Naar boven

14.06.2021

DMK Group: Ondanks de pandemie op koers naar 2030

Boekjaar 2020
Bremen, 14 juni 2021.
Ondanks alle onverwachte uitdagingen die de coronapandemie met zich meebracht, kan de DMK Group terugkijken op een stabiel boekjaar 2020. De eerste marktvooruitzichten voor het lopende jaar zijn optimistisch.

Stabiele statistieken
In het jaar dat in het teken stond van de pandemie heeft de DMK Group goed gepresteerd en stabiele resultaten behaald: De uitbetalingen van DMK aan onze partners daalden niet mee met de negatieve markttrend. Terwijl de uitbetaling in de hele branche gemiddeld daalde ten opzichte van 2019, kon DMK de uitbetalingsprijs op jaarbasis stabiel houden. De omzet van Duitslands grootste zuivelbedrijf ligt met 5,6 miljard euro op het niveau van vorig jaar (5,8 miljard euro) en de solvabiliteitsratio blijft stabiel op 33,8%. Het resultaat bereikte met 24,9 miljoen euro bijna het niveau van vorig jaar (24,5 miljoen euro). 

2020 - Een jaar met vele facetten
Uiterlijk met de in de eerste lockdown explosief gestegen vraag in de levensmiddelenbranche en de bijna tegelijkertijd instortende activiteiten in het segment Food-Service was duidelijk dat de pandemie tot sterke verschuivingen op de markt zou lieden, met enorme uitdagingen voor de gehele leveringsketen. De DMK Group heeft zich daarbij actief door de pandemie geworsteld en zich op betrouwbare wijze gekweten van haar opdracht om de bevolking een veilige voedselvoorziening te bieden. Ondanks alle uitdagingen die daarmee gepaard gaan, heeft de onderneming haar Visie 2030 en de uitvoering van belangrijke mijlpalen nooit uit het oog verloren. Deze omvatten:

  • De verkoop van de ijsfabriek in Haaren; 
  • De verkoop van de dochteronderneming Sanotact; 
  • De volledige overname van DV Nutrition en de integratie in wheyco (BU Industrie);
  • De bouw van de nieuwe fabriek in Rusland (inbedrijfstelling in 2021);
  • De volledige integratie van het merk Alete in BU Baby;
  • De reorganisatie en modernisering van het gehele financiële gebied 
  • Het doorlichten van de aankoop van alle diensten en goederen buiten de melk en de toepassing van kostenbesparingsmogelijkheden.


Met deze koers is de DMK Group goed gepositioneerd voor toekomstige crises, marktschommelingen en nieuwe kansen. "2020 heeft ons corona-wise uitgedaagd, maar heeft ons niet uit koers gebracht. We werken de komende projecten uit als onderdeel van onze strategie - dat is wat we in 2020 hebben gedaan ondanks de pandemie en dat is wat we ook in 2021 zullen doen," vat CEO Ingo Müller samen. 

De pandemie zal ook in 2021 van invloed zijn op de zuivelmarkt, doordat het consumentengedrag is veranderd.  Het lopende jaar is echter beter dan verwacht van start gegaan op de productmarkten: Dit is een positieve verrassing gezien de voortdurende stijging van de wereldproductie van melk en nu de sector van de voedingsdiensten nog steeds verzwakt is door harde lockdowns.

Informatie:
Het Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag 2020 van de DMK Group is te vinden op www.dmk.de/nl/2020. 

Bijzonder: Onder de titel "Samen schrijft men geschiedenis" maakt het interactieve verslag indruk met een illustratief aantrekkelijk uitgewerkt podium waarop belangstellenden het jaar 2020 als luisterboek kunnen beluisteren. Van daaruit kunnen zij naar een van de vier hoofdstukken gaan, die elk meer diepgaande informatie over de afzonderlijke onderwerpen verschaffen. Hier worden klassieke tekstpassages gecombineerd met audio-elementen zoals interviews. Luisterboek en audio-elementen zijn ook te vinden op Spotify en YouTube .