Naar boven

09.12.2020

“Het ontbreekt ons aan zekerheid in de planning”

Het wij-gevoel bij DMK: daarbij gaat het om de medewerkers en de melkveehouders. In het jaar van de pandemie worden we met speciale uitdagingen geconfronteerd. Een aantal DMK-melkveehouders schetst een beeld van hun situatie

Jochen Wenzel

Oehnaland Agrargesellschaft mbH, Niedergörsdorf, Brandenburg

“Na twee jaren met droogte waren we in 2020 weer in staat om reserves op te bouwen bij de productie van ruwvoer. Maar de gevolgen van de coronapandemie zijn een bron van zorg voor ons. De opleidingsomstandigheden hebben sterk te lijden onder de hygiënemaatregelen en afstandsregels. De duidelijke afspraken en bepalingen in samenhang met de hygiënemaatregelen voor het ophalen van de melk door het zuivelbedrijf vind ik positief. Ik vind dat de ontwikkeling en herstructurering van de DMK Group transparant en overtuigend is gepresenteerd tijdens de ledenraad. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! Ik ben van mening dat we hiermee op de juiste koers liggen voor de lange termijn. Ik ben echter ontevreden over de ontwikkeling van de melkprijs. Al jaren krijgen we slechts gedurende korte perioden een redelijke basisprijs voor de melk. Het traject van de vaste prijsafdekking geeft ons een goede mogelijkheid voor de melkprijsplanning, maar laat ons ook vroegtijdig de grenzen van de melkprijs zien. Van de politiek verwacht ik betrouwbare uitspraken over de eisen ten aanzien van het houden en verzorgen van de dieren. De consument moet weten dat hij de mogelijkheid heeft om de hoge standaard van de levensmiddelenproductie ter plaatse te controleren en er vragen over te stellen. Verplaatsing van de productie volgens het principe van ‘uit het oog, uit het hart’ onderbreekt de keten van toegevoegde waarde in Duitsland en helpt ons niet bij het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelen.”

„Ik vind dat de ontwikkeling en herstructurering van de DMK Group transparant en overtuigend is gepresenteerd tijdens de ledenraad. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! Ik ben van mening dat we hiermee op de juiste koers liggen voor de lange termijn.“

Jochen Wenzel, Oehnaland Agrargesellschaft mbH, Niedergörsdorf, Brandenburg

Stefan Jacobsen

Handewitt, Sleeswijk-Holstein

“Het heeft geen zin om goed te zijn aan de kostenkant, dankzij een zeer hoge operationele input, als je vervolgens aan de inkomstenkant het grootste deel verliest door een slechtere melkprijs. Ik eis van mijn zuivelbedrijf dat we zo snel mogelijk het bovenste derde deel van de uitbetalingsresultaten bereiken in de vergelijking van 11-er Gruppe. We hebben meer melkgeld nodig op de bedrijven om in de toekomst aan de eisen te kunnen voldoen die van alle kanten aan ons gesteld worden.”

„We hebben meer melkgeld nodig op de bedrijven om in de toekomst aan de eisen te kunnen voldoen die van alle kanten aan ons gesteld worden.“

Stefan Jacobsen, Handewitt, Schleswig-Holstein

Dieter Beuckmann

Bedrijfsleider uit Welver – district Soest / NRW.

“Op dit moment is het vaak zo dat de liefde voor koeien je motiveert om door te gaan – niet de ›nanciële en economische situatie van de melkproductie. Zonder de passie van de melkveehouders zouden allang veel meer melkveebedrijven zijn gestopt. Het ontbreekt simpelweg aan zekerheid in de planning: er worden grote investeringen in milieumaatregelen en dierenwelzijn geëist, maar die kosten veel geld. En we wachten al jaren tevergeefs op de betere uitbetalingsprijs, die ons telkens weer wordt voorgespiegeld. Dat heeft veel vertrouwen kapotgemaakt.”

„Het ontbreekt simpelweg aan zekerheid in de planning: er worden grote investeringen in milieumaatregelen en dierenwelzijn geëist, maar die kosten veel geld."

Dieter Beuckmann, bedrijfsleider uit Welver – district Soest / NRW

Carsten Wist

Klaus en Carsten Wist GbR, Wischhafen / Elbe-Weser

“Wij melkveehouders moeten onze medewerkers een passend uurloon bieden! Bij de huidige marktsituatie is dat echter niet haalbaar. Terwijl de melkprijs hardnekkig op de niveau van 40 jaar geleden blijft steken, stijgen de kosten op alle fronten enorm. Daar komt nog bij dat we geen toekomstperspectief hebben. Dat onderscheidt de huidige crisis van eerdere crisissen. Het is als melkveehouder niet meer voldoende om ‘gemiddeld’ te zijn. Het ondernemingsdoel moet zijn om tot de 25 procent beste betalers te behoren.”

„Het is als melkveehouder niet meer voldoende om ‘gemiddeld’ te zijn. Het ondernemingsdoel moet zijn om tot de 25 procent beste betalers te behoren.“

Carsten Wist, Klaus en Carsten Wist GbR, Wischhafen / Elbe-Weser

Steffen Kiesekam

Bramsche-Epe, Weser-Ems

“De droge jaren 2018 en 2019 hebben tot hogere aanschangskosten voor ruwvoer en krachtvoer geleid. Een extra belasting vormt de stagnatie van de melkuitbetalingsprijzen, terwijl de productiekosten duidelijk stijgen. Kostenstijgingen kunnen maar voor een deel worden opgevangen door een hogere productiviteit. Om ze enigszins te kunnen dekken, is een ƒinke stijging van de melkprijs dringend noodzakelijk. Verder zet ook de dialoog met de bevolking ons steeds meer onder druk. Consumenten hebben amper nog begrip voor het werk dat melkveehouders verrichten.”

„De droge jaren 2018 en 2019 hebben tot hogere aanschaffingskosten voor ruwvoer en krachtvoer geleid. Een extra belasting vormt de stagnatie van de melkuitbetalingsprijzen, terwijl de productiekosten duidelijk stijgen"

Steffen Kiesekamp, Bramsche-Epe, Weser-Ems

Karin Heinichen

Agrarunternehmen Steigra eG, Sachsen-Anhalt

“In principe staan we achter het coöperatiemodel en zien we ook een kans voor DMK met het onlangs ingevoerde vaste prijsmodel. Daarmee kan de onderneming haar aantrekkelijkheid ten opzichte van de concurrenten verbeteren. We blijven echter voor grote uitdagingen staan: in onze regio hebben we ernstige problemen met ongedierte in het grasland en de luzerne. Maar we ondervinden ook last van lager dan gemiddelde opbrengsten bij graan en ruwvoer met een gebrekkige kwaliteit. We hebben een melkprijs van minstens 35 cent nodig voor een economisch verantwoorde bedrijfsvoering.”

„In principe staan we achter het coöperatiemodel en zien we ook een kans voor DMK met het onlangs ingevoerde vaste prijsmodel."

Karin Heinichen, Agrarunternehmen Steigra eG, Sachsen-Anhalt.

Indrukken de regiomanager

Clemens Niederwestberg
Weser-Ems

“In mijn regio is sprake van hoge concurrentiedruk. De melkveehouders willen nu eindelijk weleens zien dat de investeringen bij DMK duurzaam het concurrentievermogen waarborgen.”

Helmut Enewaldsen
Sleeswijk-Holstein

“Gesprekken over geplande bedrijfsbeëindiging nemen duidelijk toe. De extra kostendruk door politieke eisen, milieumaatregelen en de hoge administratieve lasten zijn doorslaggevende criteria voor het stoppen van de melkveehouderij.”

Detlev Bosse
Elbe-Weser

“Droge jaren, schade door ongedierte, meststoenverordening, investeringen in mesten silo-opslagplaatsen en het niveau van de melkprijs geven een beeld van de moeilijke situatie waarin de melkveehouders zich momenteel bevinden.”

Jens Ruge
Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg

“Vanwege grotere neerslaghoeveelheden dit jaar, ziet de voersituatie er beter uit. Er konden nieuwe leden in de regio worden ingeschreven. De invoering van het vaste prijsmodel wordt toegejuicht.”

Julia Ridder
Noordrijn-Westfalen / Zuid-Nedersaksen

“De liquiditeitspositie is ontzettend gespannen. Voertekorten en voer bijkopen, pachtprijzen, kosten voor arbeidskrachten, toenemende verplichtingen, maar ook politieke en maatschappelijke druk zijn belastend voor de melkveehouders.”

Kerstin Grabarse
Thüringen/ SachsenAnhalt / Sachsen / Hessen

“Bedrijven zijn niet meer bereid de melkproductie te ondersteunen vanuit de teelt van marktgewassen. Dit leidt tot het stoppen van melkveehouderijen. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd, maar kunnen nu hun kapitaalaossingen niet nakomen.”

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties