Naar boven

15.04.2021

Volop energie voor DMK Energiemanagement

Energiemanagement levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling voor 2030 van DMK Group. De uitdagingen zijn complex en wijzigen continu.

Bij DMK gaat het om meer dan alleen maar melk en zuivelproducten: in onze Missie 2030 ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid voor mens en milieu maar ook de verplichting om naar ecologische duurzaamheid te streven. Daarin speelt het energiemanagement een sleutelrol.


Klaus Landwehr, Head of Energy Management, en zijn team streven ernaar om DMK als moderne en energie-efficiente onderneming verder te ontwikkelen. “We communiceren intensief met gespecialiseerde experts, overheden, certificeringsinstanties, onderzoeksorganisaties en belangenverenigingen en zorgen ervoor dat alle benodigde kennis optimaal bij de verantwoordelijken in onze fabrieken terechtkomt,” vertelt Landwehr. “Het is ons doel een bijdrage te leveren aan een veilige en duurzame energievoorziening op onze vestigingen.” Deze inzet loont. In het verleden werd DMK al herhaaldelijk onderscheiden voor zijn duurzaamheidsprojecten, onder andere in de categorie “Ener y Efficiency” bij de “German Awards for Excellence”. De inspanningen van de experts hebben concrete impact op de dagelijkse bezigheden van DMK.


Of het nu gaat om een subsidieaanvraag, een bedrijfsrapport of hulp bij de besluitvorming voor een mogelijke investering: “Team Energie” verzamelt de vereiste energiegegevens, levert achtergrondinformatie en stelt zowel bewijsdocumenten als verslagen op. Hun dagelijkse bezigheden focussen zich in principe op vier kernthema’s:

 

  • ondersteuning en advisering van de bedrijfsleiding bij de opmaak van de DMK-duurzaamheidsstrategie,
  • omzetting en instandhouding van de energiemanagementcertificering volgens DIN EN ISO 50001 (zie hierboven),
  • advisering en ondersteuning van de verantwoordelijken in de fabrieken bij vraagstukken op het gebied van energierendement en energierecht maar ook
  • garantie op naleving van alle energierelevante verplichtingen van de DMK Group.

 

Dit vereist een intensieve uitwisseling tussen alle afdelingen van de onderneming. Een enorme uitdaging en tegelijkertijd ook het meest interessante aspect van hun dagelijkse werkzaamheden. “Wij zijn het centrale aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over energie,” aldus Landwehr: “Samen kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren om de energie-effciëntie bij DMK te verbeteren.” Inderdaad: een echte teamprestatie!

Klaus Landwehr

Head of Energy Management.

Christine Fischer

Expert Energy Management.

Claudia Scheil

Expert Energy Management.

Torben Hinck

Expert Energy Management.

CO2 -Strategie

De DMK Group wil in de toekomst met de productievestigingen 42.000 ton CO2-uitstoot besparen. Daarom moet het gebruik van fossiele energiedragers verder gereduceerd worden en moet sterker op hernieuwbare energie worden ingezet. Het energiemanagement werkt maatregelen en methodes uit die helpen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren.

 

Certificering

DIN EN ISO 50001-norm ondersteunt bedrijven bij de opbouw en de instandhouding van een volgens internationale standaarden gecertificeerd energiemanagementsysteem. Aan die voorwaarde moet DMK voldoen om van energie- en fiscaalrechtelijke privileges te kunnen genieten. De norm is ook de drijfveer voor de jaarlijkse besparing van ca. 25 miljoen kilowattuur energie binnen de DMK Group.

 

EEG en belastingen

Als energie-intensief bedrijf heeft DMK recht op vrijstelling van de EEG-bijdrage en belastingen voor stroom- en energieheffing. Het energiemanagement regelt de aanvraag en de bewijsvoering.

 

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid