Naar boven

30.11.2020

Joana Franke

De personeelsafdeling voert de sollicitatieprocessen momenteel voornamelijk digitaal uit. Een grote verandering voor de HR die het hele team bijzonder goed doorstaan heeft, aldus Joana Franke.

HR is “people business” – voor, met en door mensen gemaakt. Des te ongewoner was de overgang naar het thuiswerken voor Joana Franke in maart van dit jaar. Maanden later heeft de teamcoördinator van de HR Service Recruiting echter een positieve routine gecreëerd. Zeker nadat ze met haar computer verhuisd is van de woonkamer naar de werkkamer thuis, waar een tweede beeldscherm en een echte bureaustoel voor meer werksfeer zorgen.

 

De coronatijd heeft nog steeds geen negatieve gevolgen voor de werkdruk voor Joana Franke en haar team. "Er solliciteren zelfs meer mensen dan vorig jaar", zegt ze. Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerden contact blijven opnemen, heeft haar team vermeldingen op de website, bij de vacatures en in de e-mailhandtekening opgenomen: "Bij DMK blijven we ook nu gewoon personeel werven".

"Bij DMK blijven we ook nu gewoon personeel werven".

Joana Franke - teamcoördinator bij HR Service Recruiting

Het wervingsproces loopt op dit moment, zoals overal, voornamelijk digitaal: "Kennismakingsgesprekken vinden in eerste instantie plaats via de telefoon of Microsoft Teams. Ook het inwerken van nieuwe collega's en leerlingen gebeurt hoofdzakelijk via de videotool."

Inmiddels is dat alles voor Joana Franke bijna normaal: "Ik werk graag vanuit huis. Toch mis ik mijn team en de mogelijkheid om even over het bureau heen te kunnen overleggen. Ik ben in ieder geval wel heel benieuwd, hoe in de toekomst bij DMK zal worden omgegaan met het thuiswerken".

Sinds het begin van de Corona-crisis houdt Joana Franke ons op de hoogte van zijn dagelijkse werk.

 

 

 

Meer artikelen

Meer nieuws van andere divisies van de DMK Group