Naar boven

08.08.2022

Sojabonen als kostenbespaarder

De jonge ondernemer Bart van den Bosse test hoe hij minder afhankelijk kan worden van bijkopen.

Bart van den Bosse is pas 20 jaar, maar weet alles van zijn familiegeschiedenis en hun boerenbedrijf. Als hij vertelt, klinkt het routineus en trots tegelijk: zijn grootvader vestigde zich in 1959 in Kerkwerve, een dorp op Schouwen-Duiveland. “Dankzij de ruilverkaveling kon hij hier een compleet nieuwe boerderij opzetten. Hij begon met 4 melkkoeien en had geen andere dieren.” Tot z’n 81-ste molk zijn opa zelf de – in die tijd meer dan honderd – Holstein- Frisian-koeien. Daarna verrichtte hij nog tot 2013 allerlei werk op de boerderij. In 2000 nam Barts vader het bedrijf over en breidde het in de loop der jaren uit. “Mijn opa heeft dat allemaal nog meegemaakt.”

Aangekomen in het nu

Toen zijn grootvader stopte met melken, werd dat vrij snel merkbaar. “Vandaag melken we 155 Holstein-koeien met drie robots”, zegt de aspirant landbouweconoom. “Dat was een bewuste keuze, want mijn vader had geen tijd om zelf te melken, en zelf was ik toen nog te jong.” De jaarlijkse melkproductie op het bedrijf bedraagt gemiddeld 10.500 kilo per koe.

Meer zelfbeschikking

In de toekomst wil de familie de veestapel uitbreiden van 175 tot 200 koeien. De huidige melkprijzen maken het mogelijk fosfaatrechten te verwerven en zo de veestapel uit te breiden. Over een jaar is Bart van den Bosse klaar met zijn studie en dan wil hij fulltime op de boerderij gaan werken. “Ik heb al wat ideeën”, zegt hij opgewekt. Eiwit is een groot probleem bij het voeren. Om er zo min mogelijk van te hoeven bijkopen, is hij van plan sojabonen te planten. Op dit moment probeert hij gemengde teelt van soja en tarwe. Wanneer dit gewas wordt ingekuild, komt er meer eiwit beschikbaar zodat er minder hoeft te worden bijgekocht. “Ik wil zelf ook meer gaan werken”, zegt de melkveehouder. “We doen nu veel met de loonwerker en maken vaak gebruik van de diensten CRV. Op dat punt kunnen we nog besparen; door de inseminatie en meer werk op de boerderij zelf te doen.” In de toekomst zou hij meer zelfvoorzienend willen werken met als doel het bedrijf nog generaties lang in de familie te behouden.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van producten & innovaties