Naar boven

21.07.2021

“We willen zelf aan de markt deelnemen.”

Hoe het vaste-prijsmodel Fixed Price een vast onderdeel van het dagelijkse leven van een melkveehouder werd.

Het is dinsdagochtend: zo meteen is er een handelssessie op Fixed Price, DMK’s onlineplatform voor het afdekken van vaste prijzen. In Oldendorf bij Stade in Nedersaksen bereidt melkveehouder Söhnke Schlichtmann zich voor om een deel van zijn melk tegen een vaste prijs aan te bieden. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op eigen verantwoordelijkheid melk verhandelen was in het begin nieuw en spannend, maar is inmiddels routine geworden.

Dichter bij de markt

Met behulp van een pilotgroep, waarvan ook Hermann, de vader van Söhnke Schlichtmann, deel uitmaakt, werd Fixed Price ontwikkeld – een eenvoudig, veilig en continu hedgingmodel voor alle coöperatieleden. Söhnke Schlichtmann was een van de eerste melkveehouders die gebruikmaakte van Fixed Price en inmiddels dekt hij regelmatig delen van zijn melkvolume af tegen de vaste prijs op het onlineplatform wanneer het prijsniveau past in zijn hedgingstrategie. “Mijn vader en ik hadden ons een paar jaar geleden al verdiept in de beurshandel om de melk meer onder eigen verantwoordelijkheid op de markt te brengen”, legt de 40-jarige uit. Hij wil niet langer alleen maar een leverancier zijn die tegen vooraf vastgestelde voorwaarden levert, maar ook zelf aan de markt deelnemen.

“We kwamen er echter snel achter dat de zelfstandige handel in melk op de beurs een zeer complexe aangelegenheid is en dat we voor de realisatie grote hoeveelheden liquide middelen zouden moeten aanhouden.” Dat was niet haalbaar voor zijn bedrijf. “Daarom waren we blij dat onze zuivelfabriek het thema heeft opgepakt en dat we in de pilotgroep konden meewerken aan de ontwikkeling ervan.”

Natuurlijk houdt hij zich nog steeds continu met het onderwerp bezig en bereidt hij zich uitvoerig voor op de handelssessies, die elke tweede en vierde dinsdag van de maand plaatsvinden.

“Het is fantastisch dat je tot 22.00 uur een bod kunt indienen.”

Eenvoudige processen

Intussen is er echter een zekere routine ontstaan: hij kent de productiekosten van de ca. 530 koeien tellende boerderij exact, leest de vakbladen, volgt de melkwaarde op de beurs van Kiel en controleert die op de ochtend van een handelsdag nogmaals, voordat hij voor zichzelf afweegt of de op Fixed Price geboden prijzen aantrekkelijk zijn voor zijn bedrijf.

Voor hem ligt de nadruk niet direct op het bereiken van maximumprijzen, maar veeleer op planningszekerheid en het compenseren van het verschil tussen pieken en dalen in de melkprijs, wat een vaste prijs hem biedt in tijden van sterk fluctuerende markten. Tegelijkertijd maakt ook zijn vader deze afwegingen en dus overleggen de twee tijdens de lunchpauze met elkaar, raadplegen in enkele gevallen nog hun bedrijfsadviseur en nemen dan in de loop van de dag een beslissing en doen online een bod. “Het is fantastisch dat je tot 22.00 uur een bod kunt indienen, daardoor hebben we totale flexibiliteit”, zegt hij. “Omdat het platform eenvoudig van opzet en voor iedereen begrijpelijk is, kost dit onderdeel over het geheel genomen weinig tijd.”

Routinematige processen – Voor melkveehouder Söhnke Schlichtmann zijn de processen rond het afdekken van de melkprijs op Fixed Price al goed geïntegreerd in het dagelijks leven.

Meer planningszekerheid

Op die manier kan hij het thema dan ook snel weer uit zijn hoofd zetten en zich op andere taken concentreren. Want hoe belangrijk het voor Söhnke Schlichtmann ook is om zich bezig te houden met het thema melkmarkt en na te denken over zijn inkomen – het dagelijkse werk op de boerderij mag daar niet onder lijden.

En dat is precies wat Fixed Price aantrekkelijk voor hem maakt: “Ik houd me er twee keer per maand intensief mee bezig, terwijl ik, als ik volledig zelfstandig op de beurs zou handelen, voortdurend de koersen zou moeten volgen. Dat zou te zenuwslopend zijn.” Bij Fixed Price moet hij afwachten hoeveel van de aangeboden hoeveelheid daadwerkelijk wordt afgedekt, maar hij weet dat de prijs vastligt en dat hij die precies zal terugvinden op zijn melkgeldafrekening voor de betreffende maand. Zonder extra kosten of inhoudingen.

Handelen op eigen verantwoordelijkheid

De op Fixed Price aangeboden prijs vervangt de DMK-basisprijs en wordt betaald voor de werkelijk geleverde hoeveelheid melk in de overeengekomen leveringsmaand. Dit betekent dat alle bedrijfsspecifieke prijscorrecties, toeslagen en kortingen – bijvoorbeeld vet- en eiwitcorrecties – bij de vaste prijs moeten worden opgeteld. Alle andere systeemkosten, waaronder kosten als gevolg van hedgingactiviteiten, maar ook de financieringskosten en het basisrisico, worden door DMK doorberekend in het vaste-prijsaanbod. Daardoor dragen de melkveehouders zonder afdekking geen verdere kosten.

Hij beveelt zijn collega’s aan zich te verdiepen in het onderwerp ‘hedging’: “Er is echt niets om bang voor te zijn. Je kunt het voorzichtig aanpakken en dan voor jezelf beslissen of je volume wilt aanbieden. Het is geen garantie voor hoge prijzen, maar het is een afdekkingshulpmiddel.”

 

“Je kunt het voorzichtig aanpakken en dan voor jezelf beslissen of je volume wilt aanbieden.”

Fluctuaties compenseren

Deelname is ook zinvol met het oog op investeringen: “De bankiers vinden het positief dat je ernaar kijkt en dat je een zekerheid kunt voorleggen, waarmee je de lopende kosten van het bedrijf, maar ook de aflossingen kunt betalen. Dat is een zekerheid die wij, melkveehouders, ook in de toekomst nodig zullen hebben.” Twintig jaar geleden waren de melkprijzen constant, maar tegenwoordig zijn ze zeer onbestendig. “Fixed Price helpt ons juist die fluctuaties te compenseren.”

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties