Naar boven

22.06.2022

DMK Groep: "Constante resultaten zijn geen toeval, maar het gevolg van onze langetermijnstrategie".

Bedrijf presenteert kerncijfers over 2021 en geeft vooruitblik voor 2022
Bremen, 22 juni 2022.
"Ondanks alle uitdagingen kan DMK Group terugkijken op een evenwichtig boekjaar 2021. De drie heersende maatschappelijke vraagstukken - crises, conflicten en klimaatverandering – blijven de wereld ook in 2022 uitdagen en vragen om gezamenlijke oplossingen. “Voor de onderneming blijft ‘Visie 2030’haar koers en betrouwbaar kompas", was de conclusie van CEO Ingo Müller op de jaarlijkse ledenraadsvergadering in Hannover.

Contante kerncijfers
Ook in een jaar met een pandemie lukte het de DMK Group 2021 haar doelstellingen te realiseren en evenwichtige resultaten neer te zetten: De omzet van Duitslands grootste zuivelcoöperatie ligt met 5,5 miljard euro op het niveau van het voorgaande jaar, de solvabiliteitsratio blijft stabiel op 33,8%. De winst is gestegen tot 27 miljoen euro (vorig jaar 24,9 miljoen euro). De coöperatie kon ook haar belangrijkste doelstelling voor 2021 op het vlak van melkprijsprestaties verwezenlijken: Inclusief extra betalingen bedroeg de gemiddelde melkprijs van DMK voor haar Duitse leden melkveehouders in 2021 35,88 cent/kg (vorig jaar 32,05 cent/kg), 0,14 cent boven de officiële nationale vergelijking (BLE). De huidige melkprijs in juni 2022 is 52 cent. 

Strategie 2030 bewijst haar waarde in tijden van crises
De wereld verandert in een snel tempo. Naast de voortschrijdende voedseltransformatie en de klimaatproblematiek, komt ook het vraagstuk van de leveringsgarantie in beeld. "In het licht van deze ontwikkelingen is de betrouwbaarheid en tegelijkertijd continue doorontwikkeling van DMK van bijzonder belang. Want alleen deze combinatie stelt ons in staat om enerzijds deze crises te doorstaan en anderzijds tegelijkertijd te voldoen aan de aan ons gestelde eisen. De basis hiervoor is onze ’Visie 2030’, die wij voor het vierde jaar consequent uitvoeren. En deze consistentie en de blik vooruit, werpen steeds meer vruchten af", legt Ingo Müller uit. Ook al is er nog veel te doen: als een van de grootste levensmiddelenproducenten in Duitsland ziet de onderneming een grote kans om deel uit te maken van een enorme transformatie en een belangrijke rol te spelen bij het ontwikkelen en produceren van voeding van de toekomst. "De tijden zijn veranderd, snel en radicaal. Met de wereldwijde pandemie, de oorlog in Europa en de daaruit voortvloeiende energie- en voedselcrisis, de wereldwijde inflatie en de escalerende klimaatcrisis stapelen de uitdagingen zich op: voor individuen, voor ondernemingen, voor de maatschappij , voor de hele wereld", vat Müller de taken samen.

Vooruitzichten 2022 -  een jaar met twee gezichten
Zo zullen krappe bevoorradingsketens en prijsexplosies in bijna alle sectoren ook in het lopende boekjaar voor grote onzekerheden zorgen.  Als onderdeel van de kritieke infrastructuur ligt de focus van DMK op het zo goed mogelijk zeker stellen van de bevoorradingsketens en de energievoorziening. Bovendien blijven hogere productie-eisen en bijgevolg stijgende kosten in 2022 een even grote uitdaging als de veranderende overheidseisen en de daarmee gepaard gaande transformatie van landbouw en voeding. 

De DMK-groep acht zich met haar koers voor 2030 goed gepositioneerd en zal deze ook in 2022 voortzetten. Müller licht toe: "Dankzij de consequente uitvoering van onze ‘Visie 2030’ zijn we in staat om proactief te handelen in plaats van gedwongen te reageren. Dat is het resultaat van ons gezamenlijke werk."