Naar boven

23.04.2020

Ingo Müller en Heinz Korte over de huidige situatie

Sinds enkele weken overschaduwt een ziekteverwekker ons leven en ons werk: Het coronavirus SARS-CoV-2 verandert het dagelijks leven van bijna iedereen. Als DMK Group hebben we onze medewerkers, boeren en melkverwerkende fabrieken zo goed mogelijk voorbereid op alle denkbare scenario's.

Sinds enkele weken overschaduwt een ziekteverwekker ons leven en ons werk:
Het coronavirus SARS-CoV-2 verandert het dagelijks leven van bijna iedereen. Beperkingen van de persoonlijke vrijheden zijn bedoeld om de verspreiding van het virus te vertragen, zodat ons gezondheidssysteem zijn grenzen niet bereikt. Omdat niet te veel mensen tegelijkertijd besmet mogen raken, mogen kinderen niet meer naar school, kinderdagverblijven en speeltuinen, worden de eigen woningen omgetoverd tot kantoren, zijn de grenzen gesloten en zijn er geen voetbalwedstrijden, popconcerten, kermissen en andere grote evenementen meer. Iedereen is verplicht om afstand te houden.

Als DMK Group hebben we onze medewerkers, boeren en melkverwerkende fabrieken zo goed mogelijk voorbereid op alle denkbare scenario's. Een werkgroep is sinds het begin van de crisis bezig geweest met het coördineren van alle noodzakelijke maatregelen. Het is nu aan ieder van ons om verstandig te handelen en ervoor te zorgen dat we dit gevaar samen beperken en de crisis met inzicht doorstaan.

Eigenlijk is dit hét uur van het coöperatieve idee: "Wat één iemand niet alleen kan, kunnen velen samen wel." Dus een WIJ.

Op dit moment weet niemand hoe de situatie zich zal ontwikkelen en hoe de wereld er over een paar weken uit zal zien. We zien wel dat als we het gevoel van saamhorigheid behouden, ook al is die virtueel via telefoon, e-mail of videoconferentie, we als bedrijf deze periode goed zullen doorstaan.

We zijn trots om te zien hoe we deze stresstest tot nu toe aanpakken. We hebben onze onderneming geherstructureerd. Tijden als deze laten zien wat wij als DMK kunnen bereiken en wat een WIJ betekent!

Als DMK willen we de bevolking van voedsel voorzien, dat is onze duidelijke missie. Wij vervullen deze missie momenteel op een bijzondere manier, dat betreft onze melkveehouders op de boerderijen en de medewerkers van de zuivelfabrieken en de administratie.

"De levensmiddelensector is van vitaal belang", de uitspraak van de Duitse minister van Landbouw Klöckner is zowel een uitdaging als een kans voor ons. De pandemie heeft ons allemaal bereikt: het onderwerp coronavirus beslaat bijna al onze afdelingen. Menselijk en ook zakelijk. Tot nu toe moesten we bij DMK nog niet kampen met veel ziekteverlof of grote uitvallen, maar daarvoor doen we ook veel. Als bedrijf in de voedingsindustrie weten we waar het bij hygiëne om draait. En we bouwen hierop voort met verdere maatregelen. Daarom dank ik u van harte, voornamelijk alle collega's in onze fabrieken!

Het virus is een stresstest voor productie, verkoop en logistiek, maar ook voor de afdelingen HR, IT, financiële zaken, juridisch, communicatie en meer. Onze taskforce volgt de gebeurtenissen al sinds het begin van het jaar nauwlettend. Een team met leden van het management en technische specialisten, die we flexibel aanpassen ten opzichte van de groep mensen, analyseert de situatie ten minste één keer per dag en communiceert continu, ook met instellingen als het Robert Koch Instituut (Duitse RIVM) en overheidsinstanties.

Op deze manier vervullen we onze missie om de bevolking van voedsel te voorzien. Dat is op dit moment onze taak – van ons allemaal. Onze taskforce stuurt ons goed en zorgvuldig, bereidt ons voor op situaties en leidt er maatregelen uit af. Daarnaast draagt iedereen persoonlijk bij door het werk geconcentreerd uit te voeren en flexibel te reageren op veranderingen.

We hebben hooggekwalificeerde boeren direct aan onze zijde, wier kwaliteitsmelk we verwerken. Onze bijzondere dank gaat dan ook uit naar u – zonder de bedachtzame en zorgvuldige aanpak op onze boerderijen zouden de schappen leeg blijven.

We zijn trots om te zien hoe we deze stresstest tot nu toe aanpakken. We hebben onze onderneming geherstructureerd. Tijden als deze laten zien wat wij als DMK kunnen bereiken en wat een WIJ betekent!

Onze gedachten gaan in deze moeilijke periode ook uit naar de teams in alle andere landen, met name naar onze collega's in Italië en Spanje. We staan samen als DMK-familie.


Ingo Müller                                                                Heinz Korte

CEO DMK Group                                                      Voorzitter van de raad van toezicht DMK Group

Meer artikelen

Meer nieuws van andere divisies van de DMK Group