Naar boven

17.01.2021

Dat moet anders!

Weg van het hokjes denken, naar meer uitwisseling. Florian Schomaker, opleider en HR Manager Organizational Development, over vernieuwingen binnen de opleidingen

Hoe loopt het op dit moment?

Net als in de organisatie als geheel, komen onze leerlingen steeds meer samen in afdelingsoverschrijdende projecten en werken ze met eigen verantwoordelijkheid aan spannende onderwerpen. We zien nu een generatie die meer vraagtekens plaatst bij de zin van hun werk en zelf meer inbreng wil hebben. In het kielzog van de internationalisering van de DMK Group hebben onze leerlingen tegenwoordig bijvoorbeeld de mogelijkheid om locaties in binnen- en buitenland te bezoeken. Daar kunnen ze waardevolle ervaringen opdoen en al vroeg contacten leggen voor hun verdere loopbaan binnen DMK.

Door de pandemie zijn de voorwaarden voor de opleidingstrajecten veranderd…

Ja, als gevolg van de coronapandemie zijn ook wij in een nieuwe situatie terechtgekomen. Leerlingen en opleiders werken waar mogelijk vanuit huis. Dat brengt aan alle kanten nieuwe, spannende u ten uitdagingen met zich mee. Zo konden leerlingen dit jaar al ervaring opdoen met digitaal onderwijs, homeschooling en online toetsen maken. Het inwerken in het bedrijf vindt plaats met een mix van fysieke aanwezigheid en videoconferenties. Daarbij is het echter ook duidelijk geworden dat leren op afstand steeds meer tegen zijn grenzen aanloopt. De persoonlijke ontmoeting tussen leerlingen en opleiders blijft onontbeerlijk in het onderwijs, ook vandaag de dag nog

"In de toekomst zal gewerkt worden in flexibele teams of projectorganisaties, die samenkomen voor specifieke taken"

Florian Schomaker

Hoe ziet de toekomst van het nieuwe teamwork eruit?

Net als bij de andere werknemers wordt digitale samenwerking ook op het gebied van opleidingen steeds meer gestimuleerd door DMK. Dankzij de invoering van nieuwe samenwerkingstools is het inmiddels op veel plaatsen mogelijk om overal en op elk moment te werken. Team- en afdelingsmeetings vinden steeds vaker digitaal plaats, taken worden gestuurd door softwaretools, de communicatie vindt plaats per chat. In de toekomst zal gewerkt worden in flexibele teams of projectorganisaties, die samenkomen voor specifieke taken.

Een uitdaging voor de opleiders!

Dat brengt inderdaad nieuwe eisen met zich mee, wat betreft de overdracht van leerstof en waarden. Vanuit mijn perspectief biedt het echter een waardevolle mogelijkheid om te profiteren van de technische knowhow van de nieuwe generatie. Het is aan ons, als DMK, om ervoor te zorgen dat het persoonlijke contact tussen leerlingen, collega’s en opleiders, ondanks toenemende exibilisering van de werktijden enlocaties, behouden blijft. Het is namelijk duidelijk: digitale samenwerking heeft meer dan ooit de persoonlijke factor nodig.

Innovatief voorbeeld

Omdat we ingrijpende infectieketens moeten vermijden, hebben we de StartUp – de introductiedagen voor leerlingen – dit jaar digitaal georganiseerd. 84 leerlingen van 15 locaties kwamen met behulp van ons communicatieplatform één dag per camera, luidspreker en microfoon bijeen. 13 sprekers uit verschillende bedrijfssectoren hielden interessante lezingen, presenteerden de onderneming en gaven toelichting. Aansluitend kregen de leerlingen de mogelijkheid om het evenement per app te beoordelen.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek