Naar boven

15.04.2021

Wat motiveert jou?

Oliver Bartelt, Hoofd Communicatie DMK Group

Deze vraag kan iedereen alleen voor zichzelf beantwoorden, we hebben elk onze eigen redenen. Wat hierbij interessanter is, is of we zaken doen omdat we ze kúnnen doen... of omdat we ze graag wíllen doen.


In 1953 bereikten de Nieuw-Zeelandse bergbeklimmer Sir Edmund Hillary en zijn Nepalese sherpa Tenzing Norgay de top van de Mount Everest. Toen men Hillary achteraf vroeg waarom hij bergen beklom, antwoordde hij: “Omdat ze er zijn.” Maar volstaat dat als reden? Staan wij ‘s morgens op en gaan we aan ons bureau zitten, naar de stal of naar het werk “omdat die er zijn”? Of steekt er meer achter onze motivatie om bepaalde zaken te doen? Willen we niet wat veranderen?


Het is in ieder geval mogelijk iets te willen dat op het eerste gezicht niet mogelijk lijkt of er (nog) niet is. Vliegen is een van de voorbeelden van iets wat lang niet mogelijk leek. Of een nieuw vaccin ontwikkelen. De Mount Everest, daarentegen, is er altijd al geweest, en deze berg beklimmen was mogelijk, althans in theorie. Maar alleen het feit dat iets er is, volstaat niet voor ons om het te willen. De motivering “Omdat ze er zijn” impliceert een ander aspect: nieuwsgierigheid. Als iemand iets wil, is dat doorgaans omdat het voor die persoon onbekend terrein is. In de wereld van Sir Hillary waren dat de bergen. En het is mogelijk om ze te beklimmen... of het allerminst te proberen. Dat alleen al wekt de interesse.


Voor ons bij DMK zijn het niet de bergen die we als uitdaging zien. Maar ze vormen een mooie metafoor: DMK verenigt mensen uit zowel landbouwbedrijven als melkveehouderijen die ondanks tegenslagen en het gevoel dat iets “onmogelijk” is, er ook naar streven om zaken te veranderen. Daarom hebben wij dit nummer speciaal gewijd aan deze personen. Op de volgende pagina’s krijgt u een boeiende inkijk in de wereld van die personen. Veel leesplezier met deze nieuwe MILCHWELT!

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek