Naar boven

15.04.2021

Zo werkt intrinsieke motivatie

Marco Bode, voorzitter raad van commissarissen SV Werder Bremen en Europees kampioen voetbal

Wat drijft ons? Hoe leveren we topprestaties? Hoe slaag ik erin om mijn eigen prestatievermogen volledig te benutten? Of: Hoe kan ik anderen motiveren om hun beste beentje voor te zetten en hun grenzen op te zoeken? Deze vragen over motivatie, over datgene wat ons persoonlijk drijft, zijn beslist boeiende, maar ook moeilijke vragen. En uiteraard relevant, zowel in de sport als met betrekking tot een professionele loopbaan!

“Medewerkers moeten zin kunnen geven aan hun activiteit.”

Marco Bode, voorzitter raad van commissarissen SV Werder Bremen en Europees kampioen

Op basis van mijn ervaringen als professioneel sporter ben ik ervan overtuigd dat vooral intrinsieke motivatie n tivatie nodig is. Met andere woorden: de motivatie die vanuit onszelf komt. Wanneer we datgene wat we doen zinvol vinden, wanneer we plezier beleven aan wat we doen en we ons daar goed bij voelen, zijn we gemotiveerd en bereid om topprestaties te leveren zonder over beloning of bestraffing na te denken. Professionele sporters zijn doorgaans zeer sterk intrinsiek gemotiveerd omdat zij van iets wat ze als kind al graag deden hun beroep hebben kunnen maken. In bedrijven komt deze situatie misschien minder vaak voor maar is dit even belangrijk: medewerkers moeten zin kunnen geven aan hun taken en in het beste geval plezier vinden in hun werkzaamheden; dat zal de prestaties beslist bevorderen. Maar hoe staat het met de extrinsieke motivatie? Kunnen prestaties bevor derd worden door het vooruitzicht van meer geld of meer macht? In principe is dat absoluut mogelijk, maar je moet voorzichtig zijn met dit soort stimulansen. Een bonus kan immers ook ongewenst gedrag in de hand werken! Een voorbeeld uit het voetbal: een aanvaller heeft een sterke intrinsieke motivatie om zich voor het succes van het team in te zetten. Wanneer je probeert zijn motivatie nog verder te stimuleren door hem een beloning voor ieder gescoord doelpunt aan te bieden, zou dat bij hem egoïstisch gedrag in de hand kunnen werken, wat vervolgens een negatief effect kan hebben op zijn algehele prestatie en op het succes van het team. Bovendien leert de psychologie ons dat de motivatie op heel wat verschillende manieren gestimuleerd kan worden en dat deze van persoon tot persoon verschillen. Sommigen verlangen naar onafhankelijkheid en vrijheid, voor anderen gaat het om veiligheid en geborgenheid. De ene speler speelt op zijn best wanneer hij weet dat de trainer bij succes twee dagen vrij zal geven, de andere levert een topprestatie wanneer zijn gezin of iemand die voor hem belangrijk is op de tribune zit! Ik vond beide belangrijk overigens!

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek