Naar boven

15.04.2021

De CEO

Voor Ingo Müller bestaat DMK alleen omdat de mensen gedreven zijn en als een team samenwerken. Zo wordt het volledige potentieel van het bedrijf benut.

“De verhalen op de volgende bladzijden zijn een goed bewijs van het feit dat een coöperatie nooit alleen kan functioneren maar alleen samen. De eerste vereiste hiervoor is motivatie. Hiervoor zijn mensen nodig die geloven in een gemeenschappelijke zaak. Hier laten we zien waarom ze houden van wat ze doen, ondanks alle tegenslagen. Datzelfde geldt voor mij. Mensen vragen mij vaak: Wat motiveert je als de uitdagingen in de landbouw en in het bedrijfsleven zo gigantisch zijn? Dan antwoord ik dat we allemaal een gemeenschappelijke visie delen en vooruit kijken. En dat is niet gemakkelijk. DMK heeft verreweg het grootste aandeel in de consolidatie van de Duitse zuivelindustrie. De fusie van de zuivelbedrijven heeft in het verleden heel wat geld gekost, e er bestonden nauwelijks merken of speciale producten, maar bijna uitsluitend huismerken en standaard industrieproducten. Zuivelbedrijven zouden nauwelijks op eigen kracht kunnen overleven. En nog steeds staan wij voor grote uitdagingen.

 

 

“Ik wilde me als boer voor de belangen van de boeren inzetten.”

Ik ben opgegroeid op een pachtboerderij in Strückhausen en kwam al op jonge leeftijd in contact met Botterbloom Milch Eiskrem eG, waaraan mijn ouders destijds leverden. Het bedrijf is later gefuseerd met DMK eG. Bij Botterbloom volgde ik een opleiding tot zuivelspecialist, en ook toen draaide alles al om de melkprijs, de huurprijs, de quotumprijs, de rundvleesprijs. Als twaalfjrige zat ik naast mijn vader op de tractor bij een demonstratie tegen de invoering van de melkquota, en als 14-jarige woonde ik voor het eerst de algemene vergadering van het zuivelbedrijf bij. Ik ben opgegroeid met het idee dat de melkquota oneerlijk waren, zonder aanvankelijk de betekenis achter de invoering ervan te begrijpen. Als boer wilde ik voor de belangen van de boer opkomen.


Werken als boer heeft me altijd geïnteresseerd, maar ik besloot om zuivel en zuivelmanagement te studeren. Ik was ervan overtuigd dat ook in de zuivelindustrie mensen nodig zijn die de landbouw begrijpen en zich hiervoor inzetten. Tijdens mijn opleiding werkte ik in het zuivelbedrijf op de ijsafdeling, terwijl ik in de weekends thuis bezig was met silo rijden, silo naar de stal brengen, melken, mest uitrijden, drijfmest rijden. Wanneer mij of het management van DMK wordt verweten dat wij geen idee hebben van de problemen in de landbouw en dat wij ons afzijdig houden in ons hoofdkantoor in Bremen, dan doet mij dat pijn omdat het absoluut niet waar is. Sinds 1997 heb ik zowat alle veranderingen in het bedrijf meegemaakt of begeleid: onder andere als hoofd QM in Neubörger, als fabrieksdirecteur in Strückhausen, als crisismanager en sinds 2016 als CEO. Ik streefde er steeds naar de organisatie en de onderneming te verbeteren, verantwoordelijkheid te nemen en deze verder te ontwikkelen in het belang van de eigenaren, wat vaak met slapeloze nachten gepaard ging.

Ingo Müller, sinds 2016 CEO van DMK

Sluiting van vestigingen of afdelingen raakte mij enorm. Ook het verlies van melkvolume als gevolg van onvoldoende uitbetalingen beschouwde ik als een nederlaag. Het vertrouwen van leden verliezen, komt hard aan. Maar ik ben iemand die opstaat als hij valt en alles doet wat mogelijk is zodat ik mezelf ’s morgens nog in de spiegel aan kan kijken.


Eén ding is duidelijk: in de onderneming zal nooit alles van een leien dakje gaan, want deze sector is zeer complex en er zijn geen standaard oplossingen. Ik zit al 32 jaar in de zuivelindustrie en ook ik ben niet tevreden over het niveau van de melkprijs. Maar alles wat wij doen, dient om deze prijs voor onze leden voortdurend te verbeteren.

 

“Het vertrouwen van leden verliezen, komt het hardst aan.”

Het raakt mij als ik zie hoe onze medewerkers en leden op allerlei terreinen doorwerken, doorgaan en blijven geloven in de zaak en grote wilskracht tonen. Een volledige omwenteling van de strategie was alleen mogelijk omdat iedereen zijn job niet zomaar routinematig uitvoerde, maar meedacht, impulsen gaf en in de zaak geloofde. Met het hart en met het hoofd. Dit alles gaat en ging gepaard met tegenslagen – waarbij zowel werknemers als boeren het zwaar te verduren kregen en dat is nog steeds zo.


Ik ben er enorm trots op dat de moed om iets nieuws te proberen is gebleven en dat dit talloze resultaten heeft opgeleverd. Alleen zo kan het verdergaan. Wij zijn de onderneming.”

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek