Naar boven

15.04.2021

De boer

Melkveehouder André van Vliet is blij dat hij een heleboel dingen goed heeft gedaan als vader. Zijn zonen zullen de boerderij overnemen – geen vanzelfsprekendheid voor de 52-jarige landbouwer.

“Het is de vrijheid die ik met mijn beroep associeer. En daarmee bedoel ik niet alleen dat ik het grootste deel van de dag buiten doorbreng. Ik ben zelfstandig ondernemer en werk met het beste team dat ik me kan voorstellen: mijn familie. Samen exploiteren we een 116 hectare groot melkveebedrijf “Lakeside Holsteins” in de relatief jonge provincie F Flevoland. Onze boerderij staat op grond die in de jaren tachtig is drooggelegd aan de voet van de voormalige Zuiderzee. Dit betekent dat wij geen traditioneel familiebedrijf zijn, maar het begin is er, want twee van onze kinderen hebben besloten mij op te volgen.

“Mijn kinderen kennen het plattelandsleven al van jongs af aan.”

André van Vliet, boer in de provincie Flevoland, Nederland

Wat kan mij meer motiveren dan dat? En vooral nu het zulke moeilijke tijden zijn voor de melkveehouders. Mijn kinderen kennen het plattelandsleven al van jongs af aan. Samen staan we om zes uur ’s morgens op en beginnen we de dag, die altijd afwisselend is. Net als de natuur. Kalvende koeien en het werk op de boerderij zijn moeilijk te plannen; daarnaast verbouwen we als gemengd bedrijf ook gras, maïs, suikerbieten en tarwe.


Er is veel te doen op ons bedrijf en mijn jongens beseffen dat zij een beroep hebben gekozen waarin ze met heel wat uitdagingen te maken hebben. En zo pakken we dat aan: om de productie van onze koeien tijdens hun hele leven te verlengen, fokken wij compactere dieren, omdat wij door ervaring weten dat grote koeien meer gezondheidsproblemen hebben. Tevens willen we onze veestapel uitbreiden, wat in Nederland een dure aangelegenheid is. Daartoe moeten wij fosfaatrechten per koe verwerven. Ook de vruchtbaarheid van de bodem moet worden verbeterd; daarom produceren we duurzamer en krijgen we energie via alternatieve energiebronnen. Dat is onze bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.


De gezinsagenda is enorm - en omdat Nederland een zeer dichtbevolkt gebied is, wordt het voor boeren eigenlijk steeds minder aantrekkelijk om een landbouwbedrijf te runnen naarmate het zich ontwikkelt. Een belangrijke factor in de beslissing van onze kinderen is daarom ook ons lidmaatschap bij DOC Kaas. Door de verscheidenheid aan productgroepen hebben wij een veel constantere melkprijs. Dit is de enige manier waarop een zuivelbedrijf kan overleven. We hebben vertrouwen in DOC Kaas en DMK en dat motiveert ons.”

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek