Naar boven

01.02.2021

Zo wapent DMK zich voor de toekomst

Het digitale serviceplatform en Machine Learning staan nog maar in de kinderschoenen

De coronacrisis heeft ons overduidelijk laten zien hoe belangrijk digitale structuren zijn. Mede doordat de medewerkers zich snel aan de nieuwe situatie konden aanpassen, is DMK de afgelopen maanden zo goed doorgekomen: virtuele meetings vervingen vergaderingen, Home Office werd het nieuwe normaal. En zo gaat het niet alleen bij de zuivelcoöperatie – de hele economie is aan het digitaliseren.

Nieuwe meerwaarde

Strategisch gezien is het des te belangrijker voor ons dat we gelijke tred houden. Daarom is DMK al jaren intensief bezig met digitale toekomsttechnologieën en de kansen en risico’s die deze met zich meebrengen. “In de hele waardeketen hebben we veel potentieel geïdentificeerd, beoordeeld en gestructureerd”, aldus David Reinhardt, Senior Manager Digital Acceleration and Innovation bij de afdeling Corporate Strategy. “We willen deze technologieën verstandig inzetten, om daarmee de ondernemingsdoelen te ondersteunen, voor klanten en partners problemen op te lossen en nieuwe meerwaarde te creëren.”

Forse technologiesprong

De eerste projecten zijn al met succes gerealiseerd. Met het digitale serviceplatform heeft de onderneming het afgelopen anderhalf jaar een nieuw ecosysteem opgezet, dat helpt om DMK fit voor de toekomst te maken. “Dat is een echte technologiesprong”, zegt Reinhardt over het platform waarop diverse toepassingen worden aangeboden. “Deze services kunnen zowel de melkveehouder ondersteunen, het concurrentievermogen van de onderneming verbeteren als meerwaarde voor klanten scheppen.” Mymilk, de eerste bouwsteen van dit platform, is inmiddels zichtbaar voor de melkveehouders en bewijst al goede diensten in het dagelijks leven. Maar er is in de toekomst nog veel meer mogelijk met het digitale serviceplatform, om DMK verder digitaal te verbinden.

Machine Learning is een van de digitale technologieën van de toekomst, waar DMK op focust. Daarbij worden machines getraind met behulp van menselijke ervaringen

Machinaal leren

Op dit moment ligt de focus op diverse verschillende technologieën die één ding met elkaar gemeen hebben: ze helpen de medewerkers om hun ondernemingsdoelen te bereiken. Een voorbeeld daarvan is Machine Learning. Deze methode wordt onder Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) geschaard, maar is nog mijlenver verwijderd van echte menselijke intelligentie en we zouden er niet bang voor moeten zijn. De toekomst van de industrie zal sterk afhankelijk zijn van deze technologie. Bijzonderheid: machines of systemen leren taken aan op basis van vooraf bepaalde gegevens. Ze worden niet geprogrammeerd voor de taken. Zo kunnen systemen breder worden ingezet dan vroeger.

Intelligente toepassing

Met Machine Learning kunnen binnen productieprocessen automatisch verbanden worden gelegd, die normaliter alleen door menselijke intelligentie en ervaringen kunnen worden vastgesteld. Daartoe worden gegevens van het productieproces verzameld en wordt het Machine Learning-systeem getraind met menselijke ervaringen. Op dit moment worden er een paar prototypen ontwikkeld door DMK-experts. De weg naar de toekomst bestaat uit vele stappen. DMK is momenteel bezig om meer tempo te maken.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek