Naar boven

03.08.2020

Efficiënter, meer rechtszekerheid, centraler

DMK heeft een gecentraliseerde inkoop gelanceerd waarin alle eerdere aankoopprocessen samenkomen

Waar enkele jaren geleden nog sterk werd getwijfeld, bestaat er nu duidelijkheid en vooral tevredenheid: de centrale inkoop bij DMK is nu zo ver als mogelijk ingevoerd. Het maakt in alle fabrieken van de DMK Group veilige, transparante, flexibele en efficiënte inkoop mogelijk.

Projectmanager Gerald Knoke van Global Business Service heeft hier de afgelopen twee jaar met een team van 22 mensen aan gewerkt. “We moesten heel veel overtuigingswerk verrichten, omdat er gestandaardiseerde processen waren opgezet hoe de inkoop voortaan voor elke bedrijf zou moeten gaan”, zegt Bernd von Borstel, Director Operation BU Industrie, Bremen.

Daarom was het niet vreemd dat men in het begin sceptisch was. Michael Schawe, Plant Manager Georgsmarienhütte, erkent: “We waren bang voor een lange verwerkingstijd, een omslachtige procedure en een vertraagd BANF-systeem.“ Cindy Ordowski, Head of Plant Administration bij Altentreptow, ging ook uit van tijdrovende BANF-goedkeuringen. De verantwoordelijkheid voor de inkoop is sinds 2017 gecentraliseerd: eerst in Nordhackstedt, vervolgens in Edewecht, Waren, Dargun, Altentreptow GmbH, Euro Cheese en wheyco, Bergen, Hohenwestedt, Everswinkel GmbH & Eis, Neubörger, Erfurt, Holdorf, Georgsmarienhütte en Zeven.

Sabine Schmidt, die in die tijd van kantoormedewerker tot teamleider bij de inkoopdienst uitgroeide en nu verantwoordelijk is voor zeven medewerkers: “Sindsdien bezoeken we de fabrieken regelmatig en houden we twee keer per jaar videoconferenties met fabrieksmanagers en om de twee tot drie jaar videoconferenties met de centrale fabrieksinkopers en hun stakeholders.” De verandering werpt al zijn vruchten af: “De kengetallen zijn aanzienlijk verbeterd: in 2019 genereerden we met bijna 18.000 opdrachten slechts 44 noodorders die de fabrieken rechtstreeks plaatsten”.

Het team onder leiding van Sabine Schmidt blijft werken aan de optimalisatie: in 2019 werd ongeveer 8,5 procent van de bestellingen retrospectief ingevoerd, werd meer koopvolume onderhandeld en werd een uitrol naar alle andere locaties in Duitsland en Nederland van de DMK Group voorbereid. “Met deze optimalisatie verwacht DMK een jaarlijkse kostenbesparing van maximaal een miljoen euro,” zegt ze. De bedenkingen die Cindy Ordowski had bij hoe lang het duurt voordat bestellingen kunnen worden uitgevoerd, zijn ook verdwenen. Desalniettemin wil ze meer communicatie en meer gedetailleerde kennis van de inkopers van de diverse bedrijven. Er is nog veel potentieel. Uit deze opvattingen blijkt wat er aan schort. Bernd von Borstel is daarom optimistisch over de toekomst: “We hebben al een grote stap in de goede richting gezet, het potentieel is benut en dankzij de verbeterde database zijn de zwakke punten beter geanalyseerd.”

Bernd von Borstel, Director Operations

Sabine Schmidt, Team Leader Procurement Services

Cindy Ordowski, Head of Plant Adminstration

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid