Naar boven

03.08.2020

Vertrouwen creëert succes

Hoe meer een team weet over de tactiek en strategie van een bedrijf, hoe beter het kan presteren

Dat zagen we in het vorige nummer Voor voetbalteams is het erg belangrijk dat iedereen op het veld staat met dezelfde tactiek in gedachten en niet elke speler zijn eigen doel nastreeft. Om dit te laten slagen, moeten er doelen en strategieën zijn en tactieken effectief gecommuniceerd worden. Maar ook de voorbereiding op de by tegenstander een steeds belangrijkere rol. Bij de gestandaardiseerde spelvoorbereiding, die bijvoorbeeld door onze trainer Florian Kohfeldt wordt uitgevoerd, ligt de focus op maximale transparantie over alle relevante informatie. Het team wordt collectief en individueel voorbereid op de volgende tegenstander. Daarbij helpt het verzamelen van analyses, prestatiegegevens en statistieken van tegenstanders van eerdere wedstrijden voor de loopprestatie (afstand, sprints), duelsterkte, passnauwkeurigheid (packing = hoeveel tegenstanders worden voorbij gespeeld?) of doelpuntgevaar (expected goals) en effectiviteit. Alle informatie wordt dan voorbereid in een teamsessie, in videoanalyses of zelfs in individuele apps voor de spelers. Het grote doel erachter: de best mogelijke voorbereiding op de volgende wedstrijd! Transparantie speelt ook een steeds belangrijkere rol bij bedrijven.

Een zeer spannende tool is het zogenaamde scoreboard-management. Kengetallen van bedrijven of belangrijke informatie over de status van projecten voor de medewerkers of het betrokken team worden gevisualiseerd zodat het voor iedereen duidelijk is wat de huidige “score” is en welke gemeenschappelijke doelen iedereen voor ogen moet hebben! De tool kan kleine doelen ondersteunen, zoals het vergroten van de effectiviteit van vergaderingen, of doorgaan totdat de volledige financiële kengetallen van het bedrijf transparant zijn. Voor managers betekent dit dat zij medewerkers veel vertrouwen moeten geven.

Als dat gebeurt, biedt dat grote kansen. Want als iedereen in het bedrijf goed op de hoogte is en de doelen, uitdagingen, problemen en successen kent, is dat goed voor de motivatie van medwerkers en de bedrijfscultuur! Elke voetballer kan tenslotte op elk moment naar het scorebord kijken om te zien hoe het met hem gaat

“Transparantie speelt ook een steeds belangrijkere rol in het bedrijf”

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid