daarbij ook naar aspecten als convenience en gezondheid.

 

Melkveehouders in de frontlinie.

[Translate to Nederlands:] Im Hinblick auf die großen Veränderungen im letzten Jahr kommt den Landwirten eine besondere Rolle zu. Seit jeher kümmern sie sich um die Bedürfnisse der Verbraucher, indem sie Milch in allerhöchster Qualität liefern. Ohne ihr besonnenes und umsichtiges Vorgehen während der Corona-Krise wären viele Supermarktregale im letzten Jahr sicherlich leer geblieben. Und dass, obwohl viele landwirtschaftliche Betriebe bereits unter enormem Druck stehen. Neben den gesellschaftlichen Anforderungen an eine moderne Milcherzeugung erschwerten die Corona-Krise oder auch die neue Düngemittelverordnung, die zum 1. Juli 2020 in Kraft trat, ihre Arbeit zusätzlich.

Als ein Unternehmen und eine Genossenschaft der Landwirte ist es für die DMK Group daher ein wichtiges Anliegen, die Landwirte zu unterstützen. Eine wichtiges Etappenziel haben wir dafür in 2020 bereits erreicht: einen wettbewerbsfähigen Auszahlungspreis auf Niveau unserer Vergleichsmolkereien. Darüber hinaus wurde das neue Festpreismodell vorgestellt, mit dem Landwirte künftig bis zu 30% ihrer Milchmenge über die DMK Group an der Börse absichern lassen können. Das sorgt für mehr Planungssicherheit und ein geringeres Liquiditätsrisiko. 

Trotz aller Freude über erreichte Meilensteine: Dabei wollen wir es nicht belassen.

„Kortom, wij boeren willen hetzelfde als consumenten: gezonde producten van gezonde dieren.“
Thomas Andresen, boer

De zuivelindustrie heeft een stem nodig.

Bij DMK beseffen we dat de veranderingen niet van de ene dag op de andere zijn begonnen. Ze tekenen zich al jaren af en veranderen alle geledingen van onze maatschappij. Daarom hebben we de afgelopen jaren de reorganisatie van de DMK Group in gang gezet en een missie in de vorm van Vision 2030 geformuleerd zodat we kunnen inspelen op deze veranderingen. We willen ons actief verdiepen in de behoeften van de consument en beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan meer duurzaamheid en de bescherming van dier, klimaat en milieu. Uiteindelijk zijn we daar zelf ook bij gebaat. We beseffen namelijk maar al te goed hoe belangrijk gezonde dieren, hoogwaardige grondstoffen en efficiënte productie zijn.

Daarom vinden we ook gezamenlijke communicatie vanuit de branche zo belangrijk in dit verband. Hiermee creëren we niet alleen transparantie in de communicatie met consumenten. We voorzien de zuivelindustrie van een stem en de nodige slagkracht jegens partners in de politiek en handel en we kunnen beter pleiten voor eerlijke prijzen voor ons belangrijke werk. Alleen samen kunnen we namelijk de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden en niet alleen de problemen die voortvloeien uit de coronacrisis.

 

Verlinkungen zum Kapitel Nachhaltigkeit fehlen!

Dit is nog maar een voorproefje.

Het afgelopen jaar gebeurde er veel rond de DMK Group en dat kwam niet alleen door de coronacrisis. In het hoofdstuk “Onze DMK”leest u wat de mensen binnen de onderneming hebben meegemaakt en hoe wij ons intern en extern anders gaan opstellen. Onder “Markt & trends” gaan we in op de behoeften en het koopgedrag van consumenten en lichten we toe hoe we hen tegemoet willen treden. Onder “Duurzaamheid & verantwoordelijkheid” beschrijven we met welke maatregelen we willen bijdragen aan meer dierenwelzijn, biodiversiteit, ecologie en klimaatbescherming.

Al met al kijken we bij de DMK Group ondanks alle belemmeringen en uitdagingen positief terug op 2020. De successen van het afgelopen jaar en onze ononderebroken teamspirit laten zien wat we allemaal kunnen bereiken als we de grootste uitdagingen van onze tijd onversaagd tegemoet treden. Dat stemt ons optimistisch voor de komende jaren.

Andere onderwerpen

Geïntegreerd jaarverslag 2020