Naar boven

21.07.2021

“Men is weer in elkaar geïnteresseerd”

DMK-melkveehouder Thomas Andresen over problemen – enkansen in de branche.

Met welke uitdagingen zullen de melkveehouders dit jaar worden geconfronteerd?

Naast de problemen die voortvloeien uit de strengere meststoffenverordening en de grillige weersomstandigheden van de afgelopen jaren, zal 2021 worden gekenmerkt door enerzijds de gevolgen van de coronapandemie en anderzijds stijgende kosten in alle sectoren van de economie. Zo zal niet alleen de politieke maar ook de economische druk op de landbouwbedrijven blijven toenemen.

Hoe gaat u zelf om met de nieuwe eisen die de EU stelt?

Aangezien ons bedrijf niet in de rode zone ligt, zijn de operationele beperkingen beperkt, maar we zullen wel te maken krijgen met meerwerk wat betreft de documentatie. Het valt nog te bezien wat de EU in de toekomst voor ons in petto heeft met Farm-to-Fork en GreenDeal.

Wat zijn uw verwachtingen en wensen voor dit jaar?

Net als iedereen hoop ik dat we de

coronapandemie zo snel mogelijk achter

ons kunnen laten. Operationeel zou ik

graag zien dat DMK in staat is een passende en adequate melkprijs te genereren

en deze aan de leveranciers uit te betalen.

Hoe zou de ideale landbouw eruitzien die zowel de consumenten, de zuivelbedrijven, de levensmiddelendetailhandel als de melkveehouders tevredenstelt?

De toenadering tussen consumenten en landbouw is al op de goede weg: men is weer in elkaar geïnteresseerd. Als het nu lukt om de levensmiddelendetailhandel duidelijk te maken dat men niet alleen verantwoordelijk is voor lage consumentenprijzen maar ook voor de regionale landbouw en als de zuivelcoöperaties weer inzien dat de hoogste prioriteit moet liggen bij het betalen van een melkprijs aan de leden en leveranciers waarmee perspectieven kunnen worden ontwikkeld, dan zou er al veel gewonnen zijn.

Wat zijn dit jaar de meest urgente taken voor de melkveehouders?

Overleven! Voor veel melkproducenten is het dit jaar een kwestie van erop of eronder.

Welke veranderingen ervaart u in uw dagelijks werk op de boerderij? Met betrekking tot klimaat, politiek, consumenten, regelgeving …

Aangezien de landbouw voortdurend in beweging is, zijn we eraan gewend om ons snel aan nieuwe omstandigheden aan te passen, maar de druk die momenteel op de sector wordt uitgeoefend, is vrijwel ondraaglijk. De combinatie van nieuwe eisen en stijgende kosten en tegelijkertijd lage inkomsten betekent dat we de grenzen van onze belastbaarheid bereiken. Vooral in tijden als deze is het goed om te voelen dat de meerderheid van de consumenten achter de binnenlandse landbouw staat. Dit werd vooral duidelijk rondom het Boerenprotest van 2019.

De stem – Melkveehouder Thomas Andresen komt op voor de belangen van de boeren. Op zijn boerderij in Sleeswijk-Holstein voelt ook hij de uitdagingen in zijn sector.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties