Naar boven

16.12.2020

“We hebben het zelf in de hand”

De tweede golf van de pandemie leidt weer tot verhoogde beschermingsmaatregelen. Hermann Köster over uitdagingen en kansen

De tweede infectiegolf heeft zich aangediend. Hoe is DMK daarop voorbereid?

We hebben veel geleerd van de ervaringen van de afgelopen maanden, en onze hygiënemaatregelen en de afstemming binnen de taskforce al enige tijd voor de tweede lockdown weer geïntensiveerd. Parallel daaraan ligt onze focus op het beschermen van onze toeleveringsketen, zodat we onze klanten betrouwbaar met goederen kunnen blijven bevoorraden, de melk van onze melkveehouders kunnen ophalen en in de fabrieken van DMK verwerken.

Met welke uitdagingen werd DMK tot nu toe geconfronteerd?

Door de tussentijds zeer verschillende maatregelen in de Duitse deelstaten, was het voor ons vooral in die periode voor de tweede lockdown een hele uitdaging om uniforme regels voor onze DMK-locaties vast te stellen, zonder daarbij de voor ons zo noodzakelijke exibiliteit te verliezen. Want niet elke locatie en elke regio werd in het begin even zwaar getro en. We hebben hierin een weg gevonden die door iedereen gesteund werd en zo konden we DMK al voor de o­ciële lockdown optimaal beschermen. Het was en is een uitdaging dat we locaties in verschillende landen hebben. Ook hier ontwikkelt corona zich dynamisch en het is belangrijk om rekening te houden met de individuele maatregelen per land, maar tegelijk uniforme informatie te geven. Onze maatregelen hebben immers niet alleen betrekking op onze eigen medewerkers, maar ook op andere ondernemingen die voor ons werken. Zo moesten en moeten er bijvoorbeeld procedures voor de hygiënemaatregelen binnen de grote bouwprojecten op onze locaties worden opgesteld. Alle betrokkenen moeten hierover geïnformeerd worden. Om te zorgen dat het voor iedereen begrijpelijk is, moesten teksten en documenten in sommige gevallen in meer dan tien verschillende talen worden vertaald.

Samen komen we hier doorheen!

Hermann Köster, COO DMK Supply Chain Management

Wat kunnen de medewerkers doen?

Hetzelfde wat ze tot nu toe ook zeer consciëntieus hebben gedaan: afstand houden en op hygiëne letten. Dat is niet overdreven voorzichtig, maar solidair. Wie zich daaraan houdt, denkt op die manier ook aan anderen en beschermt zijn collega’s. Dat we deze pandemie tot nu toe goed hebben doorstaan, hebben we dus aan onszelf te danken. En dat is dan weer het mooie ervan: we hebben het zelf in de hand.

Van welke maatregelen die de onderneming tijdens de eerste golf heeft getroen, kan DMK nu proteren?

Veel van de maatregelen die we in het voorjaar hebben geïmplementeerd, zijn ook nu van toepassing en inmiddels al ‘aangeleerd’. Naast de gedragsregels met betrekking tot mondkapjes, het vergaande bezoek- en reisverbod en de tot een minimum beperkte fysieke aanwezigheid bij vergaderingen ook de inzet van telewerken, voor zover dit haalbaar en afgesproken was. Het spontane telewerken in het voorjaar functioneerde heel goed, daarom zullen de medewerkers van wie de activiteiten het toelaten, voorlopig thuis blijven werken, om zo min mogelijk contacten te hebben.

Hoe reageren de medewerkers?

Ze vinden het fijn dat er duidelijke regels zijn – voor een deel wensen ze dat ook zelf. Desalniettemin was en is het een vermoeiende periode, en we danken alle medewerkers die eraan bijgedragen hebben dat we tot nu toe goed door de crisis zijn gekomen. Zij hebben de onderneming overeind gehouden. Nu komt het erop aan dat we blijven volhouden, mee blijven doen en daarbij ook eens een stapje extra doen. Mijn wens voor ieder op zich: blijf ook in de wintermaanden gezond en let een beetje op elkaar. Samen komen we hier doorheen!

Meer artikelen

Meer nieuws van andere divisies van de DMK Group