Naar boven

01.02.2021

One Finance maakt de performance zichtbaar – nu ook voor de fabrieken!

Kostendrijvers (veroorzakers van kosten) zichtbaar maken is een van de kerntaken van ONE FINANCE. Deze zijn nu duidelijk herkenbaar in de fabrieken, dankzij het nieuwe fabrieksresultaatoverzicht.

De fabrieken zijn zo ongeveer de motor van DMK: ze nemen de waardevolle grondstoffen in ontvangst en verwerken en veredelen ze tot kant-en-klare producten. Ze zijn het hart van DMK, maar vormen natuurlijk ook de grootste kostenpost binnen de onderneming. De rendabiliteit van de fabrieksprocessen kan nu verder verbeterd worden dankzij de tools die binnen het One Finance programma zijn ontwikkeld.

Transparantie

Alleen door voldoende transparantie wordt het mogelijk de kostendrijvers te ontdekken en zo kosten te besparen. Hoe creëren we die transparantie voor onze fabrieken, met hun zeer uiteenlopende specialisaties? Door middel van een gestandaardiseerde, DMK-brede uniforme blik op bepaalde cruciale kencijfers. Alleen op die manier kunnen prestaties beter vergeleken en gestuurd worden. Als instrument voor deze gestandaardiseerde blik heeft het tienkoppige One Finance-projectteam van Timo Voßmeyer het fabrieksresultaat opnieuw gede nieerd. Eenvoudig gezegd: de geplande opbrengst voor de gefabriceerde producten min de daarvoor gemaakte kosten. Om effciënt te kunnen sturen is het belangrijk dat afwijkingen van dit geplande resultaat duidelijk kunnen worden toegerekend aan de verantwoordelijke afdelingen.

Afwijkingen

Als een fabriek minder produceert dan gepland, omdat er bijvoorbeeld minder verkocht is, daalt de performance. Deze afwijking is echter niet de verantwoordelijkheid van de fabriek, maar van de verkoop. Wanneer productiematerialen goedkoper zijn dan gepland, stijgt de performance. In dit geval is de inkoop hiervoor verantwoordelijk. Afwijkingen die tot de verantwoordelijkheid van de fabriek behoren, zijn bijvoorbeeld storingen in het productieproces. Die verlengen de productieduur, wat op zijn beurt hogere personeels- en energiekosten tot gevolg heeft.

Resultaten

Bij het nieuwe fabrieksresultaat worden afwijkingen nu precies becijferd en in één oogopslag duidelijk toegerekend aan de verantwoordelijke afdeling. Ze bieden de bedrijfsleiders en het managementniveau elke maand een waardevol sturingsinstrument. Daardoor kunnen in de toekomst nog sneller de juiste maatregelen worden getroffen om het resultaat te verbeteren.

Fabrieksrapportage

Timo Voßmeyer is terecht trots op het resultaat dat zijn team heeft bereikt: “Met de nieuwe fabrieksresultatenrekening creëren we gestandaardiseerde transparantie, en koppelen we allerlei instrumenten van fabriekscontrolling en brengen ze onder in een uniforme systematiek. Vanaf begin 2021 kunnen we deze resultaten dan maandelijks beschikbaar stellen aan het managementteam van elke fabriek, als onderdeel van de nieuwe, DMK-brede fabrieksrapportage.”

CEO INGO MÜLLER

"Als voormalig plantmanager liggen onze fabrieken me nog altijd na aan het hart. Met het nieuwe fabrieksresultaatoverzicht hebben we nu een instrument dat ons DMK-brede, locatie-overschrijdende transparantie en vergelijkbaarheid van de performance oplevert en daarmee bovendien de overkoepelende sturing voor het managementteam en mij vereenvoudigt."

ULF TABEL, WERKSLEITER ZEVEN

"Dankzij de fabrieksresultaatverantwoording kan ik aanzienlijk sneller en eenvoudiger zien wat de juiste manier is om de performance van onze fabrieken te verbeteren."

KAI OSTERWALD, WERKSCONTROLLER FÜR DAS WERK ZEVEN

"Ik verheug me op de invoering van de fabrieksresultaatverantwoording, omdat die duidelijke gebieden voor de resultaatverantwoordelijkheid creëert en zo een betere aansturing van de fabrieken mogelijk maakt. Voor mij als plant controller wordt de maandelijkse analyse dankzij de fabrieksresultaatverantwoording sterk vereenvoudigd, en ik kan de bedrijfsleider sneller en eenvoudiger voorzien van de benodigde gegevens en verslagen."

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid