Naar boven

Samen schrijven we geschiedenis

Gecombineerd Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2020

Geschiedenis
2020 was een jaar dat niemand snel zal vergeten. Een jaar vol uitdagingen. Een jaar vol veranderingen. Maar bovenal ook een jaar waar we ons bij DMK schouder aan schouder doorheen hebben geslagen.
€ 5,6 miljard omzet
Het jaar 2020 was voor niemand gemakkelijk – ook niet voor de DMK Group. Dankzij de onvermoeibare inzet van onze melkveehouders en werknemers kunnen wij niettemin terugblikken op een positief jaarresultaat.
De kracht van DMK schuilt in ons wij-gevoel. Het afgelopen jaar hebben we met ons allen bewezen dat dit geen loze kreet is.
Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Een jaar als geen ander

Het staat nu al vast: de corona-crisis zal de geschiedenisboeken ingaan. De pandemie heeft de wereld voor ongekende uitdagingen geplaatst en veel van ons allen gevergd - zowel in de privésfeer als op de werkvloer. De DMK Group vormde daarop geen uitzondering. Ook wij moesten binnen enkele weken op een aantal fronten heroverwegen, bijsturen en reorganiseren om de mensen in deze kritieke periode te kunnen blijven voorzien van levensmiddelen van hoge kwaliteit.

 

Het staat nu al vast: de corona-crisis zal de geschiedenisboeken ingaan. De pandemie heeft de wereld voor ongekende uitdagingen geplaatst en veel van ons allen gevergd - zowel in de privésfeer als ...

Samen hebben we veel voor elkaar gekregen

Als coöperatie heeft de DMK Group zich altijd onderscheiden door de grote saamhorigheid en een sterk wij-voel. Beide zijn het afgelopen jaar opnieuw onze grote kracht gebleken. Toen de corona-crisis uitbrak en wij onze werkzaamheden aan de nieuwe situatie moesten aanpassen schaarden alle werknemers en melkveehouders zich erachter. Op die manier hebben wij veel voor elkaar kunnen krijgen en zijn we ondanks de sociale afstand, nog hechter geworden. Daarmee hebben we bewezen hoeveel we kunnen als we onze krachten bundelen - vandaag en in de toekomst.

 

Als coöperatie heeft de DMK Group zich altijd onderscheiden door de grote saamhorigheid en een sterk wij-voel. Beide zijn het afgelopen jaar opnieuw onze grote kracht gebleken. Toen de corona-crisi...

De mensen bij DMK hebben enorme moed aan de dag gelegd en zich achter alle veranderingen geschaard
Dr. Frank Claassen, CFO van de DMK Group

De markt van morgen blijft veeleisend

Niets en niemand bleek immuun voor de gevolgen van de corona-crisis. Ook de detailhandel voor levensmiddelen werd geconfronteerd met veranderingen. Soms steeg de vraag naar bepaalde consumptiegoederen met grote sprongen. En ook daarna heeft de pandemie haar sporen nagelaten in het winkelgedrag. De hoge eisen die aan de kwaliteit van levensmiddelen worden gesteld, zijn echter niet veranderd. Ook tijdens crises zoeken mensen naar smakelijke en gezonde producten die hen geen slecht geweten bezorgen. En zo kwamen we in 2020 voor twee uitdagingen tegelijk te staan: de veilige voedselvoorziening voor mensen en de voortdurende aanpassing van ons productassortiment aan de behoeften van onze klanten.

 

Niets en niemand bleek immuun voor de gevolgen van de corona-crisis. Ook de detailhandel voor levensmiddelen werd geconfronteerd met veranderingen. Soms steeg de vraag naar bepaalde consumptiegoede...

+31,4 %
Zo groeide de verkoop van melk en zuivelproducten aan het begin van de corona-crisis sterk.
2020 was een jaar van radicale veranderingen. Dat blijkt ook uit het huidige gedrag van consumenten
Philipp Hildebrandt, Head of Insight Management

Echte betrokkenheid is duurzaam

De corona-crisis heeft in 2020 veel aandacht opgeëist. Desondanks hebben wij ons langetermijndoel om meer duurzaamheid te creëren in de hele waardeketen niet uit het oog verloren. Onze duurzaamheidsstrategie helpt ons bij een holistischer aanpak – op de boerderijen, in de fabrieken, in de logistiek en in de detailhandel.  Aan de hand hiervan hebben we een actieplan uitgewerkt dat we stap voor stap uitvoeren.

 

De corona-crisis heeft in 2020 veel aandacht opgeëist. Desondanks hebben wij ons langetermijndoel om meer duurzaamheid te creëren in de hele waardeketen niet uit het oog verloren. Onze duurzaamheid...

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Er is door corona veel veranderd, maar wij zijn nog lang niet aan het eind van ons verhaal. Samen willen we er aan door blijven schrijven. Daarom blijven wij doelgericht werken aan de uitvoering van onze “Vision 2030".
Ingo Müller, CEO DMK Group