Naar boven

20.12.2022

Melk ophalen is als puzzelen

Fluctuerende melkvolumes, wisselende melktijden of de verschillende behoeften aan rauwe melk van de DMK-fabrieken vormen een grote uitdaging voor een doeltreffende routeplanning van de RMO’s.

Thomas Klingohr is een strategisch meesterbrein. Waar anderen op een luchtfoto alleen vrachtwagens, boerderijen, industrieterreinen en wegen zien, ziet hij schema’s, melkvolumes en de kortste route van A via B naar C. Met zijn vloot van 19 RMO’s zorgt hij er op de locatie Zeven voor dat zoveel mogelijk melk in zo kort mogelijke tijd van de melkveebedrijven naar de koeltanks van het DMK-zuivelbedrijf wordt vervoerd. “Verse melk is een gevoelig voedingsmiddel dat slechts beperkt houdbaar is, zelfs wanneer het volledig gekoeld wordt bewaard. Onze melkveehouders zijn afhankelijk van een gesmeerd lopend transport van de boerderijen naar de fabrieken – 365 dagen per jaar, onder alle weersomstandigheden,” zo vertelt Thomas Klingohr over het belang van zijn werk. Maar dat is niet alles. De hoeveelheid melk varieert per seizoen. In het voorjaar is de melkaanvoer groter dan in het najaar. Daarbij komt nog de noodzaak van het ophalen van één soort per keer. VLOG-melk mag niet worden vermengd met andere soorten melk. Bovendien moeten de ophaaltijden aansluiten op de melkintervallen op de melkveebedrijven. Kleinere bedrijven melken twee keer per dag, grote bedrijven tot drie keer. Sommige kunnen dan ook om de twee dagen worden bezocht, terwijl voor andere melkveebedrijven meerdere ritten nodig zijn voor alle tanks geleegd zijn. “In extreme gevallen hebben we te maken met tijdvensters van maximaal 90 minuten ten opzichte van een vastgesteld tijdstip. Er wordt verwacht dat we precisielandingen maken,” aldus Thomas Klingohr.

Zodra al deze basisinformatie beschikbaar is, begint het puzzelwerk. In de fabriek van DMK in Erfurt is de modernste hogedrukinstallatie voor ultrahogetemperatuurbehandeling van Duitsland in gebruik genomen. Echte druk op de ketel “UHT4+” - wat klinkt als de naam van een vechtrobot uit het Star Wars-imperium, is een droom die uitkomt voor fabrieksdirecteur Jens Klausen: “Onze nieuwe automatische installatie voor ultrahoge temperatuurbehandeling (UHT) bestaat uit meer dan 100 buizen. Hij is bestand tegen een druk tot 100 bar en stelt ons in staat vegan en andere geavanceerde producten te produceren op een zeer hoog kwaliteitsniveau, van marktrijpheid tot verkoop.” “De installatie werd op maat gemaakt voor de DMK-fabriek in Erfurt en na een bouwperiode van een jaar, ondanks corona, op tijd in gebruik genomen,” voegt projectmanager Andreas Allner eraan toe. De BU’s Brand en Private Label zijn enthousiast over de nieuwe technische mogelijkheden. Daarmee kunnen geheel nieuwe concepten worden gerealiseerd. Dit omvat bijvoorbeeld een vegan broodbeleg dat in april 2023 in de handel komt. De ploegendienst voor de chauffeurs moet worden uitgewerkt. Er mogen geen rijen ontstaan voor de losplaatsen op het terrein van het zuivelbedrijf in Zeven, om te voorkomen dat transport en verwerking stilvallen. Ook de routes worden voortdurend herzien. Thomas Klingohr: “Zijn er wegwerkzaamheden op de routes? Hoe zien de toegangswegen tot de boerderijen eruit? Kunnen we weersgerelateerde vertragingen verwachten. Allemaal belangrijke aspecten waarmee we rekening moeten houden, en dat elke dag weer.” In de eerste stap wordt de planningssoftware gevoed met alle informatie. Daarna wordt de theorie geoptimaliseerd met behulp van de beschikbare praktijkervaring. Nieuwe routes worden met de chauffeurs doorgesproken. Hun lokale kennis speelt daarbij een doorslaggevende rol . Thomas Klingohr: “Onze collega’s op de tankwagens kennen de omstandigheden in het ophaalgebied en op de boerderijen veel beter dan wij op kantoor.”

 

Daarna worden de melkveehouders enkele dagen van tevoren ingelicht over de nieuwe ophaaltijd en eventueel noodzakelijke speciale ophaalritten. Extra ritten zijn nodig als de tankcapaciteit van de melkveehouder of de tankwagen niet voldoende is door verschuivingen in de ploegendiensten van de individuele RMO’s. Heel belangrijk voor Thomas Klingohr: “Als er problemen zijn met de nieuwe ophaaltijden, bijvoorbeeld door de tijdstippen waarop gemolken wordt, hebben de melkveehouders nog tijd om contact met ons op te nemen, zodat we de planning kunnen aanpassen.” Daarna vindt de aanpassing van de routes plaats. Of Thomas Klingohr en zijn team alles goed hebben gedaan, blijkt uit de dagelijkse weeggegevens van de RMO’s.

 

Ze houden bij hoe effectief de ritten zijn geweest. Het doel: een zo volledig mogelijke benutting van het wettelijk toegestane totaalgewicht van 40 ton per tankwagen. “We worden hier steeds beter in, omdat we een geweldig team zijn,” zegt de logistiekspecialist bescheiden. Ook dat is typisch Klingohr.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek